Nowe nabytki 2017-10-26

zachęcamy do odwiedzania cyklicznych wystaw zagranicznych i polskich nowości w zbiorach Biblioteki, prezentowanych w holu katalogowym Biblioteki Głównej


jeżeli jesteś zainteresowany, o jakie nowe pozycje wzbogaciły się zbiory Biblioteki, zapoznaj się z poniższym zestawieniem:


  • 2017
Przeszczepianie nerek : chirurgiczne techniki pobierania, przygotowania i przeszczepiania / Andrzej Grzegorz Barański. 2017.
I Interdyscyplinarna Akademia Atopii, 29 września 2017, Gdańsk : program i streszczenia / redakcja Roman Nowicki ; [współpraca redakcyjna A. Wilkowska]. 2017.
Masaż tensegracyjny / Krzysztof Kassolik, Waldemar Andrzejewski. cop. 2017.
Zasady i tryb ustalania świadczeń/roszczeń (odszkodowania i zadośćuczynienia) w przypadku zdarzeń medycznych : komentarz / Zbigniew Cnota, Tomasz Grabowski, Grzegorz Gura, Ewa Kurowska. 2016.
Społeczne nierówności w zdrowiu dzieci i młodzieży w Polsce w świetle badań populacyjnych / pod redakcją naukową Bogdana Wojtyniaka i Joanny Mazur ; Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. 2016.
Prawo dla lekarzy / Małgorzata Paszkowska. 2016.
Protetyka stomatologiczna dla techników dentystycznych / redakcja naukowa Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Anna Kochanek-Leśniewska ; autorzy Barbara Burzyńska, Bożena Jedynak, Anna Kochanek-Leśniewska, Jolanta Kostrzewa-Janicka, Krzysztof Majchrzak, Dariusz Rolski, Monika Wojda ; Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny. 2017.
Oblicza dobrobytu : wybrane zagadnienia. redakcja naukowa Wiesława Łysiak-Szydłowska i Krystyna Strzała. 2016.
Nowotwory złośliwe u kobiet w ciąży : rozpoznanie i leczenie / redakcja naukowa Barbara Kozakiewicz ; [autorzy Barbara Kozakiewicz i 7 pozostałych]. 2017.
Praktyczna kosmetologia krok po kroku : dłonie i paznokcie / Ewa Sobolewska, Renata A. Godlewska, Jacek A. Michalski. 2017.
Medyczne prawo karne / redaktorzy Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło ; autorzy Teresa Gardocka [i 15 pozostałych]. 2016.
Edukacja pacjentów w pielęgniarstwie diabetologicznym : konspekty / redakcja naukowa Alicja Szewczyk. 2017.
Zasady opieki nad osobami zakażonymi HIV : zalecenia PTN AIDS 2017 / redakcja: Andrzej Horban, Regina Podlasin, Grażyna Cholewińska, Alicja Wiercińska-Drapało, Brygida Knysz, Małgorzata Inglot, Aleksandra Szymczak, Monika Bociąga-Jasik, Elżbieta Jabłonowska. 2017.
Hematologia / redakcja Tadeusz Robak, Krzysztof Warzocha. 2016.
Farmakologia / Rafał Olszanecki, Paweł Wołkow, Jacek Jawień ; redakcja naukowa Ryszard Korbut. 2017.
Podstawy pielęgniarstwa. redakcja naukowa Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska. 2017.
Laryngologia onkologiczna : diagnostyka, leczenie i rehabilitacja / redakcja naukowa Alina Morawiec-Sztandera. 2017.
Langman embriologia / T. W. Sadler ; redakcja wydania polskiego Jacek Malejczyk, Marek Kujawa ; ilustracje komputerowe Susan L. Sadler-Redmond, zdjęcia z elektronicznego mikroskopu skaningowego Kathy Tonsey ; obrazy ultrasonograficzne Jan Byrne i Hytham Imseis ; [tłumaczenie z języka angielskiego wydania polskiego: Marlena Brzozowa-Zasada i 14 pozostałych]. cop. 2017.
Farmacja stosowana : technologia postaci leku / redakcja naukowa Małgorzata Sznitowska ; [autorzy: Aneta Bączek i 23 pozostałych]. 2017.
Fundamentals of nursing / Patricia A. Potter, Patricia A. Stockert, Anne Griffin Perry, Amy M. Hall ; section editor Wendy R. Ostendorf. cop. 2017.
Pocket medicine / edited by Marc S. Sabatine. cop. 2017.