INFORMACJA NAUKOWA 2018-10-04

PRZESZUKIWANIE E-ZASOBÓW i sporządzanie tematycznych zestawień bibliograficznych

Usługa ta wykonywana jest, w oparciu o dostępne w Bibliotece bazy danych, dla*:

* nie wykonuje się dla celów prac licencjackich, magisterskich i doktorskich
** usługa wykonywana na miejscu w Czytelni Informacji Naukowej

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie pozyskiwać informacje z zakresu medycyny w oparciu o nowoczesne źródła informacji i narzędzia informatyczne lub też udoskonalić już posiadane umiejętności informacyjne, skorzystaj z organizowanych przez Bibliotekę bezpłatnych szkoleń.
 

UDZIELANIE INFORMACJI