Prace dyplomowe i dysertacje 2018-04-06

prace magisterskie i licencjackie powstałe w GUMed
prace habilitacyjne i doktorskie powstałe w GUMed
prace habilitacyjne spoza GUMed

prace magisterskie i licencjackie powstałe w GUMed

Jeżeli szukasz pracy magisterskiej lub licencjackiej to:

Bazę prac magisterskich i licencjackich GUMeddostęp do pełnych tekstów:
Czytelnia Informacji Naukowej BG i Biblioteka Wydz. Farm.

Z prac magisterskich i licencjackich można korzystać tylko na terenie Biblioteki.


prace habilitacyjne i doktorskie powstałe w GUMed

Jeżeli szukasz pracy habilitacyjnej lub doktorskiej, sprawdź:
 

  • katalog online,
    wybierz opcję zawężenia wyszukiwania do konkretnej kolekcji cyfrowej (w panelu po lewej stronie)

jeśli nie znalazłeś, sprawdź także (dla starszych prac):

Z drukowanych prac doktorskich można korzystać tylko na terenie Biblioteki.


prace habilitacyjne spoza GUMed

katalog online

Prace badawcze (Nauka Polska)