CZASOPISMA I E-CZASOPISMA 2018-09-05

Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.

CZASOPISMA W WERSJI DRUKOWANEJ

 

Katalog online / GUMed

Zdigitalizowane katalogi kartkowe / GUMed

Katalog online jest podstawowym źródłem informacji o zbiorach zgromadzonych w systemie biblioteczno-informacyjnym GUMed.

Są to zeskanowane katalogi kartkowe zbiorów nieujętych w katalogu online.

 


E-CZASOPISMA W ZASOBACH BIBLIOTEKI dostępne w sieci GUMed i poprzez proxy  

Full Text Finder

 

Wyszukiwanie e-czasopism oraz e-booków w bazach / kolekcjach Biblioteki

 

 

E-CZASOPISMA W INTERNECIE / polskie

ARIANTA – wyszukiwarka naukowych i branżowych polskich czasopism elektronicznych

PSJD – Polish Scientific Journals Database

 

E-CZASOPISMA W INTERNECIE / serwisy zagraniczne: ogólnodostępne i Open Access

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Electronic Journal Library)

Free medical journals (Geneva Foundation for Medical Education and Research)

Free Medical Journals (Amedeo)

DOAJ – Directory of Open Access Journals