Słownik MeSH 2017-09-27

Medical Subject Headings, czyli w skrócie MeSH, to język informacyjno-wyszukiwawczy stosowany na całym świecie do charakteryzowania dokumentów z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, tworzony w oryginalnej anglojęzycznej wersji w National Library of Medicine (USA):

MesH Browser