WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE 2018-09-26

PUBLIKACJE SPROWADZANE

Za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej można sprowadzić publikacje niedostępne w bibliotekach Trójmiasta:


* pracownicy GUMed mają możliwość rozliczeń bezgotówkowych – realizacja następuje po przedstawieniu potwierdzonego przez Dział Nauki GUMed oświadczenia o zarezerwowaniu środków na ten cel.

 >> pobierz formularz poświadczenia posiadanych środków

 

SYSTEM SUBITO

W zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteka Główna współpracuje z systemem subito.

zobacz czas realizacji

 

 

Subito jest internetowym serwisem oferującym odpłatne usługi w zakresie dostarczania książek oraz kopii publikacji z czasopism ze zbiorów bibliotek niemieckich, austriackich i szwajcarskich;
w systemie dostępnych jest ok. 1 mln tytułów czasopism reprezentujących różne dziedziny nauki, w tym medycynę i nauki pokrewne; aby zamówić potrzebne pozycje należy skontaktować się z Wypożyczalnią Międzybiblioteczną.

zobacz ceny

realizacja w terminie:
do 3 dni / artykuł
do 2 tyg. / książka

 

koszt usługi:
od 6 do 14 euro / artykuł
13 euro / książka