2018-09-06

Biblioteka Główna GUMed finalizuje działania związane z modernizacją wizerunku!
 Ostatnim etapem tych zmian jest wdrożenie w pełni przeorganizowanego pod względem funkcjonalności i responsywnego, czyli dostosowującego się do różnych rozdzielczości (także do urządzeń mobilnych), nowego serwisu WWW Biblioteki.

Studentom, osobom publikującym w czasopismach naukowych oraz dydaktykom udostępniamy dedykowane im treści.

Nowe strony WWW zostały pogrupowane w zawsze dostępnym menu głównym jako: Zasoby / Usługi / Bibliografia i bibliometria / Open Access / O Bibliotece / Pomoc, a także zaopatrzone w bezpośrednie linki do najczęściej wykorzystywanych i rekomendowanych zawartości. Wszystko po to, aby dostęp do naszych zasobów i informacji o nich był szybszy i pełniejszy.

Zachęcamy wszystkich do eksplorowania stron WWW Biblioteki: https://biblioteka.gumed.edu.pl, dzielenia się opinią oraz zgłaszania swoich uwag:
e-mail: biblinf@gumed.edu.pl,
tel. 58 349 10 45.

Anglojęzyczna wersja strony w nowym interfejsie pojawi się jeszcze w tym roku, prosimy zatem o cierpliwość.

--

Redakcja WWW BG GUMed

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.