RADA BIBLIOTECZNA – KADENCJA 2016-2020 2018-09-03

PRZEWODNICZĄCY

 

prof. dr hab. Tomasz Bączek

prorektor ds. nauki GUMed

 

CZŁONKOWIE

1.

dr hab. Dorota Bielińska-Wąż

Wydział Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT

2.

dr hab. Krzysztof Cal, prof. nadzw.

Wydział Farmaceutyczny z OML

3.

mgr inż. Anna Grygorowicz

Biblioteka Główna, dyrektor

4.

prof. dr hab. Zbigniew Kmieć

Wydział Lekarski

5.

dr hab. Patrycja Koszałka

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

6.

mgr Elżbieta Kraszewska

Biblioteka Główna

7.

prof. dr hab. Maria Łuczkiewicz

Wydział Farmaceutyczny z OML

8.

mgr Mirosława Modrzewska

Biblioteka Główna

9.

dr hab. Katarzyna Sikorska

Wydział Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT

10.

dr hab. Anna Starzyńska

Wydział Lekarski

11.

mgr Beata Traczyk-Kępa

Biblioteka Główna

12.

dr hab. Tomasz Wierzba

Wydział Lekarski

13.

prof. dr hab. Zbigniew Zdrojewski

Wydział Lekarski

14.

mgr Marta Cyman

przedstawiciel słuchaczy studiów doktoranckich

15.

Dominika Skrońska

przedstawiciel Uczelnianego Samorządu Studenckiego