2019-01-09

Zapraszamy do korzystania z pełnotekstowych kolekcji e-książek, dostępnych
w sieci GUMed oraz poprzez serwer proxy.

 

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w ramach subskrypcji na 2019 rok
zakupiliśmy dostęp do:

 

 

 

 • 10 podręczników wydawnictwa Elsevier Urban & Partner, dostępnych na platformie eLibrary;

  sprawdź pełną listę tytułów (23 pozycje)

 

 

 • 2 podręczników wydawnictwa Elsevier
  (UWAGA! dostęp dla 3 jednoczesnych użytkowników)
 • wielodziedzinowej kolekcji 51 anglojęzycznych podręczników wydawnictwa
  Wolters Kluwer na platformie LWW Health Library;

  sprawdź pełną listę tytułów

 

 

 

   

  • ponad 10 tys. pełnotekstowych czasopism,
  • ponad 9 tys. pełnotekstowych czasopism recenzowanych naukowo,
  • ponad 6,5 tys. pełnotekstowych czasopism recenzowanych naukowo bez okresu embarga,
  • ponad 5,2 tys. pełnotekstowych czasopism indeksowanych w bazach Web of Science lub Scopus,
  • ponad 74 tys. materiałów video od Associated Press

 

 

 

 

Baza UpToDate jest ponownie dostępna w sieci GUMed oraz poprzez serwer proxy,
także na urządzeniach mobilnych.

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.