Rada Biblioteczna - kadencja 2016-2020 2018-05-22


Przewodniczący

  prof. dr hab. Tomasz Bączek prorektor ds. nauki GUMed

Członkowie

1. dr hab. Dorota Bielińska-Wąż, prof. nadzw. Wydział Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT
2. dr hab. Krzysztof Cal, prof. nadzw. Wydział Farmaceutyczny z OML
3. mgr inż. Anna Grygorowicz Biblioteka Główna, dyrektor
4. prof. dr hab. Zbigniew Kmieć Wydział Lekarski
5. dr hab. Patrycja Koszałka

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
UG i GUMed

6. mgr Elżbieta Kraszewska Biblioteka Główna
7. prof. dr hab. Maria Łuczkiewicz Wydział Farmaceutyczny z OML
8. mgr Mirosława Modrzewska Biblioteka Główna
9. dr hab. Katarzyna Sikorska Wydział Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT
10. dr hab. Anna Starzyńska, prof. nadzw. Wydział Lekarski
11. mgr Beata Traczyk-Kępa Biblioteka Główna
12. dr hab. Tomasz Wierzba Wydział Lekarski
13. prof. dr hab. Zbigniew Zdrojewski Wydział Lekarski
14. mgr Marta Cyman

przedstawiciel słuchaczy studiów doktoranckich

15. Dominika Skrońska

przedstawiciel Uczelnianego Samorządu Studenckiego