Dydaktyka i szkolenia 2018-05-19

zajęcia dydaktyczne: dla studentów i dla doktorantów
szkolenia

Kontakt:
mgr Elżbieta Kraszewska

(58) 349 10 40
biblwww@gumed.edu.pl

zajęcia dydaktyczne dla studentów

ROK AKADEMICKI 2017/2018

Przedmiot   Termin Testy aktywne

Szkolenie biblioteczne online

SBO

I
II

od 02.10.17 do 15.11.17 g.15:00
od 15.12.17 do 16.01.18 g.15:00

Library Training Online

LTO

I
II

od 02.10.17 do 15.11.17 g.15:00
od 15.12.17 do 16.01.18 g.15:00

Basics of scientific medical information BSMI I

2 days lectures at the Library:
Scientific Information Reading Room
26.02.2018 (Monday) and
27.02.2018 (Tuesday)
from 12.00 to 13.30

Podstawy naukowej informacji medycznej (online)

PNIM

I

 

elektroradiologia Io III rok
fizjoterapia Io III rok
od 05.12.17 do 18.12.17 g.15:00
psychologia zdrowia I rok
od 22.12.17 do 05.01.18 g.15:00

II od 09.01.18 do 22.01.18 g.15:00

I

II

położnictwo Io II rok
pielęgniarstwo Io II rok
od 27.02.18 do 12.03.18 g.15:00
od 27.03.18 do 09.04.18 g.15:00

Wybrane zagadnienia z naukowej informacji medycznej (online)

WZNIM

 I

II

fizjoterapia IIo II rok
od 05.12.17 do 18.12.17 g.15:00
od 09.01.18 do 22.01.18 g.15:00

 

kierunek / rok studiów

1

2

3

4

5

6

Wydział Lekarski

lekarski

SBO

-

-

- -  -

lekarski - English Division

LTO

-

- - - -
lekarsko-dentystyczny SBO  -

-

 - - -
techniki dentystyczne (Io)

SBO

-  -  -  - -

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

analityka medyczna

SBO

 - - - - -
farmacja

SBO

 - - - - -

przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny

SBO - - - - -

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i IMMiT

dietetyka (Io)

SBO

- -  - - -
dietetyka (IIo) SBO - - - - -
elektroradiologia (Io) SBO - PNIM  - -  -
fizjoterapia

SBO

- PNIM - - -
fizjoterapia (IIo)

SBO

WZNIM - - - -
pielęgniarstwo (Io)

SBO

PNIM - - - -
pielęgniarstwo (IIo)

SBO

- - -  - -
pielęgniarstwo - English Division LTO   - - - -
położnictwo (Io)

SBO

PNIM - - - -
położnictwo (IIo)

SBO

-  -  - - -
psychologia zdrowia

SBO
PNIM

- - - - -
ratownictwo medyczne (Io)

SBO

- - - - -
zdrowie publiczne (Io) SBO - - - - -
zdrowie publiczne (IIo) SBO - - - - -
zdrowie środowiskowe (Io) SBO - - - - -

zajęcia dydaktyczne dla doktorantów

szczegóły dot. zaliczenia przedmiotów dostępne są w Extranecie GUMed na stronach przedmiotów

ROK AKADEMICKI 2017/2018

przedmiot rok forma zajęć
Naukowa informacja medyczna
1 wykład online
+
ćwiczenia

Terminy ćwiczeń w Czytelni Informacji Naukowej

Wszyscy słuchacze zobowiązani są do założenia indywidualnego konta
w menedżerze bibliografii MENDELEY https://www.mendeley.com

(niezbędne na 2. zajęciach)
zalecamy jako login podać adres w domenie gumed.edu.pl
 


Wydział Lekarski +
Wydział Farmaceutyczny z OML
zapisy online do grup
formularz zapisu będzie uruchomiony 05.02.2018 (pon.) o gdz. 12:00

poniedziałki
(grupa 1)

09.04.2018
g.08:30-10:00

16.04.2018
g.08:30-10:00

wtorki
(grupa 2)

10.04.2018
g.08.30-10.00

17.04.2018
g.08.30-10.00

środy
(grupa 3)

11.04.2018
g.13.30-15.00

18.04.2018
g.13.30-15.00

Wydział Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT

 piątki

13.04.2018
g.08:30-10:00

20.04.2018
g.08:30-10:00

 
przedmiot rok forma zajęć

Bibliograficzne i prawne aspekty publikowania w nauce
wzór pracy zaliczeniowej  pdf  doc

3 seminaria

Terminy seminariów w Czytelni Informacji Naukowej

Wydział Lekarski +
Wydział Farmaceutyczny z OML
zapisy online do grup
formularz zapisu będzie dostępny do 18 maja br. (piątek) do godz. 13:00

poniedziałek
(grupa 1)

21.05.2018
g.08:00-10:30

wtorek
(grupa 2)

22.05.2018
g.08.00-10.30

środa
(grupa 3)

23.05.2018
g.12.30-15.00

Wydział Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT
czwartek

24.05.2018
g.08:00-10:30

 


szkolenia

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie pozyskiwać informacje z zakresu medycyny w oparciu o nowoczesne źródła informacji i narzędzia informatyczne lub też udoskonalić już posiadane umiejętności informacyjne, skorzystaj z organizowanych przez Bibliotekę bezpłatnych szkoleń.


szkolenia w Bibliotece Głównej – oferta stała

 

Przykładowa tematyka szkoleń:
1. Potrafię za Ciebie zrobić przypisy i bibliografię w dowolnym stylu! (tworzenie bibliografii załącznikowej w oparciu o program Mendeley)
2. Google to nie wszystko! Jak i gdzie szukać materiałów do pracy magisterskiej/licencjackiej
3.

Tyle tych baz… Która jest najlepsza dla mojej dziedziny? Wyszukiwanie informacji w wybranych zasobach Biblioteki

4. Mam dostęp czy nie mam dostępu do pełnego tekstu artykułu/książki? Gdzie i jak znaleźć materiały subskrybowalne przez Bibliotekę lub dostępne bezpłatnie w Internecie
5. Bibliografia GUMed wraz z modułami analizy bibliometrycznej i rankingów oraz baza Journal Citation Reports
6. Witryna internetowa Biblioteki Głównej oraz dostępne za jej pośrednictwem zasoby i usługi
7. Baza Polska Bibliografia Lekarska – prezentacja i możliwości wyszukiwawcze
8. Zagraniczne bibliograficzno-abstraktowe bazy danych: Medline i Scopus – prezentacja platform, struktury baz, metody prowadzenia wyszukiwań, stosowane narzędzia informatyczne (LinkSource)
9. Bazy czasopism pełnotekstowych – serwisy, platformy, dostępy i strategie wyszukiwawcze, narzędzie Full Text Finder

Terminy szkoleń zostaną ustalone po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby zainteresowanych osób. Do udziału w zajęciach zachęcamy szczególnie młodych pracowników nauki oraz studentów przygotowujących się do pisania prac dyplomowych.

nie znalazłeś wśród poniższych tematów
interesującego Ciebie zagadnienia?
zaproponuj temat szkolenia


  szkolenia na życzenie grup użytkowników zgodnie z zapotrzebowaniem

Tematyka, zakres, forma i terminy szkoleń, zgodnie z potrzebami zainteresowanych osób, są każdorazowo indywidualnie ustalane z bibliotekarzami prowadzącymi szkolenia. Istnieje możliwość prowadzenia szkoleń zarówno w siedzibie Biblioteki, jak i bezpośrednio w klinikach i zakładach GUMed.

Kontakt:

mgr Mirosława Modrzewska
(58) 349 10 45
  biblinf@gumed.edu.pl

mgr Elżbieta Kraszewska
(58) 349 10 40
  biblwww@gumed.edu.pl