Biblioteka dzisiaj 2018-06-15

zbiory
Pomorska Biblioteka Cyfrowa
użytkownicy i przestrzenie do nauki i pracy
dydaktyka

modernizacja i rozbudowa

zbiory 

Biblioteka gromadzi wydawnictwa z zakresu medycyny, farmacji, stomatologii, pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu oraz nauk pokrewnych, tj. chemii, biologii, fizyki, psychologii itp.

Na księgozbiór Biblioteki składają się zasoby Biblioteki Głównej, Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz bibliotek klinik i zakładów.

Większość zbiorów (elektronicznych i drukowanych) można przeszukiwać za pomocą multiwyszukiwarki EDS (Ebsco Discovery Service).

 • obecnie zbiory nasze liczą 443.087 jednostek
  (stan na 31.12.2017 r.), w tym:

  książek

  234.323

  wol.

  czasopism

  104.265

  wol.

  zbiorów specjalnych

  104.499

  jedn.


  W swoich zbiorach Biblioteka posiada kolekcję książek beletrystycznych.


Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Od 2009 r. Biblioteka współuczestniczy, wraz z bibliotekami województwa pomorskiego, w projekcie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, dofinansowanym ze środków unijnych.


użytkownicy i przestrzenie do nauki i pracy

Użytkownicy Biblioteki Głównej w liczbie 9.776 osób (stan na 31.12.2017 r.) mogą korzystać w siedzibie Biblioteki z Internetu z 24 stanowisk komputerowych oraz za pośrednictwem sieci bezprzewodowych (biblioteka i eduroam).

Odwiedzający Bibliotekę mają do dyspozycji Strefę Nauki obejmującą trzy czytelnie: Czytelnię 1, Czytelnię 2 oraz Czytelnię Informacji Naukowej, a także 6 pokoi pracy indywidualnej i grupowej.

Biblioteka dysponuje łącznie 236 miejscami, a do zbiorów zgromadzonych w czytelniach użytkownicy mają wolny dostęp.
 


dydaktyka

Biblioteka Główna prowadzi dla studentów naszej Uczelni zajęcia dydaktyczne w formie e-learningu:

Biblioteka realizuje także zajęcia w zakresie naukowej informacji medycznej jako obowiązkowe dla słuchaczy dziennych studiów doktoranckich GUMed.