MENDELEY 2018-07-18

 DLACZEGO MENDELEY?

 MENDELEY KROK PO KROKU

Mendeley to program typu reference manager pozwalający na gromadzenie rekordów bibliograficznych, czyli pobieranie ich z baz danych, z Internetu, ale też poprzez wprowadzanie ręczne. Współpracuje z najpopularniejszymi edytorami tekstów w celu automatycznego wprowadzania przypisów i budowania bibliografii załącznikowej, np. na potrzeby przygotowywanej publikacji. Wymaga założenia indywidualnego konta.

 1. Jest to ogólnodostępny, darmowy program kompatybilny z: Windows/Mac/Linux/mobile

 2. Pozwala na pracę z programem na wersji pulpitowej oraz online

 3. Gromadzi i zarządza dokumentami różnych typów (PDF!!!, WORD, PPT, EXCEL...)

 4. Umożliwia automatyczne pobieranie opisów bibliograficznych dokumentów z naukowych baz danych i Google Scholar

 5. Daje możliwość wstawiania odnośników (cytowań) do tekstu w edytorach Word i Libre Office oraz automatyczne tworzenie bibliografii załącznikowej

 6. Pozwala na zainstalowanie dowolnych styli bibliograficznych (w tym polskich) oraz tworzenie własnych

 7. Zapewnia oficjalne wsparcie techniczne

KROK 1 / ZAŁÓŻ KONTO

      >> mendeley.com

Konto podstawowe, bezpłatne:

 

KROK 2 / POBIERZ WERSJĘ NA PULPIT I ZAINSTALUJ JĄ

>> https://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/

 

KROK 3 / ZAINSTALUJ DODATKI


Otwórz wersję pulpitową Mendeleya i wybierz:

 • Tools / Install Web Importer

 • Tools / MS Word Plugin

 

KROK 4 / ZGROMADŹ DOKUMENTY

 • zaimportuj rekordy z innych menedżerów cytowań >> Instrukcja migracji

 • Drag&Drop (Chwyć i Upuść) pliki zgromadzone na komputerze

 • wyszukuj w bazach danych oraz w Google Scholar interesujące publikacje i eksportuj je do Mendeleya w celu późniejszego cytowania

 • zgromadź swoje publikacje


KROK 5 /  PRACUJ ZE ZGROMADZONYMI DOKUMENTAMI

 • sortuj je i filtruj

 • twórz foldery

 • zaznacz interesujące fragmenty w dokumetach pdf

 • dodaj notatki

 • taguj

 

KROK 6 / CYTUJ I TWÓRZ BIBLIOGRAFIĘ ZAŁĄCZNIKOWĄ

 

KROK 7 / WYBIERZ STYL CYTOWANIA

>> Instrukcja

 

KROK 8 / DZIEL SIĘ ZGROMADZONYMI PUBLIKACJAMI W GRUPACH

 

KROK 9 - UTWÓRZ SWÓJ PROFIL NAUKOWCA