STRUKTURA ORGANIZACYJNA I KONTAKT 2019-03-01

      STRUKTURA ORGANIZACYJNA    

KONTAKT

Dyrektor
mgr inż. Anna Grygorowicz, starszy kustosz dyplomowany

 
tel. 58 349 10 40
bibldyr@gumed.edu.pl

    

Zastępca dyrektora
mgr Elżbieta Kraszewska, kustosz

tel. 58 349 10 40
biblwww@gumed.edu.pl

    

Sekretariat
mgr Agnieszka Szpilewska

tel. 58 349 10 40
fax 58 349 11 42
biblsekr@gumed.edu.pl

 

ODDZIAŁ GROMADZENIA WYDAWNICTW ZWARTYCH

   

Kierownik
mgr Katarzyna Falow

tel. 58 349 10 49
biblgromad@gumed.edu.pl

   

mgr Hanna Gąsior, kustosz
mgr Anna Krakowska
mgr Stanisław Miech
Magdalena Kościelska
lic. Joanna Wysiecka

tel. 58 349 10 42

   

 

ODDZIAŁ OPRACOWANIA ZBIORÓW

   

Kierownik
mgr Małgorzata Frąckowiak, kustosz

tel. 58 349 10 41
opracowanie@gumed.edu.pl

   

mgr Ludmiła Michałowska, kustosz
mgr Beata Rybitw
mgr Artur Wodzyński

 

   

 

ODDZIAŁ CZASOPISM

 

Kierownik
mgr Beata Traczyk-Kępa

tel. 58 349 10 46
biblczaso@gumed.edu.pl

   

mgr Janusz Sajkowski, kustosz
Barbara Tylek

 

   

Administrator baz danych
dr Piotr Rysztowski

biblbazy@gumed.edu.pl

   

 

ODDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

 

Kierownik
mgr Agnieszka Milewska

tel. 58 349 10 58
biblwyp@gumed.edu.pl

   

Wypożyczalnia
mgr Agnieszka Milewska
mgr Kamila Machowina

tel. 58 349 10 51
biblwyp@gumed.edu.pl

   

Czytelnie 1 i 2
mgr Małgorzata Florianowicz
mgr Paulina Cimoszko
dr Jakub Rusakow

 
   

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
mgr Małgorzata Gorczewska, kustosz

tel. 58 349 10 51
miedzybibl@gumed.edu.pl

   

 

ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ I PROMOCJI

 

Kierownik
mgr Mirosława Modrzewska, kustosz

tel. 58 349 10 45
biblinf@gumed.edu.pl

   

Czytelnia Informacji Naukowej / Administratorzy proxy
mgr Bronisława Gromadzka
mgr Anna Krzyżelewska-Kowalewska
Witold Parwicz

 

   

Administrator WWW

 
   

 

PRACOWNIA BIBLIOGRAFICZNA

 

Koordynator
mgr Elżbieta Kraszewska, kustosz

tel. 58 349 10 40
biblwww@gumed.edu.pl

   

mgr Paulina Biczkowska
mgr Elżbieta Tymińska, kustosz

tel. 58 349 10 43
bibliografia@gumed.edu.pl

   

lic. Urszula Makohon-Dobber

tel. 58 349 11 40

   

Opracowanie analiz bibliometrycznych
mgr Ewelina Rybka

tel. 58 349 10 43
bibliometria.analizy@gumed.edu.pl

   

 

PRACOWNIA INTROLIGATORSKA

 

Jolanta Marchlewicz
Janina Wąsicka

tel. 58 349 11 41

   

 

INFORMATYCY

 

Damian Rutkowski

tel. 58 349 11 43
biblioteka.informatycy@gumed.edu.pl

   

 

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

 

Kierownik
mgr Małgorzata Pawlak, kustosz

tel. 58 349 12 84
biblfarm@gumed.edu.pl

   

mgr Iwona Damaszke
mgr Maria Grunau
Anna Zabża

 
   

 

Biblioteka Główna
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Dębinki 1
80-211 Gdańsk

tel. (+48)  58 349 10 40 Sekretariat
fax (+48)  58 349 11 42
biblsekr@gumed.edu.pl

tel. (+48) 58 349 10 51 Wypożyczalnia
tel. (+48) 58 349 10 45 Informacja Naukowa


 

A

B

C

D

E

 F

G

H


 J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

W

X

Y

Z

 

Biczkowska Paulina

Pracownia Bibliograficzna
bibliografia@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 43

Cimoszko Paulina

Oddział Udostępniania Zbiorów, Czytelnia 1
biblwyp@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 51

Falow Katarzyna

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych – kierownik
biblgromad@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 49

 Florianowicz Małgorzata

Oddział Udostępniania Zbiorów, Czytelnia 1
biblwyp@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 51

Frąckowiak Małgorzata

Oddział Opracowania Zbiorów – kierownik
opracowanie@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 41

Gąsior Hanna

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych
biblgromad@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 42

Gorczewska Małgorzata

Oddział Udostępniania Zbiorów,  Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
miedzybibl@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 51

Gromadzka Bronisława

Oddział Informacji Naukowej i Promocji, Czytelnia Informacji Naukowej
biblinf@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 45

Grygorowicz Anna

Dyrektor
bibldyr@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 40

Kościelska Magdalena

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych
biblgromad@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 47

Krakowska Anna

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych
biblgromad@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 47

Kraszewska Elżbieta

Zastępca Dyrektora
biblwww@gumed.edu.pl

Pracownia Bibliograficzna,
opracowanie analiz bibliometrycznych – koordynator
bibliometria.analizy@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 40

Krzyżelewska-Kowalewska Anna

Oddział Informacji Naukowej i Promocji, Czytelnia Informacji Naukowej
biblinf@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 45

Machowina Kamila

Oddział Udostępniania Zbiorów, Wypożyczalnia
biblwyp@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 51

Makohon-Dobber Urszula

Pracownia Bibliograficzna
bibliografia@gumed.edu.pl

tel. 58 349 11 40

Marchlewicz Jolanta

Pracownia Introligatorska

tel. 58 349 11 41

Michałowska Ludmiła

Oddział Opracowania Zbiorów
opracowanie@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 41

Miech Stanisław

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych
biblgromad@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 47

Milewska Agnieszka

Oddział Udostępniania Zbiorów – kierownik
biblwyp@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 58

Modrzewska Mirosława

Oddział Informacji Naukowej i Promocji – kierownik
biblinf@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 45

Parwicz Witold

Oddział Informacji Naukowej i Promocji, Czytelnia Informacji Naukowej,
Administrator usługi zdalnego dostępu (proxy)
biblinf@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 45

Rusakow Jakub

Oddział Udostępniania Zbiorów
biblwyp@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 51

Rutkowski Damian

Sekcja Informatyków
biblioteka.informatycy@gumed.edu.pl

tel. 58 349 11 43

Rybitw Beata

Oddział Opracowania Zbiorów
opracowanie@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 41

Rybka Ewelina

Pracownia Bibliograficzna,
opracowanie analiz bibliometrycznych
bibliometria.analizy@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 43

Rysztowski Piotr

Oddział Czasopism
Administrator baz danych
biblbazy@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 46

Sajkowski Janusz

Oddział Czasopism
biblczaso@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 46

Szpilewska Agnieszka

Sekretariat
biblsekr@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 40

Świerzyński Dominik

Sekcja Informatyków
biblioteka.informatycy@gumed.edu.pl

tel. 58 349 11 43

Traczyk-Kępa Beata

Oddział Czasopism – kierownik
biblczaso@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 46

Tylek Barbara

Oddział Czasopism
biblczaso@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 46

Tymińska Elżbieta

Pracownia Bibliograficzna
bibliografia@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 43

Wąsicka Janina

Pracownia Introligatorska

tel. 58 348 11 41

Wodzyński Artur

Oddział Opracowania Zbiorów
opracowanie@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 41

Wysiecka Joanna

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych
biblgromad@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 42