Informacja naukowa 2017-10-26

przeszukiwanie baz danych i sporządzanie tematycznych zestawień bibliograficznych

Usługa ta wykonywana jest, w oparciu o dostępne w Bibliotece bazy danych, dla*:

                      Zamówienie na zestawienie piśmiennictwa można złożyć:
                                  - online wypełniając i wysyłając formularz kwerendy
                                  - poprzez e-mail: biblinf@gumed.edu.pl
                                  - osobiście w Czytelni Informacji Naukowej

Uwaga: *nie wykonuje się dla celów prac licencjackich, magisterskich i doktorskich
           ** usługa wykonywana na miejscu w Czytelni Informacji Naukowej


bezpłatne szkolenia grupowe i indywidualne

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie pozyskiwać informacje z zakresu medycyny w oparciu o nowoczesne źródła informacji i narzędzia informatyczne lub też udoskonalić już posiadane umiejętności informacyjne, skorzystaj z organizowanych przez Bibliotekę bezpłatnych szkoleń.


udzielanie informacji:

telefonicznie (58) 349 10 45
pocztą elektroniczną biblinf@gumed.edu.pl
za pomocą komunikatora Gadu-Gadu 9938031
osobiście w Czytelni Informacji Naukowej