WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW NA ZEWNĄTRZ 2018-10-04

Wypożyczać zbiory na zewnątrz mogą tylko posiadacze:

LIMITY WYPOŻYCZEŃ
 

Użytkownicy

Ilość

Okres

Studenci GUMed

15

6 miesięcy lub 1 miesiąc*

Studenci kierunków międzyuczelnianych GUMed

15

6 miesięcy lub 1 miesiąc*

Słuchacze studiów doktoranckich GUMed

20

12 miesięcy

Słuchacze studiów podyplomowych GUMed

4

1 miesiąc

Pracownicy naukowo-dydaktyczni GUMed

20

12 miesięcy

Inni pracownicy GUMed, w tym zatrudnieni na zlecenie dydaktyczne

5

2 miesiące

Studenci i pracownicy innych państwowych uczelni Trójmiasta oraz użytkownicy pozostałych instytucji Zespołu Bibliotek Naukowych Województwa Pomorskiego

4

1 miesiąc

Pracownicy ochrony zdrowia z województwa pomorskiego, w tym pracownicy UCK i UCMMIT

4

1 miesiąc

Wszyscy użytkownicy

+4 książki beletrystyczne

1 miesiąc

 * w zależności od ilości egzemplarzy danego tytułu
 

ZBIORY NIEWYPOŻYCZANE na zewnątrz użytkownikom indywidualnym**

** ewentualne odstępstwa patrz Regulamin Udostępniania Zbiorów
 

ZAMAWIANIE MATERIAŁÓW DO WYPOŻYCZENIA

Zamówienia realizowane są na bieżąco, a wypożyczenia rejestrowane na koncie czytelnika w systemie bibliotecznym katalogu online VIRTUA.
  

ODBIÓR ZAMÓWIONYCH MATERIAŁÓW

PRZEDŁUŻANIE TERMINU ZWROTU wypożyczonych pozycji

Prolongować można:

Prolongata rozpoczyna się z dniem jej dokonania.

 

REZERWOWANIE POZYCJI WYPOŻYCZONYCH przez innych użytkowników

ZWROT WYPOŻYCZONYCH MATERIAŁÓW

Wypożyczone materiały należy zwrócić w terminie do:

Należy pamiętać, że:

ZAGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE materiałów bibliotecznych

Czytelnik zobowiązany jest w przypadku:

WYPOŻYCZENIA NA NOC

Istnieje możliwość wypożyczania książek z Czytelń na noc, każdorazowo za zgodą bibliotekarza:

Pamiętaj! Kary uiszcza się w Wypożyczalni, a płatność możliwa jest tylko za pomocą kart płatniczych.