Cennik usług Biblioteki 2018-02-23

wprowadzony Zarządzeniem Nr 60/2016 Rektora GUMed z 09.11.2016 r.

Lp. 
Nazwa usługi Wysokość opłaty

1

Wydanie tradycyjnej karty bibliotecznej

bezpłatnie

2

Duplikat tradycyjnej karty bibliotecznej

10,- zł

3

Przekroczenie terminu zwrotu publikacji udostępnionych przez Wypożyczalnię

0,50 zł/1 volumin/1 dzień

4

Przekroczenie terminu zwrotu pozycji
wypożyczonych z czytelni

10,- zł/1 volumin/1 dzień

5

Zniszczenie lub uszkodzenie
materiałów bibliotecznych

opłata ustalana każdorazowo przez
kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów,
nie mniej niż 10,- zł

6

Kaucja (zwrotna) za wypożyczenia na zewnątrz

100,- zł/1 rok

7

Nieregulaminowe korzystanie z szafki samoobsługowej

50,- zł

8 Zagubienie numerka / kluczyka do szafki 40,- zł
9 Zniszczenie zamka do szafki 40,- zł

10

Usługi reprograficzne w Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego:

  • wydruki materiałów (czarno-białe)
  • skanowanie materiałów
0,50 zł/A4
1,00 zł/A4


Opłaty wynikające z poz. 2-9 uiszcza się w Wypożyczalni (płatność możliwa jest tylko za pomocą kart płatniczych).
 

Wypożyczalnia godziny otwarcia:

tel. (58) 349 10 51
biblwyp@gumed.edu.pl

Nr GG: 13901880

poniedziałek
wtorek-piątek
sobota

10:00-19:45
08:00-19:45
09:00-15:00