2018-10-01

Zachęcamy do korzystania z dostępu testowego do zasobów wydawnictwa CABI: GLOBAL HEALTH i CAB EBOOKS.

GLOBAL HEALTH

to baza bibliograficzno-streszczeniowa poświęcona zagadnieniom z zakresu zdrowia publicznego. Baza będzie dostępna poprzez platformę CAB Direct.

Baza zawiera ponad 76 900 artykułów pełnotekstowych, ale ich liczba jest systematycznie zwiększana. W sumie w bazie znajduje się ponad 2.9 mln rekordów naukowych, gromadzonych od 1973 r., opublikowanych w 50 różnych językach w ponad 100 krajach.

Abstrakty dokumentów wydanych w języku innym niż angielski, są tłumaczone na angielski w celu udostępnienia informacji o badaniach dla szerokiej grupy odbiorców. Baza w 40% zawiera unikatowe materiały, które nie są udostępniane w innych bazach danych.
 

CAB EBOOKS

to dostęp do prestiżowych tytułów wydawnictwa CABI, udostępnionych jako rozdziały, aby w ten sposób ułatwić przeszukiwanie zawartości książek.
 
W ramach CAB eBooks dostępne są książki z następujących dziedzin: Agriculture, Animal & Veterinary, Environmental Science, Human Health & Nutrition, Leisure & Tourism, Plant Sciences.

Dostęp testowy będzie aktywny do 30.10.2018 r.

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.