ZDALNY DOSTĘP 2019-01-15

Proxy
formularz
rejestracyjny

  

 Proxy
konfiguracja
przeglądarki
 

Proxy
konfiguracja
przeglądarki

dla bazy JCR

   

Proxy
zmiana hasła
 

EBSCO
formularz
rejestracyjny

 

ZDALNY DOSTĘP POPRZEZ SERWER PROXY

Zdalny dostęp poprzez serwer proxy pozwala na korzystanie z zasobów elektronicznych Biblioteki (z wyjątkiem bazy UpToDate), spoza sieci uczelnianej, także z domu.


Osoby uprawnione:

Kryteria do spełnienia:

 
Procedura uzyskania dostępu:

 1. Sprawdź, czy spełniasz powyższe kryteria

 2. Wypełnij >> formularz rejestracyjny dostępu proxy

 3. Poczekaj na odpowiedź Administratora zdalnych dostępów

 4. Skonfiguruj przeglądarkę na ustawienia proxy >> zobacz instrukcję konfiguracji

 5. Wejdź na stronę WWW BG GUMed i wybierz bazę / e-książkę / e-czasopismo

 6. W pojawiającym się oknie wprowadź login i hasło, które nadałaś/łeś sobie w formularzu rejestracyjnym


Najczęstsze problemy:

 1. Zapomniałam/łem hasła  >> formularz zmiany hasła do dostępu proxy>> instrukcja, jak zmienić hasło do dostępu proxy

 2. Chcę korzystać z bazy Journal Citation Report   >> jak skonfigurować przeglądarkę na ustawienia proxy dla bazy JCR

 3. Zobacz instrukcję >> jak uzyskać zdalny dostęp do zasobów elektronicznych

 

ZDALNY DOSTĘP DO BAZ EBSCO

 
Osoby uprawnione:

 
Kryteria do spełnienia:


Procedura uzyskania dostępu:

 1. Sprawdź, czy spełniasz powyższe kryteria

 2. Wypełnij >> formularz usługi zdalnego dostępu do baz EBSCO

 3. Wejdź na stronę >> WWW Biblioteka / Zasoby / bazy danych

 4. W alfabetycznym wykazie baz danych (pod literą E) wybierz bazę EBSCO

 5. Wybierz >> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom.