CENNIK USŁUG BIBLIOTEKI 2018-07-21

Cennik usług został wprowadzony zarządzeniem Nr 60/2016 Rektora GUMed z 09.11.2016 r.

Opłaty uiszcza się w Wypożyczalni (płatność możliwa jest tylko za pomocą kart płatniczych).

Nazwa usługi

Wysokość opłaty

1. Wydanie tradycyjnej karty bibliotecznej

bezpłatnie

2. Duplikat tradycyjnej karty bibliotecznej

10,- zł

3. Przekroczenie terminu zwrotu publikacji udostępnionych przez Wypożyczalnię

0,50 zł/1 volumin/1 dzień

4. Przekroczenie terminu zwrotu pozycji wypożyczonych ze Strefy Nauki

10,- zł/1 volumin/1 dzień

5. Zniszczenie lub uszkodzenie materiałów bibliotecznych

opłata ustalana każdorazowo przez kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów, nie mniej niż 10,- zł

6. Kaucja (zwrotna) dla pracowników ochrony zdrowia z województwa pomorskiego zapisujących się za kaucją

100,- zł/1 rok

7. Nieregulaminowe korzystanie z szafki samoobsługowej

50,- zł

8. Zagubienie numerka / kluczyka do szafki

40,- zł

9. Zniszczenie zamka do szafki

40,- zł

10. Usługi reprograficzne w Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego:

  • wydruki materiałów (czarno-białe)

  • skanowanie materiałów0,50 zł/A4

1,00 zł/A4