Wypożyczenia międzybiblioteczne 2017-11-02

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

mgr Małgorzata Gorczewska
(58) 349 10 51
miedzybibl@gumed.edu.pl

Za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej można sprowadzić
tylko te publikacje, które nie są dostępne w bibliotekach Trójmiasta
:

* pracownicy GUMed mają możliwość rozliczeń bezgotówkowych – realizacja następuje po przedstawieniu potwierdzonego przez
Dział Nauki GUMed oświadczenia o zarezerwowaniu środków na ten cel

pobierz formularz poświadczenia posiadanych środków

Zamówienia należy składać:


W zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteka Główna współpracuje z systemem subito.
 

subito jest internetowym serwisem oferującym odpłatne usługi w zakresie dostarczania książek oraz kopii publikacji z czasopism ze zbiorów bibliotek niemieckich, austriackich i szwajcarskich;
w systemie dostępnych jest ok. 1 mln tytułów czasopism reprezentujących różne dziedziny nauki, w tym medycynę i nauki pokrewne;

aby zamówić potrzebne pozycje nalezy skontaktować się z Wypożyczalnią Międzybiblioteczną

czas realizacji:
do 3 dni / artykuł
do 2 tyg. / książka
 
koszt usługi:
od 6 do 14 euro / artykuł
13 euro / książka