2019-11-20

 

18 listopada 2019 r. w Bibliotece Głównej GUMed odbyła się promocja książki Ze wspomnień gdańskiej lekarki nieżyjącej już prof. dr hab. Ireny Jabłońskiej-Kaszewskiej. Autorka przez blisko 50 lat współtworzyła Akademię Medyczną w Gdańsku, pełniąc wiele ważnych funkcji, w tym także prodziekana Wydziału Lekarskiego.

Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. rektor prof. dr hab. Wiesław Makarewicz, rektor prof. dr hab. Tomasz Smiatacz, prof. dr hab. Zbigniew Kmieć oraz były prezydent Gdańska Jacek Starościak.

Spotkanie poprowadził dr hab. Daniel Wicenty (naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Gdańsku), a w dyskusji udział wzięli p. Hanna Pietrzkiewicz (córka prof. Kaszewskiej), dr Jan Daniluk (redaktor książki, dyrektor Muzeum UG) oraz dr Marek Bukowski (starszy specjalista Muzeum GUMed).

Wszyscy prelegenci podkreślali, jak mocno związana z Gdańskiem była autorka książki. Należała do patriotycznej rodziny, jej dziadkiem był Michał Bellwon – współzałożyciel Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Profesor Jabłońska-Kaszewska poza działalnością naukową i dydaktyczną, za którą była wielokrotnie nagradzana, angażowała się także społecznie i z powodzeniem pełniła rolę samorządowca. W jej książce historia Polski, Gdańska i Uczelni splata się zatem z osobistymi przeżyciami i to stanowi o jej wielkiej wartości. Na tle najważniejszych i najtragiczniejszych wydarzeń XX wieku – II wojny światowej, okupacji, zawirowań politycznych okresu PRL-u, stanu wojennego czy przełomu Okrągłego Stołu, zawsze można dostrzec odradzającą i rozwijającą się Akademię Medyczną.

Dzięki dr. Markowi Bukowskiemu dowiedzieliśmy się, jak trudna była rola lekarzy w powojennej Polsce. Przed wojną w zawodzie pracowało około 12000 osób, przeżyło ją niewiele ponad 50% z nich.
I to na ich barki spadła odpowiedzialność za polską medycynę.

Córka profesor Jabłońskiej-Kaszewskiej – Hanna Pietrzkiewicz – ujawniła też, że do napisania wspomnień jej mamę zachęcił zięć, z wykształcenia historyk. Dzięki hojności p. Pietrzkiewicz Muzeum GUMed wzbogaciło się o nowe eksponaty – czapkę studencką pani profesor oraz obraz przedstawiający gmach dawnego szpitala przy ul. Kieturakisa.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w swojej książce profesor Jabłońska-Kaszewska bardzo ciepło wspomina bibliotekę AMG i jej personel, ukazując jednocześnie realia pracy bibliotekarzy w tamtych czasach: „Pragnę w tym miejscu podziękować paniom pracującym w bibliotece AMG, przede wszystkim dyrektor Marii Bugno i Helenie Ratajowej, za wielką życzliwość i pomoc w zbieraniu literatury. Część ważnych dla pracy pozycji była w Gdańsku niedostępna, ściągały więc one teksty z bibliotek centralnych, które dysponowały większą liczbą czasopism zagranicznych, a czasami nawet z zagranicy. Pani dyrektor stworzyła w bibliotece i czytelni taką atmosferę, że cały zespół pracowniczy był pełen życzliwości dla użytkowników1” .

Organizatorem wydarzenia był gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Biblioteką Główną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas promocji możliwy był zakup książki – wszystkie egzemplarze rozeszły się jak świeże bułeczki.

1 I. Jabłońska-Kaszewska, Ze wspomnień gdańskiej lekarki, Gdańsk - Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej, s. 152.

Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć z wydarzenia

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.