Formularze, druki 2018-06-19

formularze online
druki do pobrania

formularze online
 

zapisy do Wypożyczalni

wypełnij

zdalny dostęp poprzez serwer proxy
(dla pracowników, doktorantów i studentów GUMed)

wypełnij

zdalny dostęp do baz EBSCO
(dla pracowników: UCK, UCMIMMiT, ochrony zdrowia z woj. pomorskiego)

wypełnij
zapisy na zajęcia dla doktorantów Wydziału Lekarskiego wypełnij

zgłoszenie publikacji do zakupu

wypełnij

zamówienie na zestawienie piśmiennictwa (kwerendę)

wypełnij

zamówienie międzybiblioteczne

wypełnij

druki do pobrania
 

rewers na czasopismo

pobierz

okładka na CD-ROM
i umowa licencyjna dot. prac licencjackich i magisterskich
(umowę należy wypełnić w 2 egzemplarzach)

pobierz
okładkę

pobierz
umowę

okładka na CD-ROM
i umowa licencyjna dot. prac doktorskich i habilitacyjnych
(umowę należy wypełnić w 2 egzemplarzach)

pobierz
okładkę

pobierz
umowę

oświadczenia dot. afiliacji oraz objętości wydawniczej:
  • książki
  • rozdziału w książce
  • wielu afiliacji autora w publikacji w czasopiśmie


pdf
, doc
pdf, doc
pdf, doc

wniosek o przygotowanie analizy bibliometrycznej pdf, doc

potwierdzenie udziału w publikacjach naukowych
lekarzy przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich 

pdf, doc

poświadczenie zarezerwowanych środków na realizację zamówień międzybibliotecznych pobierz

ulotki informacyjne o:

  • Bibliotece
  • Czytelni Informacji Naukowej
  • Strefa Nauki
  • Wypożyczalni

 

pobierz

pobierz
pobierz
pobierz