STREFA NAUKI 2019-02-19

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki na miejscu mają wszyscy zainteresowani literaturą medyczną, bez konieczności zapisywania się do Biblioteki (z wyłączeniem pokoi pracy).

Strefa Nauki obejmuje:

 • trzy czytelnie:

  • Czytelnię 1,

  • Czytelnię 2,

  • Czytelnię Informacji Naukowej,

 • sześć pokoi pracy indywidualnej i grupowej.


Korzystający ze zbiorów na miejscu w Strefie Nauki zobowiązani są pozostawić okrycia wierzchnie, parasole, torby, plecaki, itp. w szafkach szatni.
 

CZYTELNIA 1

Zbiory obejmują:

I. Księgozbiór podręczny

 II. Nauki przedkliniczne

   

   

III. Medycyna praktyczna

IV. Specjalizacje lekarskie

   

   

 

CZYTELNIA 2

Zgromadzone w Czytelni zbiory obejmują:

IV. Specjalizacje lekarskie c.d.

V. Zawody medyczne

 
   

   
VI. Zdrowie publiczne  
   

 
   

 

CZYTELNIA INFORMACJI NAUKOWEJ

W Czytelni udostępniane są:

 

 

POKOJE PRACY 

Użytkownicy posiadający legitymację studencką GUMed lub kartę biblioteczną GUMed mogą korzystać z 6 pokoi pracy indywidualnej i grupowej (A1-A6):

Pokoje wyposażone są w gniazdka elektryczne, które pozwalają czytelnikom na korzystanie z własnego sprzętu elektronicznego.
 

WYPOŻYCZENIA NA NOC

Istnieje możliwość wypożyczania książek z Czytelń na noc, każdorazowo za zgodą bibliotekarza:

Pamiętaj! Kary uiszcza się w Wypożyczalni, a płatność możliwa jest tylko za pomocą kart płatniczych.
 

10 ZASAD

 1. Twoja elektroniczna legitymacja studencka GUMed jest aktywną kartą biblioteczną i umożliwia wypożyczanie książek

 2. Przeszkol się – zalicz obowiązkowe zajęcia z przedmiotu Szkolenie biblioteczne online

 3. Kurtkę i torbę zostaw w szafce

 4. Na terenie Biblioteki zachowaj ciszę i wyłącz telefon

 5. Nie wnoś do Strefy Nauki jedzenia i picia, z wyjątkiem wody w butelkach z zakrętkami oraz napojów w zamkniętych kubkach termicznych

 6. Przestrzegaj regulaminu korzystania z pokoi pracy

 7. Pozwól innym też się uczyć! Nie zostawiaj swoich rzeczy na stoliku na dłużej niż 30 min.

 8. Nie odkładaj na półkę materiałów bibliotecznych, z których korzystałeś – połóż je w wyznaczonym miejscu lub oddaj bibliotekarzowi

 9. Nie przetrzymuj wypożyczonych książek. Te wypożyczone z Czytelni zwróć do godz. 11:00 dnia następnego

 10. Korzystaj z bogatych zasobów online Biblioteki – wystąp o zdalny dostęp