Udostępnianie zbiorów w czytelniach 2018-03-15

Czytelnia 1
Czytelnia 2
Czytelnia Informacji Naukowej
pokoje pracy  
 

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki na miejscu mają wszyscy zainteresowani literaturą medyczną, bez konieczności zapisywania się do Biblioteki. 

Strefa Nauki, czyli przestrzeń przeznaczona dla użytkowników, obejmuje:

    

W Strefie Nauki, w godzinach otwarcia Biblioteki, udostępnia się - oprócz księgozbiorów Czytelń z wolnym dostępem do półek - wszystkie zgromadzone i aktualnie dostępne w Bibliotece zbiory, zasoby elektroniczne oraz dokumenty oryginalne sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
Na materiały z magazynu należy wypełnić tradycyjny rewers. Wyniesienie potrzebnych materiałów poza obręb Strefy Nauki możliwe jest tylko za zgodą dyżurującego bibliotekarza.

Korzystający ze zbiorów na miejscu w Strefie Nauki zobowiązani są pozostawić okrycia wierzchnie, parasole, torby, plecaki, itp. w szafkach szatni.


Czytelnia 1

Zbiory rozmieszczone są tematycznie i obejmują:
 

Czasopisma bieżące
polskie i zagraniczne
od A do Z

Prasa codzienna

Modele anatomiczne kości
I. Księgozbiór podręczny  II. Nauki przedkliniczne
III. Medycyna praktyczna IV. Specjalizacje lekarskie
 

Czytelnia 2

Zgromadzone w Czytelni zbiory obejmują:
 

IV. Specjalizacje lekarskie c.d.
V. Zawody medyczne VI. Zdrowie publiczne

Czytelnia Informacji Naukowej

W Czytelni udostępniane są:
 

Zasoby elektroniczne

Internet
(tylko do celów naukowych,
dydaktycznych i edukacyjnych)

Pakiety biurowe

Menedżery bibliografii

 Księgozbiór podręczny

Bazy danych

w tym pełne teksty
prac zawartych w
Bazie prac magisterskich i licencjackich GUMed

E-czasopisma pełnotekstowe

Narzędzia informatyczne

 

pokoje pracy

Użytkownicy posiadający legitymację studencką GUMed lub kartę biblioteczną GUMed mogą korzystać z 6 pokoi pracy indywidualnej i grupowej (A1-A6):

Pokoje wyposażone są w gniazdka elektryczne, które pozwalają czytelnikom na korzystanie z własnego sprzętu elektronicznego.