Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz 2018-02-13

limity wypożyczeń
zbiory niewypożyczane
zamawianie do wypożyczenia
odbiór materiałów
przedłużanie terminu zwrotu
rezerwowanie
zwrot materiałów
zagubienie wypożyczonych materiałów
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij

Wypożyczalnia

  (58) 349 10 51
biblwyp@gumed.edu.pl
Nr GG: 13901880

Wypożyczać zbiory na zewnątrz mogą tylko posiadacze:

limity wypożyczeń
 

Użytkownicy Ilość Okres

studenci GUMed

15

6 miesięcy lub
1 miesiąc*

studenci kierunków międzyuczelnianych GUMed

15

6 miesięcy lub
1 miesiąc*

słuchacze studiów doktoranckich GUMed 20 12 miesięcy

słuchacze studiów podyplomowych GUMed

4 1 miesiąc
pracownicy naukowo-dydaktyczni GUMed 20 12 miesięcy

inni pracownicy GUMed, w tym zatrudnieni na zlecenie dydaktyczne

5 2 miesiące

studenci i pracownicy innych państwowych uczelni Trójmiasta oraz użytkownicy pozostałych instytucji Zespołu Bibliotek Naukowych Województwa Pomorskiego

4 1 miesiąc

pracownicy ochrony zdrowia z województwa pomorskiego, w tym pracownicy UCK i UCMMIT

4 1 miesiąc

* w zależności od ilości egzemplarzy danego tytułu

Użytkownicy mogą także wypożyczać do 4 pozycji beletrystycznych - ponad limit wypożyczeń - na okres 1 miesiąca.


zbiory niewypożyczane na zewnątrz użytkownikom indywidualnym**:

** ewentualne odstępstwa patrz Regulamin Udostępniania Zbiorów


zamawianie materiałów do wypożyczenia

Zamówienia realizowane są na bieżąco, a wypożyczenia rejestrowane na koncie czytelnika w systemie bibliotecznym katalogu online VIRTUA CHAMO.


odbiór zamówionych materiałów


przedłużanie terminu zwrotu wypożyczonych pozycji

Prolongować można:

Prolongata rozpoczyna się z dniem jej dokonania.


rezerwowanie pozycji wypożyczonych przez innych użytkowników


zwrot wypożyczonych materiałów

Wypożyczone materiały należy zwrócić w terminie do:

Należy pamiętać, że:


zagubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych

Czytelnik zobowiązany jest w przypadku: