BIBLIOTEKA DZISIAJ 2019-02-21

ZBIORY

Biblioteka gromadzi wydawnictwa z zakresu medycyny, farmacji, stomatologii, pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu oraz nauk pokrewnych, tj. chemii, biologii, fizyki, psychologii itp.
Na księgozbiór składają się zasoby Biblioteki Głównej, Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego oraz zbiory klinik i zakładów. W swoich zbiorach posiadamy także kolekcję książek beletrystycznych.

Większość zbiorów (elektronicznych i drukowanych) można przeszukiwać za pomocą multiwyszukiwarki EDS (Ebsco Discovery Service).

Obecnie zbiory nasze liczą 441.186 jednostek (stan na 31.12.2018 r.), w tym:

 

książek

233.424

vol.

 

czasopism

103.191

vol.

 

zbiorów specjalnych

104.571

jedn.


Na bieżąco wpływają 283 tytuły czasopism drukowanych:

W roku bieżącym posiadamy dostęp do 69 baz danych i kolekcji e-czasopism, w tym do 38 źródeł udostępnianych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, czyli łącznie do:

POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

Od 2009 r. Biblioteka współuczestniczy wraz z bibliotekami województwa pomorskiego w projekcie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, dofinansowanym ze środków unijnych.

UŻYTKOWNICY I PRZESTRZENIE DO NAUKI I PRACY

Użytkownicy Biblioteki Głównej w liczbie 7.362 osób (stan na 31.12.2018 r.) mogą korzystać w siedzibie Biblioteki z Internetu na stanowiskach komputerowych oraz z własnych urządzeń za pośrednictwem sieci bezprzewodowych (biblioteka i eduroam).

Odwiedzający Bibliotekę mają do dyspozycji, powstałą po rozbudowie i modernizacji budynku (2015-2016), Strefę Nauki obejmującą trzy czytelnie: Czytelnię 1, Czytelnię 2 oraz Czytelnię Informacji Naukowej, a także 6 pokoi pracy indywidualnej i grupowej.

Biblioteka dysponuje łącznie 289 miejscami, a do zbiorów zgromadzonych w czytelniach użytkownicy mają wolny dostęp.
 

DYDAKTYKA

Biblioteka Główna prowadzi dla studentów naszej Uczelni zajęcia dydaktyczne w formie e-learningu:

Biblioteka realizuje także zajęcia w zakresie naukowej informacji medycznej jako obowiązkowe dla słuchaczy dziennych studiów doktoranckich GUMed. 

 

POLSKA PLATFORMA MEDYCZNA

 

Od 01.11.2017 r. Biblioteka realizuje, wspólnie z uniwersytetami medycznymi z: Białegostoku, Katowic, Lublina, Szczecina, Warszawy i Wrocławia (lider) oraz Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi, dofinansowany ze środków UE projekt Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym

>> czytaj więcej