PRACE DYPLOMOWE I DYSERTACJE 2018-12-07

PRACE MAGISTERSKIE I LICENCJACKIE powstałe w GUMed

Prace powstałe po 2005 r. / tylko w wersji elektronicznej

Baza prac magisterskich i licencjackich GUMed    

Dostęp do pełnych tekstów: Czytelnia Informacji Naukowej BG i Biblioteka Wydz. Farm.

 


Prace powstałe przed 2005 r. / tylko w wersji drukowanej

Katalog online    

hasła przedmiotowe: prace magisterskie, prace licencjackie

 

Zdigitalizowany katalog kartkowy prac magisterskich    

 tylko prace magisterskie powstałe na Wydziale Farmaceutycznym

 

  

PRACE HABILITACYJNE I DOKTORSKIE powstałe w GUMed

Katalog online    

Wybierz opcję zawężenia wyszukiwania do konkretnej kolekcji cyfrowej (w panelu po lewej stronie): e-doktoraty, e-habilitacje.

 

Zdigitalizowany katalog kartkowy doktoratów i habilitacji

 
   

 

PRACE HABILITACYJNE I DOKTORSKIE spoza GUMed

Katalog online

 

Prace badawcze / Nauka Polska

 

DART-Europe E-theses Portal   

Portal gromadzący i udostępniający prace naukowe z całej Europy.

 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna