WYSZUKIWARKI NAUKOWE 2018-09-06

Google Scholar

 

FreeFull PDF

Wyszukiwarka piśmiennictwa naukowego firmy GOOGLE; indeksuje m.in.: książki, rozprawy naukowe, abstrakty, repozytoria. Uzyskane wyniki są uporządkowane od najbardziej wartościowych pod względem rangi autora, źródła, treści publikacji i ilości cytowań. Rekordy bibliograficzne można eksportować do programów zarządzających bibliografią załącznikową. 

Wyszukiwarka publikacji naukowych dostępnych w formacie PDF; przegląda ponad 80 milionów bezpłatnych publikacji.

 

MedNar

 

Science Research

 Wyszukiwarka internetowych zasobów medycznych, w tym również tzw. ukrytego internetu (deep web resources).

Darmowa, publicznie dostępna wyszukiwarka ukrytego internetu.

 World Wide Science

DOI

 Wyszukiwarka federacji krajowych portali naukowych, przeszukująca wyniki badań państw uczestniczących w projekcie.

 Wyszukiwarka artykułów naukowych za pomocą numeru Digital Object Identifier.

   

HON / Health on the Net

 
   

OpenDOAR / akademickie repozytoria Open Access

 
   

ROAR / Registry of Open Access Repositories