2019-11-05

18 listopada o godzinie 17.00 w Czytelni 2 Biblioteki Głównej GUMed odbędzie się promocja książki "Ze wspomnień gdańskiej lekarki" nieżyjącej już prof. dr hab. Ireny Jabłońskiej-Kaszewskiej. Autorka przez blisko 50 lat współtworzyła Akademię Medyczną w Gdańsku, pełniąc m.in. funkcję prodziekana Wydziału Lekarskiego.

Książka pozwala poznać historię Polski, Gdańska i Uczelni widzianą oczami wybitnej, uhonorowanej wieloma nagrodami lekarki, która angażowała się również w działalność społeczną. Z jej perspektywy przedstawione zostają najważniejsze i najtragiczniejsze wydarzenia XX wieku – II wojna światowa i okupacja, zawirowania polityczne okresu PRL-u, stan wojenny czy przełom Okrągłego Stołu, a w tle zawsze można dostrzec odradzającą i rozwijającą się Akademię Medyczną.

Spotkanie poprowadzi dr hab. Daniel Wicenty (naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Gdańsku), a w dyskusji udział wezmą p. Hanna Pietrzkiewicz (córka prof. Kaszewskiej), dr Jan Daniluk (redaktor książki, dyrektor Muzeum UG) oraz dr Marek Bukowski (dyrektor Muzeum GUMed).

Organizatorem wydarzenia jest gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Biblioteką Główną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas promocji będzie możliwy zakup książki.


Więcej informacji na stronie IPN-u.
 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.