E-SKRYPTY W SIECI GUMed 2018-10-18

zdigitalizowane wersje najczęściej wykorzystywanych, wydanych przez GUMed, drukowanych skryptów ze zbiorów BG GUMed

 1.

Analiza fitochemicznaCisowski W. [et al.]
1995

2.

Anestezjologia dla studentów
red. Wujtewicz M., Kwiecińska B.; [aut. Dylczyk-Sommer A. et al.]
2005

3.

Chemiczna analiza ilościowa
red.  Wesołowski M.; [et al.]
2002

4.

 

Chemiczna analiza jakościowa
red. Piękoś R.; [aut. Piękoś R. et al.]
2005

5.

 

Chemiczne metody identyfikacji środków leczniczych
Kraczkowska A. [et al.]
2002

6.

 

Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki medycznej: dla studentów medycyny i farmacji
red. Terlecki J.
1996

7.

 

Ćwiczenia z botaniki: cytologia, histologia i organografia
red. Ochocka J. R.; [aut. rozdz. Buliński M. et al.]  
1999

8.

 

Ćwiczenia z mikrobiologii: dla studentów Wydziału Farmaceutycznego AMG
red. Werel W., Wroczyńska-Pałka M.; [zespół aut. Czajkowska A. et al.] 
2003

9.

 

Ćwiczenia z pediatrii
red. Korzon M.; [aut. Bako W. et al.]
2003

10.

 

Egzaminacyjne pytania testowe z farmakodynamiki: dla studentów farmacji
red. Damasiewicz B., Kaliszan R.; [oprac. zespół aut. Damasiewicz B. et al.]
2002

11.

 

Epidemiologia: zagadnienia wybrane
red. Zaborski L.; [aut. Bartosińska M. et al.]
2004

12.

Kardiologia dziecięca: skrypt dla studentów IV, V, VI roku Wydziału Lekarskiego
red. Ereciński J.
2004

13.

Materiały do ćwiczeń z chemii fizycznej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego AMG
red. Łukasiak J., Jamrógiewicz Z.
2006

14.

Materiały do zajęć z anatomii ośrodkowego układu nerwowego z elementami neurobiologii
red. Moryś J.
1999

15.

Neonatologia: skrypt dla studentów
red. Szczapa J.
2005

16.

Neurosurgery for medical students
Zieliński P.
2005

17.

Patofizjologia: materiały do zajęć dla studentów Wydziału Lekarskiego
red. Hoppe A.
2001

18.

Podstawy genetyki sądowej
Szczerkowska Z., Pawłowski R.
2002

19.

Psychologia w medycynie (wybrane zagadnienia)
red. Borys B., Majkowicz M.
2006

20.

Radiologia: diagnostyka obrazowa. Cz. 2
red. Studniarek M.
2001

21.

Rehabilitacja podstawy diagnostyki funkcjonalnej, usprawniania leczniczego i reintegracji społecznej
red. Szawłowski K.
1998

22.

Skrypt do ćwiczeń morfologiczno-anatomicznych z farmakognozji: dla studentów Wydziału Farmaceutycznego
Cisowski W. [et al.]
1999

23.

Standardy postępowania leczniczego i pielęgnacyjnego chorych leczonych operacyjnie z powodu choroby niedokrwiennej serca: skrypt dla studentów
Siondalski P. [et al.]
2006

24.

Wprowadzenie do nauki pediatrii
red. Korzon M.
2003

25.

Wybrane zagadnienia etyki lekarskiej z elementami prawa w medycynie: dla studentów Wydziału Lekarskiego AMG
red. Suchorzewska J., Michowska M., aut. Basińska K. [et al.]
2006

26.

Wybrane zagadnienia z gastroenterologii dziecięcej
red. Korzon M.
1997

 27.

Wybrane zagadnienia z medycyny wieku rozwojowego
red. Korpal-Szczyrska M., Balcerska A.
2006

28.

Zarys dziejów farmacji: z elementami zagadnień metodologicznych dla studentów farmacji
Drygas A.
1994

29.

Zbiór zadań ze statystyki dla studentów Akademii Medycznej w Gdańsku
Tosik M., Bautembach I., Grzonkowski H.
2004