Biblioteka AMG informuje

2018-08-10 15.08.2018 /środa/ Biblioteka nieczynna

2018-07-19 Dofinansowanie na Polską Platformę Medyczną

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskała dofinansowanie w wysokości: 4.329.656,06 PLN na realizację  projektu: Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym, który będzie realizowany wraz siedmioma bibliotekami partnerskimi. Łączna kwota dofinansowania dla całego projektu wynosi: 37.279.341,60 PLN. Wieloośrodkowy projekt, przygotowywany na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1. Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, w ocenie ekspertów zajął pierwsze miejsce wśród zgłoszonych wniosków, uzyskując 88 pkt.
 

    

Liderem projektu jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, a współpartnerami, oprócz GUMed są uniwersytety medyczne z: Białegostoku, Katowic, Lublina, Szczecina i Warszawy oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

Celem zadania jest stworzenie wspólnej platformy typu Current Research Information System (CRIS) prezentującej i promującej osiągnięcia naukowe oraz potencjał badawczy wszystkich jednostek uczestniczących, zarówno łącznie, jak i indywidualnie. Na jednej platformie, na zasadzie otwartości,  będą prezentowane informacje takie jak: profile pracowników naukowych, publikacje ich autorstwa, uzyskane patenty, surowe dane badawcze będące wynikiem prowadzonych badań, dane o posiadanej unikatowej aparaturze, eksperci dziedzinowi, realizowane projekty naukowe, pozyskane granty itp.

Polska Platforma Medyczna ułatwi transfer wiedzy zarówno pomiędzy poszczególnymi ośrodkami badawczymi, jak i instytucjami publicznymi oraz obywatelami. Będzie także stymulować nowe powiązania, współpracę pomiędzy placówkami i zespołami naukowymi oraz promować ich dorobek w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Projekt wpisuje się w realizację zaleceń sformułowanych w „Kierunkach rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce” (MNiSW, 2015), wynikających z zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony.

Czas trwania projektu od 01.11.2017 r. do  31.10.2020 r.

2018-06-28 Wakacyjne godziny otwarcia - 29.06-28.09.2018

Informujemy, że od 29 czerwca do 28 września br. Biblioteka jest otwarta według wakacyjnego harmonogramu:
 

poniedziałek 10:00-15:00

      wtorek-piątek 08:00-15:00
  sobota, niedziela Biblioteka zamknięta

zobacz wakacyjne godziny otwarcia poszczególnych oddziałów

2018-06-27 Impact Factor 2017 już dostępny!

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że ukazała się nowa edycja bazy Journal Citation Reports (JCR)  z wartościami wskaźnika Impact Factor 2017.

W naszym serwisie dostępna jest lista polskich czasopism, które w JCR 2017 (Science Edition) otrzymały Impact Factor.

2018-06-05 Promocja książki D. Kasprowicza – relacja

W Bibliotece Głównej GUMed odbyło się kolejne (bo już trzecie) spotkanie z Danielem Kasprowiczem – dietetykiem (absolwentem GUMed) i założycielem kliniki medycznej na Madagaskarze, który od pięciu lat pracuje na misji, gdzie opiekuje się niedożywionymi dziećmi, chorymi na malarię, dur brzuszny, trąd i młodzieżą z domu dziecka.

Na spotkanie przybyli m. in.: Rektor Gdańskiego Uniwersyteru Medycznego JM prof. dr hab. Marcin Gruchała, pani prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska, pani dyrektor Pedagodicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku mgr Małgorzata Kłos, a także reprezentanci środowiska naukowego naszej Uczelni, studenci, absolwenci i inni goście z Trójmiasta.

Tym razem Daniel promował swoją drugą książkę pt. „HAZO MENA. O marzeniach z Czerwonej Wyspy”. Nowa publikacja to historia o procesie powstawania kliniki „Flamboyant”, której budowa była współfinanasowana przez Polską Fundację dla Afryki, zmaganiach z afrykańską korupcją i kulejącym systemie państwa, ale przede wszystkim o pacjentach kliniki, głodzie, chorobach tropikalnych
i marzeniach chorych dzieci.

 

Z wielkim przejęciem wysłuchaliśmy prelekcji autora, z której dowiedzieliśmy się m.in.
o czym marzą mieszkańcy Czerwonej Wyspy,
o problemach, z jakimi musieli się zmierzyć podczas budowy kliniki i o wielu innych trudach życia "na krańcu świata".

Jak słusznie zaznaczył Daniel Kasprowicz, marzenia zmieniają się wraz z nami
i w zależności od tego, jakie kto z nas odczuwa w życiu braki. Dzieci na Madagaskarze marzą więc głównie o tym, aby pójść do szkoły, dostać jakąś zabawkę lub chociażby mydło albo, żeby zjeść coś innego niż ryż. Dla nas są to banalne marzenia, ale dla wielu Malgaszy często nieosiągalne. Bywa też tak, że niektórzy już nie potrafią marzyć...

Kto by z nas przypuszczał, że nawet jak coś jest legalne, to i tak niekiedy trzeba za to zapłacić łapówkę? Niestety z takim paradoksem musiał się zmierzyć Daniel, chcąc zatrudnić legalnie profesjonalny personel medyczny kliniki.

Na szczęście ośrodek uzyskał pozwolenie na przeprowadzanie szczepień, co jest dużym sukcesem, ponieważ dotychczas zajmowały się tym wyłącznie placówki państwowe.

Daniel Kasprowicz zwrócił też uwagę na fakt, że świat potrzebuje wszystkich nas, ale żeby zostać wolontariuszem i wyjechać na Madagaskar, to niezbędna jest m.in. znajomość języka francuskiego
i gotowość niesienia wszelkiego rodzaju pomocy, w zależności od stale zmieniającej się, chociażby ze względu na warunki klimatyczne, sytuacji na wyspie.

W ramach promocji wszyscy przybyli mieli również możliwość nabycia najnowszej książki autora (ze zniżką i dedykacją!), obejrzenia wystawy zdjęć i wzięcia udziału w aukcji charytatywnej z prawdziwymi skarbami Madagaskaru.

W charytatywnej licytacji udało się zebrać blisko 4.000 pln, które w całości Daniel przeznacza na finansowanie leczenia najbiedniejszych Malgaszy w przychodni, którą zarządza.

Zachęcamy do obejrzenia zapisanej transmisji wideo z prelekcji Daniela: https://tinyurl.com/hazo-mena

Galeria zdjęć ze spotkania:

#galeria_95_galeria#

2018-06-04 Przeprosiny

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przeprasza Pana Tomasza Krystiana Nowickiego, za naruszenie w sposób niezamierzony Jego dóbr osobistych, podczas zajęć "Bibliograficzne i prawne aspekty publikowania w nauce", prowadzonych dla słuchaczy III roku Dziennych Studiów Doktoranckich GUMed.

2018-05-23 RODO - przetwarzanie danych osobowych w BG

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych użytkowników Biblioteki jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210,  przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

 2. inspektorem Ochrony Danych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym jest Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

 3. dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 4. dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firm windykacyjnych, firm wspierających obsługę informatyczną,

 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

 6. każdy użytkownik Biblioteki posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

 7. użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

 8. podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji przez Bibliotekę usługi.

2018-05-21 Wielka Zbiórka Książek - podsumowanie akcji

Biblioteka Główna GUMed, już po raz trzeci,  włączyła się do ogólnopolskiej akcji społecznej - Wielkiej Zbiórki Książek. Celem kampanii jest stworzenie bibliotek  w szpitalach.
W tym roku zbieraliśmy książki dla małych i dużych pacjentów, nowe lub używane, w idealnym stanie, wydane po 2000 roku.

Wyniki zbiórki

Zebraliśmy 664 książki, z czego 491 w bardzo dobrym stanie, które zostaną przekazane do klinik Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Pozostałe książki (153 egzemplarze starszych wydań) rozdamy w ramach akcji bookcrossingu.

Organizatorem kampanii jest Fundacja Zaczytani.org. Patronat nad akcją objęli m. in.: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, Minister Praw Pacjenta oraz Prezydenci zaczytanych miast.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom i zachęcamy do wzięcia udziału w akcji w przyszłym roku!

2018-05-12 WYNIKI KONKURSU na logo programu PolSenior 2

W dniach 28.04-11.05.2018 r. można było zapoznać się z 21 logotypami, przygotowanymi przez studentów prof. Tomasza Bogusławskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dla programu PolSenior 2, którego koordynatorem jest Zakład Prewencji i Dydaktyki GUMed.

Konkurs na najlepszy projekt loga dla programu PolSenior 2 zdecydowaną większością głosów wygrał Taner Gorkem, student
z Ankary
przebywający w gdańskiej ASP w ramach wymiany międzynarodowej.

Prace studentów i ich wystawa w Bibliotece są efektem  porozumienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku o współpracy w zakresie wzajemnej prezentacji osiągnięć studentów obu uczelni oraz edukacji artystycznej i prozdrowotnej.

2018-05-11 Spotkanie w Bibliotece - relacja, zdjęcia

Rokrocznie w maju Biblioteka Główna GUMed włącza się w ogólnopolskie obchody Tygodnia Bibliotek, organizując różne wydarzenia w ramach Spotkań w Bibliotece.

Hasło promujące tegoroczny Tydzień Bibliotek brzmi "(Do)Wolność czytania” i można je interpretować jako wolność wyboru zarówno tego, co i kiedy czytamy, ale także czy będzie to tekst w tradycyjnej formie drukowanej, elektronicznej czy też wysłuchamy audiobooka. Nawiązuje ono także do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W okresie zaborów słowo pisane było bardzo ważnym elementem, który przyczynił się do zachowania tożsamości, historii, tradycji i kultury naszego narodu.

Z tej okazji zorganizowaliśmy 10 maja 2018 r. 9. Spotkanie w Bibliotece. 

1. Rozpoczeliśmy od uroczystości otwarcia wystawy „Uleczyć z niewoli – sylwetki wybranych postaci walczących o niepodległość, związanych z historią naszej Uczelni”. Jej bohaterami są profesorowie: Stanisław Hiller, Włodzimierz Mozołowski, Tadeusz Pawlas oraz doktor Józef Tymiński i ich fascynujące, często mało znane życiorysy ukazane w dokumentach, wspomnieniach z czasów ich walki o Polskę i budowania Polski niepodległej. Organizatorami wystawy są Archiwum, Muzeum oraz Biblioteka GUMed.

2. Mogliśmy także także wysłuchać refleksji filozofa dra Andrzeja C. Leszczyńskiego o tym, co współcześnie znaczy „Być Polakiem, być Europejczykiem” i wziąć udział w otwartej dyskusji na ten temat.

3. Po raz pierwszy przed publicznością wystąpiła także nowopowstała Orkiestra GUMed!

4. Mocnym akcentem, kończącym spotkanie, był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru GUMed pod dyr. Jerzego Szarafińskiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią:

#galeria_93_galeria#

2018-05-08 8-15 maja 2018 – Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

   

8 maja – Dzień Bibliotekarza – rozpoczyna  XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek!

W tym roku hasło przewodnie obchodów brzmi "(Do)Wolność czytania". Odnosi się nie tylko do szerokiej oferty gatunków, stylów literackich i nośników treści (elektronicznych i tradycyjnych), ale także do setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Z tej okazji przygotowaliśmy dla wszystkich naszych sympatyków wyjątkowe Spotkanie w Bibliotece.

Zapewniamy, że takich atrakcji jeszcze nie było!
Zapraszamy Was w czwartek 10 maja na godz. 16:00 na wystawę, wykład i koncert.

>> szczegółowy program spotkania

Wszystkich, którzy nas odwiedzą tego dnia namawiamy do włączenia się do akcji społecznej – Wielkiej Zbiórki Książek, współorganizowanej z Fundacją Zaczytani.org, której celem jest stworzenie Bibliotek Małego Pacjenta w szpitalach, domach dziecka i hospicjach.

W związku z tym w dniach od 20 kwietnia do 19 maja bieżącego roku zbieramy niezniszczone książki dla dorosłych, dzieci i młodzieży, aby przekazać je do biblioteczek w klinikach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

2018-05-04 FAŁSZYWE MAILE z Biblioteki!

UWAGA na FAŁSZYWE MAILE
których nadawcą jest Biblioteka Główna GUMed, DOTYCZĄCE WYGAŚNIĘCIA KONTA BIBLIOTECZNEGO

OSTRZEGAMY przed mailem o treści:

"Drogi Użytkowniku,

Twój dostęp do Twojego konta bibliotecznego wygasa wkrótce
z powodu braku aktywności.

Aby nadal mieć dostęp do usług bibliotecznych, musisz ponownie aktywować swoje konto.
W tym celu kliknij poniższy adres internetowy lub skopiuj i wklej go do przeglądarki internetowej.
Pomyślne zalogowanie aktywuje twoje konto i zostaniesz przekierowany do twojego profilu biblioteki.

http://biblioteka.gumed.edu.pl/login/ [1]

Jeśli nie możesz się zalogować, skontaktuj się z..."

Prosimy:
NIE ODPOWIADAĆ na taki mail
i NIE KLIKAĆ W ŻADEN LINK ani podany w treści maila ADRES INTERNETOWY.
 

Biblioteka Główna GUMed NIE ROZSYŁA TEGO TYPU MAILI
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niezwłoczne prosimy o kontakt

2018-04-03 Springer Open Choice przedłużony na rok 2018!

Przypominamy, że w ramach narodowego programu publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access w Polsce, finansowanego przez MNiSW, wszyscy pracownicy i studenci afiliowani przy polskich instytucjach akademickich, edukacyjnych i naukowych otrzymują możliwość bezpłatnego publikowania artykułów naukowych w czasopismach wydawnictwa Springer na zasadzie Open Access.

Jednocześnie informujemy, że umowa pomiędzy ICM i wydawcą została przedłużona na rok 2018!

Zachęcamy też do zapoznania się z wymogami i instrukcją korzystania z Springer Open Choice oraz ideą Open Access.

2018-03-29 Nowe narzędzia bibliometryczne - licencja krajowa

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakupiło na rok 2018, na zasadzie pilotażu, narzędzia bibliometryczne służące m.in. do:

Poniżej prezentujemy oba narzędzia, które są dostępne w sieci GUMed i poprzez serwer proxy.

InCites 
w bazie Web of Science Core Collection
SciVal
w bazie Scopus

 

Do korzystania z InCites niezbędne jest osobiste konto na platformie Web of Science.

Hasła do kont dotychczasowych użytkowników tej platformy zachowują ważność, należy jednak przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta WoS i wyczyścić dane przeglądarki. 

>> wejście do Web of Science
(zakładanie konta poprzez opcję "Sign In" > "Register")

>> wejście do InCites

>> kompendium InCites

 

Do korzystania z SciVal niezbędne jest osobiste konto do serwisów Elsevier (ScienceDirect lub Scopus).

>> wejście do SciVal
(zakładanie konta poprzez opcję"Register Now").

>> czym jest SciVal (video)

>> wprowadzenie do SciVal (pdf)

>> przewodnik (pdf)

>> tutoriale (online)

>> serwis użytkowników SciVal Polska

2018-03-22 Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

2018-03-05 Nowe bazy na EBSCOhost - test do 31.05.2018 r.

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z dostępu testowego do baz Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate. Z dostępu mogą korzystać wszyscy użytkownicy sieci GUMed i proxy, wchodząc na platformę EBSCOhost.
 

Baza Academic Search Ultimate to najobszerniejsza, wielodziedzinowa pełnotekstowa baza 

publikacji naukowych. Baza zawiera tysiące pełnych tekstów recenzowanych naukowo czasopism, z czego wiele jest indeksowanych
w wiodących indeksach cytowań, co świadczy
o ich wysokiej jakości.

 
Baza Business Source Ultimate to najobszerniejsza baza pełnotekstowa z zakresu nauk

ekonomicznych i biznesu. Baza umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. Zawiera również studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów,

analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, jak również wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami
i analitykami, przybliżające studentom zadania, z którymi zmierzą się w przyszłości.

Obie bazy zawierają czasopisma wydawane w języku angielskim i w językach oryginalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy oraz Ameryki Łacińskie. W związku z tym skierowane są głównie do studentów poszukujących obszernego źródła informacji
w globalnej perspektywie
.

 Bazy są dostępne do 31 maja 2018 r.

2018-02-19 Studencie! Piszesz pracę licencjacką lub magisterską?

Jeśli piszecie lub będziecie pisać pracę licencjacką/magisterską, to zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleniowej i konsultacyjnej Oddziału Informacji Naukowej i Promocji Biblioteki Głównej GUMed.

Szkolenia/konsultacje dotyczą m.in. zagadnień:

 • jak i gdzie szukać materiałów do pracy magisterskiej/licencjackiej (Google to nie wszystko!),
 • jak znaleźć pełne teksty artykułów - nie tylko w bazach prenumerowanych przez Bibliotekę,
 • jak ułatwić sobie zbieranie materiałów do pracy i automatycznie tworzyć przypisy oraz spis literatury (bibliografię) w Wordzie, korzystając z programu Mendeley.

Prowadzimy szkolenia/konsultacje indywidualne i grupowe.
A może nasza oferta powinna zawierać jeszcze inne zagadnienia? - czekamy na Wasze propozycje!

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 58 349-10-45
lub drogą e-mailową: biblinf@gumed.edu.pl

2018-01-24 Czasopisma Taylor & Francis w prenumeracie 2018


Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z  pełnotekstowych czasopism elektronicznych wydawnictwa Taylor & Francis. 

W ramach subskrypcji na 2018 rok zakupiono kolekcje:

 • Medical Library (205 tytułów)
 • Psychology (104 tytuły).

Subskrypcja pozwala na uzyskanie dostępu do bieżących wydań czasopism oraz 20-letniego archiwum (począwszy od 1998 roku).

Dostęp można uzyskać poprzez wejście na stronę http://www.tandfonline.com/, a następnie wybór opcji „Only show content I have full access to”, co automatycznie zawęzi otrzymane rezultaty do artykułów dostępnych w wersji pełnotekstowej.

zobacz listę prenumerowanych tytułów

2018-01-23 eLibrary - aktualny wykaz dostępnych podręczników

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami w prenumeracie książek elektronicznych dostępnych na platformie ELibrary wydawnictwa Edra Urban&Partner.

W 2018 roku Biblioteka GUMed subskrybuje 13  podręczników w j. polskim, które dostępne są w sieci uczelnianej oraz poprzez serwer proxy.

zobacz wykaz tytułów wraz z linkami

2018-01-18 ProQuest Ebook Central - kolekcja nowych tytułów

Zachęcamy wszystkich studentów i wykładowców do korzystania z zasobów platformy ProQuest Ebook Central, na której obok wielu darmowych, dostępnych jest 19 nowych subskrybowanych  przez BG GUMed tytułów.

Korzystanie z kolekcji wymaga założenia indywidualnego konta - przycisk "Join Ebook Central", a dostęp możliwy jest tylko dla 1 jednoczesnego użytkownika.

zobacz instrukcję, jak dotrzeć do kolekcji zakupionych tytułów

zobacz listę tytułów

2018-01-09 IBUK libra - ponad 1200 książek, 67 nowych tytułów!

Informujemy, że użytkownicy sieci GUMed oraz dostepów proxy mają dostęp do kolejnych nowych tytułów w ramach czytelni on-line IBUK libra. Obecnie serwis liczy ponad 1200 pozycji, w tym 881 darmowych, 343 prenumerowane, a wśród nich 67 nowych tytułów z dziedziny medycyny.

  

Czytanie książek w IBUK LIBRA umożliwia dedykowane oprogramowanie, dzięki któremu wejście do udostępnionych publikacji odbywa się przez przeglądarkę WWW, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego, bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji. Zalecamy używanie aktualnej wersji Google Chrome, Firefox lub Safari. Uruchomienie programu wymaga włączonej obsługi Javascript oraz Cookies.

Domyślnie prezentowane są publikacje dostępne. Wystarczy kliknąć na wybraną publikację, aby zobaczyć informację o książce wraz z podglądem treści. Aby skorzystać z zaawansowanych funkcji pracy z książką, należy kliknąć na "+ DODAJ DO PÓŁKI myIBUK" i utworzyć swoje osobiste konto myIBUK.

zobacz listę wszystkich tytułów dostępnych w ramach prenumeraty 2018 na platformie IBUK libra

2017-12-16 Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne

2017-11-24 Spotkanie z Danielem Kasprowiczem - relacja

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w spotkaniu z Danielem Kasprowiczem, które odbyło się 23 listopada br. w Bibliotece Głównej pod hasłem "Głogni Madagaskaru". Zgormadzonych gości powitała dyrektor Anna Grygorowicz oraz przedstawiciele władz Uczelni – prorektor ds. klinicznych dr hab. Tomasz Smiatacz i prof. Andrzej Basiński, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Absolwent dietetyki GUMed opowiadał o problemie niedożywienia, z którym zmagają się mieszkańcy Czerwonej Wyspy, o trudach ich codziennego życia, jak również o swoich własnych przeżyciach, przyjaźniach i o tym, czego sam nauczył się od Malgaszy. Przybliżył słuchaczom specyfikę tamtejszej opieki medycznej, swojej pracy ośrodku zdrowia oraz opieki nad wychowankami Domu Dziecka w Mampikony.

Podczas spotkania odbyła się również charytatywna licytacja 10 zdjęć autorstwa Daniela Kasprowicza. Posiadaczami wyjątkowych fotografii zostali m.in. prof. Basiński, dyrektor Grygorowicz, dr Bartłomiej Siek i niezastąpiona podczas licytacyjnych bojów prof. Małgorzata Sznitowska. Chętni mogli również zakupić ostatnie egzemplarze książki “Kilasymandry. Jak Madagaskar nauczy mnie kochać”, którą Daniel Kasprowicz wydał w 2015 r. Ze sprzedaży książek, dobrowolnych ofiar i licytacji zdjęć udało się zebrać ponad 4 000 zł, które w całości zostaną przekazane na potrzeby pacjentów przychodni w Mampikony.

Podczas krótkiej rozmowy z Joanną Śliwińską, rzecznikiem prasowym GUMed, Daniel Kasprowicz m.in. zdradził, że pracuje również nad drugą książką. “Hazo mena. O marzeniach z Czerwonej Wyspy”, która zostanie najprawdopodobniej wydana w maju 2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się z powstałą, na okoliczność spotkania, wystawą. Przybliża ona informacje na temat obszarów dotyczących niedożywienia, statystyk, organizacji wspierających walkę z głodem oraz sylwetkę Daniela Kasprowicza.

Zapraszamy także do zapoznania się z fotorelacją ze spotkania:

 #galeria_89_galeria#

2017-11-02 ScienceDirect Topics - usługa dla naukowców

Zachęcamy do skorzystania z nowej usługi, którą wydawnictwo Elsevier uruchomiło na platformie ScienceDirect. Usługa ta ma ułatwić badaczom dotarcie do kluczowych definicji lub tematów, związanych z naukami przyrodniczymi, biomedycznymi i neurologią. Wszystkie informacje zawarte w opisach, pochodzą z odpowiednich fragmentów książek Elseviera.

ScienceDirect Topic Pages będą systematycznie uzupełniane o kolejne dziedziny nauki.

2017-10-02 Informacje dla studentów I roku GUMed!

Informujemy, że: 

Elektroniczna legitymacja studencka GUMed
    pełni rolę aktywnej karty bibliotecznej -
    na jej podstawie można wypożyczać książki.

Zamawianie książek do wypożyczenia

Zamawianie książek w oparciu o katalog online Biblioteki będzie możliwe począwszy od dnia 29.09.2017 r. (piątek) godz. 18:00, kiedy to zostaną aktywowane elektroniczne konta czytelnicze studentów I roku.

Więcej o wypożyczaniu w zakładce Usługi/wypożyczanie oraz w obowiązkowym dla studentów I roku Szkoleniu bibliotecznym online.

Zajęcia obowiązkowe

Zajęcia obowiązkowe dla studentów I roku z przedmiotu Szkolenie biblioteczne online odbywają się w roku akademickim 2017/2018 w I semestrze, przez Internet. Osoby nie posiadające odpowiedniego sprzętu lub dostępu do Internetu mogą zapoznać się z treścią kursu oraz wypełnić test zaliczający korzystając ze stanowisk komputerowych znajdujących się w budynku Biblioteki Głównej.
Tekst szkolenia dostępny będzie od 02.10.2017 r. w zakładce Usługi/dydaktyka albo bezpośrednio pod adresem: http://biblioteka.gumed.edu.pl/dydaktyka/sbo

Szkolenie składa się z dwóch części:

Warunkiem zaliczenia Szkolenia bibliotecznego online, poświadczanego w e-indeksie, jest udzielenie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w teście w maksymalnie 3 próbach; studenci zobowiązani są do ukończenia zajęć i zaliczenia testu do 15.11.2017 r.

Zachęcamy jednak Państwa do zapoznania się z treścią zajęć jeszcze przed przystąpieniem do zamawiania potrzebnych podręczników.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Udostępniania Zbiorów Biblioteki Głównej GUMed: tel. +58 349 10 51, biblwyp@gumed.edu.pl, GG: 6746920.

2017-07-12 Martindale: The Complete Drug Reference - nowość!

Informujemy, że  Biblioteka Główna zakupiła dostęp do bazy Martindale: The Complete Drug Reference wydawcy Pharmaceutical Press.

Zawiera monografie stosowanych na całym świecie leków, ich nazw własnych oraz zasady stosowania w leczeniu chorób, m.in:

 • ponad 6,000 monografii leków, w tym ponad 200 leków pochodzenia zielarskiego
 • 124,000 składów leków
 • 32,000 odnośników
 • 12,000 producentów
 • sposoby leczenia ponad 600 chorób

Baza udostępnia również informacje na temat leków weterynaryjnych, środków diagnostycznych, radiofarmaceutyków, trucizn, esencji olejowych, itd.
Autorzy szczególną staranność przykładają do zamieszczania systematycznych przeglądów badań, meta-analiz oraz wytycznych potwierdzonych klinicznie (evidence-based guidelines).

2017-04-23 23 kwietnia - Światowy Dzień Książki

23 kwietnia

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
  World Book and Copyright Day

Święto zostało ustanowione przez UNESCO w 1995 roku
w celu promowania czytelnictwa, edytorstwa
i ochrony własności intelektualnej.

Więcej informacji na stronie: Polskiej Izby Książki

Z  tej okazji zachęcamy Was do udziału w Wielkiej Zbiórce Książek, akcji zainicjowanej przez stowarzyszenie Zaczytani.org.

2017-03-13 Zmiana hasła do dostępu proxy

Ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa dostępu do baz danych udostępnianych przez Bibliotekę GUMed poprzez serwer proxy, wszyscy użytkownicy tej usługi zobowiązani są do zmiany dotychczasowego hasła.

zobacz szczegółową instrukcję zmiany hasła

2017-01-03 Librorum Amator 2016/2017 - zachęcamy do lektury!

Ukazał się najnowszy numer uwielbianego przez Czytelników
biuletynu Librorum Amator!

Tym razem cały zeszyt został poświęcony rozbudowie
i modernizacji budynku Biblioteki.
Zapoznajcie się z  historią naszej siedziby
oraz pięknymi zdjęciami uczelnianego fotografa
Zbigniewa Wszeborowskiego.

Życzymy miłej lektury!

czytaj Librorum Amator

2017-01-01 BG GUMed na Facebooku!

     

Drodzy Czytelnicy!

Zostańcie sympatykami naszej Biblioteki na Facebooku!
Na naszym profilu znajdziecie m.in.: informację o dostępach testowych do baz danych i szkoleniach, konkursy z nagrodami i wiele innych ciekawostek...

2017-01-01 Najnowszy wykaz czasopism punktowanych MNiSW na rok 2016

Uprzejmie informujemy, że 9 grudnia br. MNiSW ogłosiło najnowszą listę czasopism punktowanych na rok 2016 wraz z przysługującą im punktacją. Wykaz ten, tak jak i wykazy z lat poprzednich, składa się z 3 części:

Wydawane przez naszą Uczelnię czasopismo Annales Academiae Medicae Gedanensis otrzymało punktację analogiczną, jak w roku ubiegłym, tj. 5 pkt. (część B wykazu, str. 3, poz. 117).

Punktacja zamieszczona w wykazie odnosi się do prac opublikowanych w 2016 roku. W związku z powyższym, w najbliższym czasie przystąpimy do zaktualizowania w bazie Bibliografia GUMed punktacji publikacji z roku 2016, a także 2017 (prace te do czasu ukazania się nowego wykazu będą miały przypisaną punktację z wykazu obowiązującego dla roku 2016).
Więcej o punktacji znaleźć można w zakładce Usługi/bibliografia i bibliometria

2016-12-07 Dyrektor BG GUMed ponownie w Radzie KDBASP

Podczas tegorocznego zjazdu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP), który miał miejsce 17-18 listopada br. w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego, mgr inż. Anna Grygorowicz, dyrektor Biblioteki Głównej GUMed, została po raz trzeci wybrana w skład ośmioosobowej Rady Wykonawczej KDBASP, na kadencję 2016-2020.

W ramach działalności Rady, A. Grygorowicz będzie kierować Zespołem ds. Komunikacji z Operatorem Systemu Polskiej Bibliografii Naukowej, podobnie, jak to czyniła w poprzednich kadencjach.

Konferencja DBASP to organizacja reprezentująca polskie biblioteki akademickie. Została powołana w Kielcach, w  1997 roku, decyzją ówczesnych dyrektorów bibliotek państwowych uczelni wyższych.

  

 Jej celem jest m.in. wspieranie, rozwijanie, udoskonalanie i promowanie bibliotek szkół wyższych, a także prezentowanie opinii i stanowiska tego środowiska w sprawach dotyczących bibliotek i szkolnictwa wyższego oraz dbałość o społeczny prestiż zawodu bibliotekarza i pracownika informacji naukowej.

2016-11-29 Szlachetna paczka od Biblioteki i przyjaciół

Bibliotekarze BG GUMed włączają się w charytatywną akcję Szlachetna Paczka.
 

Przyjaciele!
Chcielibyśmy, abyście dołaczyli do naszej drużyny!

Wybraliśmy rodzinę z czwórką małych dzieci.
Zobaczcie czego potrzebuje wybrana przez nas rodzina?

Liczy się każda pomoc, więc przyjmujemy artykuły szkolne, środki czystości, ubrania, buty (nowe lub w bardzo dobrym stanie zgodnie z podanymi rozmiarami)... Zbieramy także pieniądze, aby zrobić zakupy według listy potrzeb, bowiem najważniejsza jest żywność.

Zbiórka odbywa się w Wypożyczalni BG i  trwa tylko do wtorku 6 grudnia.
Liczymy na Waszą pomoc!

2016-11-07 Dofinansowanie z MNiSW dla Biblioteki

Informujemy, że nasza Biblioteka została w tym roku beneficjentem środków przyznawanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.
 

Otrzymane finansowanie na mocy decyzji nr 531/1/P-DUN/2016 z dnia 28.09.2016 r., w wysokości 91 000 PLN, zostanie wykorzystane na realizację zadania Rozszerzenie informacji katalogowych zawartych w  katalogu online BG GUMed poprzez retrospektywne opracowanie zbiorów.

Projekt będzie realizowany w latach 2016-2017, a w jego ramach zostanie utworzonych 3 000 pełnych opisów bibliograficznych książek, które wpłynęły do naszych zbiorów przed 1992 rokiem.

Rekordy będą wykonane przez wykwalifikowanych bibliotekarzy naszej Biblioteki, we współpracy z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym NUKAT oraz przy wykorzystaniu polskiej wersji haseł przedmiotowych MeSH.

Opisy poszczególnych pozycji, będą dostępne zarówno w katalogu online BG GUMed, jak i w NUKAT, a poprzez ten katalog będą mogły być wykorzystane przez inne biblioteki, w ich lokalnych bazach katalogowych. W ten sposób nastąpi także włączenie utworzonej przez nas informacji w szeroki jej obieg, zarówno poprzez ogólnoświatowy katalog WorldCat, którego częścią jest NUKAT, jak i nasz katalog elektroniczny, co z pewnością ułatwi korzystanie z niego przez czytelników oraz przyczyni się do upowszechnienia wiedzy o naszych zasobach.

Zaplanowany proces retrokonwersji jest kolejnym etapem rozbudowywania dotychczasowej informacji katalogowej, która docelowo powinna obejmować informacje o wszystkich wydawnictwach znajdujących się w zbiorach naszej Biblioteki.

2016-10-24 Tydzień Open Access

Po raz kolejny przyłączamy się do propagowania ruchu OPEN ACCESS – otwartego dostępu do wiedzy!

W dniach 24-30 października br. obchodzony będzie po raz 9. międzynarodowy
Tydzień Otwartej Nauki – Open Access Week.
Tematem przewodnim tegorocznych obchodów jest OTWARTOŚĆ W DZIAŁANIU. Hasło ma zachęcić autorów publikacji naukowych do udostępniania swoich prac w sposób otwarty.
 

oficjalna strona Open Access Week

Koordynatorem działań Open Access Week 2016 w Polsce jest Koalicja Otwartej Edukacji. Na oficjalnej stronie polskich obchodów w serwisie Uwolnij Naukę można zapoznać się z kalendarzem wydarzeń przygotowanych przez krajowe instytucje nauki.

Zapraszamy też do zapoznania się z ideą Open Access – informacjami zamieszczonymi:

****

Jednocześnie przypominamy, że  publikowanie w otwartym dostępie niesie wiele zagrożeń. 
Studentom i naukowcom, którzy zamierzają opublikować artykuł w modelu Open Access, polecamy zapoznanie się z :

2016-10-06 Nowe otwarcie Biblioteki - relacja

Dziękujemy władzom Uczelni oraz wszystkim sympatykom Biblioteki, którzy odwiedzili nas w dniu uroczystego otwarcia zmodernizowanego i rozbudowanego budynku! "Huczne" otwarcie zawdzięczamy nie tylko przybyłym tłumnie gościom oraz dziennikarzom, ale także bębniarzom z grupy KuKaKiKe.

W uroczystości wzięli udział JM rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. Marcin Gruchała, a także były rektor, prof. dr hab. Janusz Moryś, którego decyzje i działania umożliwiły remont budynku. Zaproszeni zostali także dyrektorzy akademickich bibliotek Trójmiasta oraz wszystkich polskich bibliotek medycznych (tego dnia odbyło się też spotkanie Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych).

W ramach modernizacji Biblioteki Głównej odnowiono elewację budynku, zaaranżowano na nowo wnętrze, dzięki czemu Biblioteka zyskała nowoczesne i przyjazne dla odwiedzających oblicze. Prace trwały od listopada 2015 r. do września 2016 r. Całkowity koszt remontu i modernizacji wyniósł 6 mln 320 tys. zł, z czego 4 mln 320 tys. zł pochodziło z dotacji z Ministerstwa Zdrowia, a 2 mln zł z budżetu Uczelni.

Dobudowana w ramach remontu nowa klimatyzowana czytelnia, pełna światła i zieleni, o powierzchni 230 m2, dysponuje 94 wygodnymi miejscami do nauki. Dotychczasowa, również zmodernizowana, czytelnia oferuje 109 miejsc. Znajdują się tu zarówno stanowiska pracy w tradycyjnym układzie stolików, jak i miejsca bardziej kameralne. Udało się także wydzielić 6 pokoi do pracy indywidualnej i grupowej dla kolejnych minimum 18 chętnych. Obecnie Biblioteka dysponuje łącznie 246 miejscami dla czytelników, tj. o ponad 100 stanowiskami więcej niż przed modernizacją.

Cały budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a wytyczone drogi ewakuacyjne wraz z nową instalacją przeciwpożarową podniosły poziom bezpieczeństwa zarówno osób przebywających w Bibliotece, jak i księgozbiorów.

Zapraszamy do nowo zaaranżowanej oraz dobudowanej przestrzeni Biblioteki oraz do zapoznania się z wystawą prezentującą przemiany budynku na przestrzeni lat, a także z relacjami z otwarcia Biblioteki w Radiu Gdańsk i serwisie trojmiasto.pl.

#galeria_75_galeria#


2016-09-26 Biblioteka już otwarta - zapraszamy!

Z radością informujemy, że od dziś czytelnie Biblioteki są już otwarte. Zapraszamy naszych Czytelników do funkcjonujących w zmodernizowanych wnętrzach budynku:

Przypominamy, że w wyremontowanym i zmodernizowanym budynku Biblioteki, na parterze, funkcjonują również w pełnym zakresie:

Jednocześnie informujemy, że wszystkie książki wypożyczone z Biblioteki Głównej należy zwracać do Wypożyczalni BG, natomiast prace licencjackie i magisterskie prosimy dostarczać do Czytelni Informacji Naukowej, a doktorskie do Sekretariatu Biblioteki (parter, wejście przy Wypożyczalni, po kontakcie przez domofon).
Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego zaprzestaje świadczenia tych usług.

2016-05-16 Nowa kolekcja e-książek w zbiorach BG GUMed

Informujemy o rozszerzeniu krajowej licenecji akademickiej o książki elektroniczne wydawnictwa Wiley.
Kolekcja obejmuje 2451 e-książek wydanych w latach 2009 i 2015.

Książki są już dostępne na serwerze wydawcy http://onlinelibrary.wiley.com
(w sieci uczelnianej GUMed oraz przez serwer proxy);
wejście także ze strony WWW Biblioteki
poprzez zakładkę Zasoby / Ksiażki i e-książki

Pełna lista tytułów dostępna jest do pobrania w pliku .xls.

Zapraszamy do korzystania!

2016-04-07 Logo programu SOPKARD - wyniki konkursu

Spośród prac nadesłanych przez studentów prof. Tomasza Bogusławskiego z Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w wyniku głosowania przeprowadzonego w Bibliotece Głównej, wyłoniono zwycięski projekt loga dla programu Sopkard:

I miejsce, otrzymując 21% głosów, zdobyła praca  ----------->

Wyróżniono także pracę, która uzyskała drugi wynik i 14% głosów.

O PROGRAMIE SOPKARD:

Program wczesnego wykrywania czynników ryzyka chorób  cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży SOPKARD, realizowany jest wśród uczniów sopockich szkół podstawowych, przez Gdański Uniwersytet Medyczny i Urząd Miasta w Sopocie.

Początkowo (w 1999 r.) projekt obejmował grupę dorosłych, zaś od 2006 r. programem objęci są uczniowie klas II sopockich gimnazjów, a od 2015 r. wszyscy V-klasiści  sopockich publicznych szkół podstawowych.

Pakiet programu obejmuje wykonanie bezpłatnych badań: antropometrycznych, stomatologicznych, ortopedycznych, psychologicznych, laboratoryjnych krwi i moczu, pomiarów ciśnienia tętniczego i tętna, EKG oraz echokardiografii serca.
Ponadto w trakcie trwania programu odbywają się spotkania informacyjno-edukacyjne z dziećmi i rodzicami.

Zakłady współpracujące z programem SOPKARD ze strony GUMed:

oraz

Prace studentów i ich wystawa w Bibliotece są efektem  porozumienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku o współpracy w zakresie wzajemnej prezentacji osiągnięć studentów obu uczelni oraz edukacji artystycznej i prozdrowotnej. 

2016-02-01 Uwaga na drapieżnych wydawców!

W związku z kolejnymi doniesieniami o problemach pracowników naukowych naszej Uczelni z nieuczciwymi wydawcami, zamieszczamy wskazówki, którymi należy kierować się przy wyborze wydawcy i czasopisma do publikacji swojego artykułu w modelu Open Access.
 

 1. Czasopisma z Impact Factor:
  Nigdy nie należy sugerować się informacją o IF podaną na stronie wydawcy/czasopisma. Jedynym źródłem informacji o IF jest baza Journal Citation Reports  firmy Thomson Reuters.
   
 2. Czasopisma z punktacją ministerialną, bez wskaźnika IF:
  Należy sprawdzić, czy tytuł znajduje się na liście B wykazu MNiSW.
   
 3. Jeżeli czasopisma, w którym zamierzamy opublikować artykuł, nie ma w bazie JCR i na liście B MNiSW, proponujemy sprawdzić na blogu Jeffreya Bealla, czy czasopismo lub wydawca nie zostały zakwalifikowane jako drapieżne (predatory journals, predatory publishers).

 4. Z dużą ostrożnością trzeba także podchodzić do e-maili zachęcających do publikowania w czasopismach i udziału w konferencjach.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pracowników BG GUMed Piotra Krajewskiego i Mirosławy Modrzewskiej: Ciemna strona Open Access – naukowcy w szponach drapieżnych wydawców.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, odnośnie do wyboru wydawnictwa, zachęcamy do kontaktu z pracownikami Oddziału Informacji Naukowej i Promocji lub Pracowni Bibliograficznej naszej Biblioteki, którzy zawsze chętnie służą pomocą w jego weryfikacji.

2016-01-16 Uwaga! Ponad 5 tys. e-książek na ScienceDirect

Biblioteka Główna GUMed informuje, że od 2016 roku została poszerzona kolekcja e-książek grupy wydawniczej Elsevier, dostępna na platformie ScienceDirect.

W bazie jest ponad 5 tys. tytułów, w tym ok. 1.700 z medycyny i nauk pokrewnych.

zobacz wykaz wszystkich tytułów z podziałem na dziedziny i lata wydania


2016-01-14 Zmiany w zasobach bazy ClinicalKey

 Nowe książki dodane do bazy ClinicalKey:

Nowe wydania książek w bazie ClinicalKey (zastępują poprzednie wydania):

  Nowe czasopisma dodane do bazy ClinicalKey:

2016-01-12 Zmiany w prenumeracie w 2016 r.

Nowe tytuły w kolekcji IBUK Libra:

  Nowe tytuły w prenumeracie drukowanej:

Zmiana modelu subskrypcji czasopism:

2015-11-12 ClinicalKey Days w Bibliotece - konkurs

ClinicalKey Days za nami!

Mamy nadzieję, że skorzystaliście z okazji i spotkaliście się z przedstawicielem firmy Elsevier, panem Michałem Krupą, który prezentował zasoby i funkcjonalności platformy ClinicalKey.

Nadal możecie wziąć udział w konkursie „CK Competition” z główną nagrodą Apple iPad Air 2 do wygrania!
W tym celu należy:

 

 

 • wykonać zdjęcie z ekranu (screenshot) z wynikami wyszukiwania
 • uzasadnić w 2-3 zdaniach, dlaczego ClinicalKey
 • wysłać screenshota wraz z komentarzem za pośrednictwem formularza na www.ckcompetition.pl do 30 listpoada 2015 r.


Mamy zwycięzcę! W drodze losowania nagrodę główną - Apple iPad Air 2, wygrał Pan Tomasz Witowski. Gratulujemy! 

2015-11-10 Uwaga: nowy cennik usług bibliotecznych

Biblioteka Główna informuje, że ukazało się rozporządzenie Rektora GUMed w sprawie wprowadzenia nowego cennika opłat bibliotecznych.

zobacz Zarządzenie

zobacz Cennik Usług Biblioteki

2015-11-05 Potrafię zrobić dla Ciebie bibliografię!

Biblioteka Główna zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenia i konsultacje, zarówno indywidualne jak i grupowe, z korzystania z menedżera bibliografii Mendeley. Zajęcia prowadzimy w Bibliotece i bezpośrednio w klinikach i zakładach GUMed.

Mendeley to program, za pomocą którego można  automatycznie przygotować poprawną bibliografię załącznikową i przypisy, zgodnie ze stylem wskazanym przez wydawców.

Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy stronę

Mendeley w GUMed, --------------->>>>>>

która zawiera liczne instrukcje i tutoriale video, do samodzielnego kształcenia.

W sprawie ustalenia terminu szkolenia prosimy o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej i Promocji:
telefon (58) 349-10-45, e-mail biblinf@gumed.edu.pl

2015-10-06 Kaszka dla Malgaszka - zbiórka darów

Biblioteka Główna przyłącza się do zbiórki darów na rzecz domu dziecka Kilasymandry na Madagaskarze.

Akcja towarzyszy promocji książki Kilasymandry. Jak Madagaskar nauczył mnie kochać autorstwa pomysłodawcy i organizatora akcji - Daniela Kasprowicza.

KIEDY?
do 6 listopada 2015 r. /przedłużamy akcję!/
 
GDZIE?
Wypożyczalnia BG GUMed
 

  


CO ZBIERAMY? 
Lekarstwa: przeciwbólowe, przeciwalergiczne, przeciwbiegunkowe, maści antybiotykowe, krople do oczu, antybiotyki, węgiel leczniczy...
Suplementy: synbiotyki/probiotyki, preparaty multiwitaminowe...
Produkty specjalnego przeznaczenia żywieniowego: odżywki białkowo-energetyczne, kaszki mleczno-ryżowe dla dzieci, środki uzupełniające elektrolity...
Jałowe materiały medyczne jednorazowego użytku: bandaże, plastry...

 WIĘCEJ NA TEMAT AKCJI: http://danielkasprowicz.pl/kaszka-dla-malgaszka2015.html

2015-09-11 XXXIII Konferencja Bibliotek Medycznych już za nami

„Medyczna biblioteka naukowa w morzu informacji, potrzeb i możliwości” to hasło tegorocznej XXXIII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych, która odbyła się w dniach 7-9 września bieżącego roku w Sopocie.

          

Już po raz czwarty gospodarzem konferencji była Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a patronat nad konferencją objęli: Rektor GUMed prof. dr hab. Janusz Moryś oraz prorektor ds. nauki naszej Uczelni prof. dr hab. Tomasz Bączek. Uczestniczyli w niej bibliotekarze z medycznych ośrodków akademickich i instytutów naukowych z całej Polski, a także przedstawiciele największych wydawców literatury medycznej na świecie oraz producentów narzędzi informatycznych dla bibliotek.

Pierwszy dzień konferencji uroczyście zainicjował dr hab. Jerzy Jankau, który w swoim wystąpieniu przybliżył nam temat: Sztuka anatomii, czyli co mówią obrazy.
Sesje naukowe koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

 • wielokulturowość w polskich bibliotekach medycznych,
 • nowelizacja prawa dotyczącego zawodu bibliotekarza oraz prawa autorskiego,
 • zagrożenia związane z ruchem Open Access (drapieżni wydawcy),
 • przekazywanie danych bibliograficznych do Polskiej Bibliografii Naukowej,
 • procesy projakościowe w polskich bibliotekach akademickich.

Nie zabrakło też miejsca na burzliwą dyskusję. Cieszy nas ogromnie, że w konkursie na najlepsze wystąpienie konferencyjne zwyciężył, głosami uczestników zjazdu, nasz kolega z Oddziału Czasopism, Piotr Krajewski, za przedstawienie referatu przygotowanego wspólnie z Mirosławą Modrzewską  Ciemna strona Open Access – naukowcy w szponach drapieżnych wydawców.

Mamy nadzieję, że udział w konferencji przyniósł jej uczestnikom wiele inspiracji zawodowych, stał się okazją do wymiany doświadczeń i ciekawych rozmów kuluarowych oraz do nawiązania nowych kontaktów.

Jednak nie samym chlebem żyje człowiek, dlatego po całodziennych obradach, nie zabrakło również wydarzeń towarzyszących. Zwiedziliśmy Europejskie Centrum Solidarności oraz Archikatedrę Oliwską, wybraliśmy się także na wieczorny spacer po Parku Oliwskim, uraczyliśmy też nasze zmysły muzyczno-smakowymi wrażeniami w Brovarni Gdańsk i Pomarańczowej Plaży.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w naszej konferencji i życzymy wielu sukcesów na drodze rozwoju zawodowego.

Zachęcamy do odwiedzenia serwisu WWW konferencji, gdzie można zapoznać się z pokonferencyjnymi wnioskami, wynikami konkursu na najlepsze wystąpienie i bogatą fotorelacją.

 

2015-05-25 Medyczny Dzień Nauki już za nami – relacja

Dziękujemy wszystkim, którzy 22 maja br. odwiedzili stoisko Biblioteki, działające podczas Medycznego Dnia Nauki, zorganizowanego w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

W tym roku Biblioteka Główna GUMed udostępniła stoisko pod hasłem: Kiedy dorosnę zostanę... Uczniowie, którzy licznie przybili tego dnia do Collegium Biomedicum GUMed mogli dowiedzieć się, jaką ścieżką edukacji należy podążać, aby w przyszłości wybrać jeden z zawodów medycznych: lekarza, farmaceuty, fizjoterapeuty, pielęgniarki, stomatologa... Można było również sprawdzić swoje predyspozycje do tych zawodów podczas zabawy w wirtualne interwencje medyczne, a także...  zabrać do domu zapachowe zakładki do książek.

 Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć:

#galeria_46_galeria#

2015-05-08 8 maja - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Biblioteka - przestrzeń łącząca ludzi w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach i rozmaitych potrzebach, ludzi wywodzących się z różnych środowisk i kultur. Idealne miejsce na każdą pogodę, na codzienne odkrywanie frapujących was zagadnień, ale i na zaszycie się z książką w zacisznym kącie.

Jednak nie byłoby biblioteki bez bibliotekarzy – tych, którzy mają sposób na niemal każdą kwerendę. Dzisiaj właśnie jest nasze święto!

Dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami i że możemy Wam służyć swoją wiedzą oraz umiejętnościami.

Przy okazji pragniemy Was gorąco zaprosić na organizowane w naszej Bibliotece 13 maja obchody Tygodnia Bibliotek 2015. Na każdego, który w tym dniu nas odwiedzi, czeka moc atrakcji. Przekonacie się, że zarówno biblioteka, jak i bibliotekarz niejedno ma oblicze…

Kto czyta książki, żyje podwójnie.
(Umberto Eco)
 

Informację o imprezie znajdziecie już wkrótce w ogłoszeniach na stronie WWW Biblioteki i na profilu na facebooku.

2015-04-15 Poradnik "Pomysł – Badanie – Publikacja"

 

Zachecamy wszystkich studentów kierunków medycznych, którzy są zainteresowani publikowaniem artykułów naukowych, do zapoznania się z poradnikiem:

Pomysł – Badanie – Publikacja
pod red. lek. Łukasza Budyńko i Przemysława Waszaka.

W niniejszej książce znajdziecie m.in. rozdziały opracowane przez pracowników naszej Biblioteki:

 • Naukowe bazy danych (s.163-187);
  mgr Katarzyny Błaszkowskiej
  mgr Małgorzaty Florianowicz
   
 • Bibliometria (s. 189-196);
  dr Bartłomieja Sieka.

 pobierz: Pomysł – Badanie – Publikacja: Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych

2015-03-12 Jak obliczyć liczbę cytowań i h-index?

Wszystkich autorów publikacji naukowych zapraszamy do zapoznania się z nową instrukcją:

Jak obliczyć liczbę cytowań oraz h-index
za pomocą bazy Web of Science?

2015-01-05 Biblioteka beneficjentem środków MNiSW z DUN

W ramach przyznanych w roku 2014 na mocy decyzji nr 653/P-DUN/2014 z dnia 23.01.2014 r., wydanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę w wysokości 43 010 złotych, Biblioteka Główna zrealizowała projekt:

Poszerzenie informacji dostępnych w katalogu elektronicznym Biblioteki Głównej GUMed
poprzez retrospektywne opracowanie zbiorów

Zadanie zostało wykonane w 2014 roku, w okresie od 28 lutego do 31 grudnia. Polegało ono na stworzeniu 1 870 pełnych opisów bibliograficznych książek wydanych na przełomie XIX i XX wieku, a pochodzących ze znajdującej się w zbiorach Biblioteki Głównej cennej kolekcji Bibliothek des ärztlichen zu Danzig i umieszczeniu tych informacji w udostępnianym online katalogu BG GUMed.
Opisy wykonane zostały w oparciu o obowiązujące standardy, przy współpracy z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym NUKAT oraz Kartoteką Haseł Wzorcowych stosowanych przy indeksowaniu literatury z zakresu medycyny MeSH-pl.

W ten sposób nastąpiło włączenie utworzonej informacji o posiadanych wyjątkowych zbiorach w światowy jej obieg. Dzięki takiemu działaniu wszyscy zainteresowani historią medycyny oraz dorobkiem i obrazem kultury intelektualnej gdańskiego środowiska lekarskiego przełomu XIX i XX w. dowiedzieli się, iż w zbiorach BG GUMed znajdują się pozycje, które mogą być wykorzystane w prowadzonych badaniach i w ten sposób poszerzać potrzebną wiedzę o tym okresie.

Opracowany księgozbiór jest dostępny tylko i wyłącznie na miejscu, w czytelniach Biblioteki Głównej.

2014-12-23 Najnowszy numer Librorum Amator w prezencie!

Szanowni Czytelnicy!

Informujemy, że na naszej stronie został opublikowany najnowszy numer Librorum Amator.
Tym razem próbujemy przekonać naszych czytelników, że stare też potrafi być piękne (old is cool). Pośród wielu ciekawych artykułów na uwagę zasługują przytoczone wpisy z wyłożonej w latach 1950-1983 w Czytelni Głównej Księgi życzeń i zażaleń. Zapraszamy wszystkich lekarzy, którzy dawniej odwiedzali naszą Bibliotekę do odszukania swoich wpisów!

Życzymy miłej lektury!
Redakcja LA

zobacz wszystkie zeszyty Librorum Amator

2014-12-18 Drugie życie książek w naszej Bibliotece

         

 

    

Jak zawsze o tej samej porze, tak i teraz świat mieni się tęczą barw. Pachną już pierwsze bożonarodzeniowe wypieki, powstają uliczne szopki i pięknie udekorowane choinki. Niedługo nawet zwierzęta przemówią ludzkim głosem, tymczasem w Bibliotece Głównej GUMed ożywają stare książki.

Z bibliotecznych magazynów wyłoniły się liczne eko choinki, które wdzięcznie zdobią pomieszczenia naszej instytucji. Ponadto w holu katalogowym stanęła choinka, wybudowana z aż kilkuset dzieł, przeznaczonych na makulaturę. W taki oto sposób, trochę na przekór świątecznym schematom, stare książki zyskały drugie życie.

Zapraszamy wszystkich, a szczególnie tych, którzy jeszcze nie mieli okazji tego zobaczyć, do Biblioteki Głównej GUMed!

    

2014-10-14 Dyrektor BG ponownie przewodniczącą KDBAUM

Z radością informujemy, że mgr inż. Anna Grygorowicz, pełniąca obowiązki Dyrektora naszej Biblioteki, została ponownie wybrana przewodniczącą Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych (KDBAUM) na kadencję 2014-2018. Przewodniczenie Konferencji jest wyróżnieniem i traktujemy je jako wyraz uznania dla osiągnięć naszej Biblioteki i kierującej nią Dyrektor Anny Grygorowicz.

W skład KDBAUM wchodzą wszyscy kierujący bibliotekami uczelni, których rektorzy należą do Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Członkami stowarzyszonymi są dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej i kierownicy innych naukowych bibliotek o profilu medycznym.

Już ponad 30-letnia współpraca w ramach KDBAUM przyniosła wiele wspólnych projektów, jak:

2014-09-01 Uwaga! Drukowanie tylko samoobsługowe

Od września usługa drukowania dostępna jest jedynie w holu katalogowym biblioteki.

Do dyspozycji czytelników udostępniamy samoobsługowe:

 • dwa stanowiska do wydruków czarno-białych / koszt wydruku to 0,15 zł za str.
 • skaner kolorowy A4 / bezpłatnie

2014-06-17 Biblioteka w Zielonym Parku

Biblioteka Główna, jak co roku, uczestniczyła  w Pikniku na Zdrowie - przedsięwzięciu, organizowanym przez Gdański Uniwersytet Medyczny, promującym zdrowy tryb życia.

W piknikowej atmosferze zgodnie z ideą bookcrossingu "uwalnialiśmy książki", a także udostępnialiśmy wszystkim zainteresowanym czasopisma i broszury na temat zdrowia.

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko
i zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć!

2014-06-02 "Nakręteczki dla Nataleczki" – uzbieraliśmy 40 kg!

 

Do naszej Biblioteki po raz kolejny wpłynęło podziękowanie za udział w akcji "Nakręteczki dla Nataleczki". Dzięki Waszej pomocy uzbieraliśmy aż 12 tys. nakrętek!

Dziadek dziewczynki informuje w nim, że Natalka wypowiada coraz więcej słów, a w styczniu 2013 roku - po 35 miesiącach od urodzenia - zaczęła samodzielnie chodzić i biegać! Ponadto od września 2013 roku uczęszcza do przedszkola integracyjnego w Starogardzie Gdańskim.

My również dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do rehabilitacji Natalki i zachęcamy do dalszego uczestnictwa w akcji!

2014-03-11 Od 10 do 15 marca Tydzień Otwartej Edukacji

W ramach Tygodnia Otwartej Edukacji, który w tym roku na całym świecie obchodzony jest w dniach 10-15 marca, wszystkich naszych użytkowników zapraszamy do zapoznania się z filmami przygotowanymi przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, które w prosty sposób wyjaśniają podstawowe kwestie związane z prawem autorskim.

Niezwykle przydatne informacje znaleźć można również w serwisie Koalicji Otwartej Nauki.
 

 

 

 

2014-02-12 Szkolenia z naukowej informacji medycznej...

Wszystkim zainteresowanym przypominamy o możliwości uczestnictwa w szkoleniach z zakresu naukowej informacji medycznej, prezentujących zasoby i narzędzia elektroniczne udostępniane przez Bibliotekę,  m.in.:

oraz inne tematy zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Szkolenia te są nieodpłatne i odbywają się zarówno w Bibliotece Głównej, jak i mogą być przeprowadzone bezpośrednio w klinikach i zakładach.

więcej o szkoleniach

2014-02-12 Zgłoś do zakupu...

Przypominamy, że istnieje możliwość zgłaszania do zakupu publikacji, o jakie według Państwa powinny wzbogacić się zbiory naszej Biblioteki. Zapraszamy wszystkich do zgłaszania swoich propozycji za pomocą elektronicznego formularza.

2014-01-10 MEDLINEComplete - nowa baza w zasobach BG

Informujemy, że zasoby elektronicze BG GUMed wzbogaciły się w 2014 roku
o bazę MEDLINE®Complete, dostępną na platformie EBSCOhost Web.

Jest to jedna z najobszerniejszych pełnotekstowych baz czasopism medycznych, wykorzystująca ideksowanie MeSH (Medical Subject Headings).

 Baza zawiera pełne teksty ponad 1800 czasopism zindeksowanych w bazie MEDLINE, w tym m.in.:

Baza MEDLINE®Complete została włączona do Serwisu AtoZ oraz do zasobów przeszukiwanych za pośrednictwem multiwyszukiwarki EDS. Zapraszamy do korzystania!

2013-12-05 Spotkanie z prof. J. Muszkowską-Penson - relacja

Na przekór jesieni…

We wtorek, 3 grudnia 2013, w naszej Bibliotece odbyło się wyjątkowe spotkanie. Na rozmowę z Panią Profesor Joanną Muszkowską-Penson – wybitnym lekarzem nefrologiem, wieloletnim wykładowcą naszej Uczelni – przybyło grono znamienitych, byłych i obecnych członków naszej społeczności akademickiej.

Wśród gości znalazło się wielu profesorów, którzy w młodości byli studentami, a później współpracownikami Pani Profesor, a także Jej dawni pacjenci i sąsiedzi.

Warto także podkreślić, iż obecność Pani Profesor w murach Biblioteki Głównej miała dla pracujących w niej bibliotekarzy dodatkowe znaczenie, bowiem Profesor Jan Muszkowski – ojciec naszego Gościa Honorowego – był wybitnym bibliologiem, bibliografem, osobą wielce zasłużoną dla polskiego bibliotekoznawstwa. Dzięki jego dokonaniom bibliologia uzyskała status samodzielnej dyscypliny naukowej.


Rozmowę z Panią Profesor, opartą na kanwie wspomnień zebranych przez Remigiusza Grzelę w książce Było, więc minęło, prowadziła redaktor Maria Mrozińska. Fragmenty książki czytały: Agata Bykowska, aktorka Teatru Wybrzeże i Agata Armatowska, uczennica XX LO w Gdańsku.

Zainteresowanie słuchaczy wzbudziła niezwykła biografia Pani Profesor – ściśle spleciona zarówno z historią Polski XX wieku, jak i z historią naszej Uczelni. Jednak największe wrażenie wywarła postawa życiowa Gościa spotkania – pełna skromności, ale emanująca siłą, pogodą ducha i energią, jakby na przekór metryce i ciężkim doświadczeniom, których w życiu Pani Profesor Penson przecież nie brakowało. Na zakończenie, wszyscy obecni zgotowali Bohaterce wieczoru owację na stojąco, która i tak nie była w stanie oddać uznania dla Jej osoby. A kolejka chętnych do otrzymania autografu Pani Profesor i dedykacji w książce Jej poświęconej, zdawała się nie mieć końca.

Trudno wyrazić słowami wyjątkowo wzruszającą i ciepłą atmosferę panującą tego wieczoru, a choć mowa była o przeżyciach ludzi mających za sobą 80, 90 lat i niewiele mniej aktywności zawodowej i społecznej, nie czuło się tzw. „jesieni życia”, a raczej radość ze spotkania po latach i energię życiową naprawdę wyjątkowych osobowości.

Wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim uczestników spotkania, zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją:

#galeria_30_galeria#

 

 zobacz wszystkie promocje książek w BG GUMed

2013-11-26 Podziękowanie za zbierane zakrętki

  

Informujemy, że do naszej Biblioteki wpłynęło podziękowanie za udział w akcji "Nakręteczki dla Nataleczki".

Zachęcamy wszystkich, którzy przyczynili się do rehabilitacji Natalki, przynosząc do nas zbędne nakrętki od butelek, do zapoznania się z PODZIĘKOWANIEM od rodziców dziewczynki.

My, ze swej strony, również serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom.

2013-10-04 Polecamy: "Open Access. Analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca"

 "Open Access. Analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca" to najnowsza publikacja z tematyki Open Access autorstwa Piotra Kozierskiego, Rafała Kabacińskiego, Marcina Lisa i Piotra Kaczmarka, wydana przez Oficynę Wydawniczą "Impuls".

Poradnik ten, oprócz odpowiedzi na pytania czym jest Open Access (OA) i czy ma on sens, zamieszcza także wykaz otwartych czasopism naukowych, sporządzony wg poszczególnych dyscyplin nauki, wraz z punktami MNiSW.
Niestety, wśród tych dyscyplin brak medycyny i biologii. Zainteresowanych czasopismami OA z tych obszarów zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w:

Książka ta ukazała się pod patronatem Warsztatu Badacza - blogu prowadzonego przez dra Emanuela Kulczyckiego, pracownika naukowego Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu, filozofa, komunikologa i blogera.

Zachęcamy do lektury tego ciekawego, naszym zdaniem, blogu, gdzie znajdziecie Państwo wiele interesującyh i ważnych informacji oraz komentarzy odnoszących się do zjawisk z obszaru nauki, a także użyteczne narzędzia, programy i produkty wspomagające naukowca w jego pracy.

2013-07-08 Wolne licencje w nauce. Instrukcja

Wszystkich naukowców zainteresowanych ideą publikowania w otwartych zasobach internetu zapraszamy do zapoznania się z publikacją Wolne licencje w nauce. Instrukcja.


Poradnik w przystępny sposób przybliża, czym jest Open Access oraz wolne licencje, i odpowiada na pytanie, dlaczego wdrażanie otwartego dostępu w pracy naukowej jest pożyteczne i ważne.

Publikację można pobrać w formacie PDF i ePUB z  platformy Biblioteki Otwartej Nauki.

 

2013-06-05 Zapraszamy do śledzenia nowych nabytków

 

Wszystkich zainteresowanych informacjami,
jakie nowe pozycje zostały zakupione
i włączone do zbiorów Biblioteki Głównej GUMed
zapraszamy na stronę Zasoby / Nowe nabytki.

2013-05-09 Dziękujemy za wspólny Wieczór w Bibliotece!

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego co roku włącza się w obchody ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Z tej okazji zaprosiliśmy swoich sympatyków na piąty już „Wieczór w Bibliotece”. Tegorocznej edycji towarzyszyło hasło „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”.


 

Wszyscy, którzy zaszczycili nas swoją obecnością mieli okazję uczestniczyć w następujących wydarzeniach:

 • Awanturnicy, kucharze, szachiści i inni bibliotekarze – wystawa
 • Z pasji do ludzi – spotkanie z Elizą Taworską, członkiem fundacji Global Language, poświęcone wyprawom wolontariackim do Indii
 • Kolorowo-pomysłowo na talerzu
 • Graffiti na żywo – nowe oblicze Biblioteki
 • Koncert Chóru Akademii Marynarki Wojennej pod kierunkiem Małgorzaty Rolak
Dziękujemy tym, którzy przybyli na to niecodzienne spotkanie
i zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z imprezy.

zobacz, jak obchodziliśmy Tydzień Bibliotek w latach poprzednich

2013-01-16 Hot Articles - śledź najbardziej poczytne artykuły

bx Hot Articles firmy ExLibris to narzędzie rekomendujące najpopularniejsze na świecie artykuły z wybranej dziedziny z ostatniego miesiąca.

Program wyświetla opisy bibliograficzne domyślnie trzech, a po kliknięciu opcji More, dziesięciu artykułów.   Dostęp pełnotekstowy do tych artykułów (poprzez kliknięcie w tytuł) możliwy jest w sieci uczelnianej i poprzez serwer proxy, pod warunkiem, że Biblioteka subskrybuje dany zasób (tytuł czasopisma lub bazę danych).

 Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej czytanymi artykułami:

dowiedz się więcej o narzędziu Hot Articles

2013-01-08 Nowe e-zasoby w 2013 roku!

Od 2013 roku Biblioteka Główna GUMed oferuje swoim czytelnikom nowe zasoby elektroniczne:
 

  e-czasopismo Nature Reviews. Cancer

W dostępie do tego i wszystkich innych prenumerowanych przez Bibliotekę czasopism w wersji elektronicznej, pośredniczy serwis AtoZ.

Jednocześnie przypominamy, że oprócz powyższego tytułu na platformie Nature Publishing Group dostępne są także bez embarga:

 

Access Pharmacy http://accesspharmacy.com/

Multimedialną platformę e-learningową dla studentów, wykładowców i specjalistów z zakresu farmacji, zawierającą m.in. 32 książki elektroniczne.

 

Elibrary http://www.elibrary.com.pl/bookshelf

Platformę książek elektronicznych wydawnictwa Elsevier, na której udostępniono 15 podręczników elektronicznych w języku polskim:

 • Boon, Nicholas A.: Choroby wewnętrzne Davidsona. T. 1 -3
 • Brunzel, Nancy: Diagnostyka laboratoryjna. T. 1-2
 • Carr, Jacqueline: Atlas hematologii klinicznej
 • Chevallier, Laurent: 51 zaleceń dietetycznych w wybranych stanach chorobowych
 • Damjanov, Ivan: Patofizjologia
 • Gill, Denis: Badanie kliniczne u dzieci. Seria To Proste
 • Kmieć, Zbigniew: Histologia i cytofizjologia zęba i jamy ustnej
 • Kurlej, Wiesław: Anatomia dla stomatologów
 • Marcdante, Karen: Nelson Pediatria. Tom 1Murray, Patric: Mikrobiologia
 • Netter, Frank: Atlas anatomii człowieka Nettera. Polskie mianownictwo anatomiczne
 • Profit,William: Ortodoncja współczesna. T. 1-2

zobacz krótką prezentację
platformy Elibrary

 

  Clinical Key https://www.clinicalkey.com/

Zintegrowaną platformę informacji medycznej, udostępnioną przez wydawnictwo Elsevier, zawierającą informacje z 52 specjalizacji medycznych. Jest to także wyjątkowe narzędzie wspomagające rozwój zawodowy oraz codzienną praktykę lekarzy w zakresie decyzji diagnostycznych i terapeutycznych.

Baza wśród licznych zasobów zawiera:

 

 

zobacz prezentację platformy ClinicalKey
 

2012-12-17 Ibuk Libra - nowa odsłona serwisu

Informujemy wszystkich użytkowników serwisu ibuk.pl, że wraz ze zmianą interfejsu
i nazwy na Ibuk Libra platforma oferuje nowe funkcje:

 • wyszukiwanie wewnątrztekstowe
 • dodawanie zakładek
 • zaznaczanie fragmentów tekstu
 • wprowadzanie własnych notatek
 • tagowanie fragmentów
 • eksport notatek > prześlij/udostępnij notatkę/zakładkę
 • tryb optymalny/zgodny
 • wstawianie przypisów (wkrótce)

 wejście


Czytelnicy nadal mają dostęp do Ibuk Libra zarówno z sieci uczelnianej, jak i spoza sieci poprzez serwer proxy; należy przy tym korzystać z aktualnej wersji Google Chrome, Safari lub Mozilli.

Nowością jest konieczność jednorazowego założenia osobistego konta myIbuk, umożliwiającego danemu użytkownikowi korzystanie z zaawansowanych funkcji do pracy z tekstem, czytanie publikacji na urządzeniach mobilnych i przeprowadzanie wszystkich innych operacji. Po założeniu konta czytelnik jest już zawsze rozpoznawany przez system i może korzystać tylko z tych zasobów i funkcjonalności, do których ma uprawnienia.

zobacz instrukcję dla użytkowników

2012-12-10 Studenci! Aż 15 książek do wypożyczenia...

     

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10 grudnia 2012 Biblioteka Główna podnosi limit wypożyczeń książek dla studentów GUMed do 15 pozycji.

2012-10-08 MEDtube - ok. 10 tys. filmów medycznych

Wszystkich lekarzy, naukowców i studentów zachęcamy do zapoznania się z największym na świecie zbiorem profesjonalnych filmów medycznych na kanale MEDtube.

  

Projekt MEDtube narodził się w 2009 r. z inicjatywy dwóch młodych polskich chirurgów, w odpowiedzi na wyzwania współczesnej medycyny, jak również na zapotrzebowanie wynikające z ich własnej praktyki lekarskiej. W lipcu 2011 r. portal w obecnej postaci został udostępniony online.

W MEDtube można znaleźć m.in. filmy z operacji, zabiegów, zdjęcia przypadków medycznych, animacje medyczne, transmisje live z operacji, wywiady, prezentacje i dokumenty z wszystkich specjalizacji medycznych. Materiały pochodzą od lekarzy, towarzystw i uczelni medycznych, a także z własnej produkcji MEDtube.

Portal funkcjonuje w dwóch wersjach językowych: polskiej: MEDtube.pl i angielskiej: MEDtube.net (obfitszej w treści). Prowadzi również internetowe wydawnictwo MEDtube Tribune, w którym publikowane są ciekawe artykuły medyczne.

Wszystkie treści są dostępne bezpłatnie i bez ograniczeń dla zarejestrowanych użytkowników - profesjonalistów opieki zdrowotnej. Materiałom został przypisany różny poziom dostępu. Część jest skierowana wyłącznie dla lekarzy - specjalistów danego obszaru, posiadających Prawo Wykonywania Zawodu. Każdy zarejestrowany użytkownik może po zalogowaniu dodawać swoje filmy, zdjęcia i dokumenty w prosty, automatyczny sposób (także w jakości HD, do 500MB).

2012-09-20 Baza UpToDate - już dostępna!

Wszystkich użytkowników sieci GUMed zapraszamy do korzystania z bazy UpToDate, źródła informacji klinicznej do korzystania "przy łóżku pacjenta".
Więcej informacji o bazie znajdą Państwo na stronie About UpToDate.

Będziemy wdzięczni za wszelkie opinie o bazie, które pomogą nam w podjęciu decyzji o przedłużeniu licencji na kolejny okres.

2012-09-11 SUBITO - zamawianie książek i artykułów

Informujemy, że Wypożyczalnia Międzybiblioteczna BG GUMed rozszerza zakres usług w ramach serwisu subito: od września 2012 r. oprócz kopii artykułów z czasopism istnieje możliwość sprowadzenia także niedostępnych w Polsce książek!

Serwis subito udostępnia do zamówienia zasoby 29 bibliotek niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Opłata za realizację jednego zamówienia w przypadku książek jast stała i wynosi 14 euro, a czas oczekiwania na przesyłkę to ok. 2 tygodnie. Zamówienie artykułu z czasopisama to koszt 6-11 euro, a czas realizacji to 72 godz.

więcej o subito i usługach Wypożyczalni Międzybibliotecznej

2012-07-20 StRuNa - nabór tekstów do nowego czasopisma młodych naukowców

Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom” informuje
o rozpoczęciu naboru tekstów do nowego, interdyscyplinarnego czasopisma prezentującego osiągnięcia naukowe studentów i doktorantów.

Pierwszy numer StRuNy – Biuletynu Młodych Naukowców ukaże się 8 października 2012 roku. Nieprzekraczalny termin przyjmowania publikacji to 20 sierpnia 2012 roku.

Publikacje mogą być wynikiem prac kół naukowych, innych formalnych lub nieformalnych grup realizujących cele naukowe w środowisku akademickim, a także osób indywidualnych.

Wszystkie niezbędne informacje o czasopiśmie oraz wymogi formalne dla autorów dostępne są na stronie: http://struna.edu.pl/biuletyn-mlodych-naukowcow.html

2012-04-27 Wyróżnienie dla GUMed-u za projekt PBC!

Mamy wielką przyjemność poinformować, że Gdański Uniwersytet Medyczny otrzymał wyróżnienie, uhonorowane dyplomem i medalem, w tegorocznej edycji Nagrody „Pozytywista Roku”, inicjatywy Fundacji Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski”, w kategorii „Kultura i sztuka”.

Wyróżnienie to zostało przyznane za koncepcję i realizację Projektu Partnerskiego Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, w którym uczestniczy nasza Biblioteka. Partner wiodący projektu - Politechnika Gdańska - uzyskała nagrodę specjalną.
 


Zwycięzcą Nagrody „Pozytywista Roku 2011” w kategorii „Kultura i sztuka” okazała się Fundacja Braci Golec - za osiągnięcia w dotychczasowej działalności, tworzenie możliwości indywidualnego rozwoju dla dzieci muzycznie uzdolnionych oraz kultywowanie i upowszechnianie kultury regionu Karpat. Gratulujemy! 

2012-04-24 Projekt PBC nominowany do nagrody

Z radością informujemy, że Politechnika Gdańska – jako partner wiodący oraz pozostali partnerzy, w tym nasz Uniwersytet, zostali nominowani do Nagrody „Pozytywista Roku 2011” w kategorii „Kultura i sztuka” za koncepcję i realizację Projektu Partnerskiego Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, w którym uczestniczy nasza Biblioteka.

Projekt „Pozytywista Roku" to inicjatywa Fundacji Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski” - na stronie Fundacji znaleźć można pełną listę nominowanych.

A już w środę, tj. 25.04.2012 r., w Warszawie, odbędzie się uroczystość wręczenia Nagród „Pozytywista Roku 2011" – trzymamy kciuki!

2012-03-05 Pomoc dla przygotowujących się do LEP-u!

Wszyscy przygotowujący się do Lekarskiego Egzaminu Państwowego mogą liczyć na fachową pomoc. Zachęcamy do skorzystania z książki

"Lekarski Egzamin Państwowy. 180 pytań testowych z odpowiedziami i komentarzem"

Dostęp do pełnej wersji tego e-booka możliwy jest bezpłatnie, wymagana jest jedynie wcześniejsza rejestracja.

2012-01-11 Elektroniczny Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Zgodnie z „Ustawą z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw” od 2012 roku Dziennik Ustaw i Monitor Polski będą dostępne tylko w postaci elektronicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji: http://www.rcl.gov.pl 

2011-11-22 Zapraszamy do subskrybcji Newslettera BG GUMed

Subskrybuj newsletter Biblioteki Głównej GUMed, aby być na bieżąco z nowymi usługami, nowościami w zbiorach, wydarzeniami...

Zarejestruj się  i zostań naszym subskrybentem!

2011-09-28 Od 1 października wydłużamy godziny otwarcia!

Informujemy, że z nowym rokiem akademickim 2011/2012 Biblioteka wydłuża godziny otwarcia. I tak, od 1 października 2011 r. wszystkie agendy będą dostępne dla użytkowników w poniedziałki - tak jak dotychczas - od godziny 10:00, natomiast od wtorku do piątku już od godziny 08:00:

poniedziałek 10:00-19:45
wtorek-piątek 08:00-19:45
sobota 09:00-15:00Serdecznie zapraszamy!
zobacz godziny otwarcia poszczególnych agend i oddziałów

2011-08-29 Nowe udogodnienia w katalogu online

Informujemy, że z dniem dzisiejszym Biblioteka wprowadza następujące udogodnienia w elektronicznym katalogu:

2011-08-17 Powstaje zintegrowany system informacji o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Informujemy, że z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego tworzony jest pierwszy w Polsce Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Projekt ten, którego realizacja przewidziana jest na lata 2011-2013, powstaje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W czasie konferencji inaugurującej projekt, jaka miała miejsce 28 lipca 2011 r., twórcy systemu zaprezentowali postępy prac nad wdrożeniem platformy informatycznej, która stanie się podstawowym źródłem informacji o polskich uczelniach i placówkach naukowych.

2011-07-19 Dostęp do e-książek wydawnictwa Springer

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do korzystania z e-książek wydawnictwa Springer!
W ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, oferującej zasoby licencyjne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju, dostępne są:

 • ponad 3 tys. książek wydanych w 2005 r.
 • blisko 10 tys. książek z lat 2009-2011
 • 26 serii wydawniczych
 • 58 wydawnictw encyklopedycznych

2011-02-22 Uwaga lekarze przystępujący do specjalizacji

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. (Dz. U. Nr 198, poz. 1320) w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, potwierdza udział w publikacjach naukowych lekarzy przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich w trybie pozarezydenckim.

Wzór potwierdzenia dostępny jest do pobrania w wersji elektronicznej (doc, pdf) lub bezpośrednio w:

Pracowni Bibliograficznej Biblioteki Głównej GUMed
ul. Dębinki 1, Gdańsk
parter, pokój nr 7
tel: 58 349 10 43
e-mail: bibliografia@gumed.edu.pl

2011-02-18 Nowa baza z zakresu stomatologii

Zapraszamy do korzystania z nowej bazy Dentistry & Oral Science Source udostępnianej na platformie EBSCOhost.

Baza zawiera ponad 200 czasopism (w tym ok. 150 pełnotekstowych) oraz ponad 30 pełnotekstowych monografii; obejmuje wszystkie aspekty związane ze stomatologią, takie jak: endodoncję, chirurgię szczękową, stomatologię sądową, patologię, chirurgię i radiologię szczękową oraz jamy ustnej, ortodoncję, stomatologię dziecięcą, periodontologię i protetykę. Baza jest aktualizowana raz na tydzień.

Od marca br. baza ta znajdzie się wśród e-zasobów prenumerowanych przez Bibliotekę, do tego czasu użytkownicy mogą korzystać z otwartego dla nas dostępu testowego.

2010-09-30 Medal dla Biblioteki!

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w uznaniu jej zasług dla polskiego bibliotekarstwa, została wyróżniona medalem

Bibliotheca Magna - Perennisque, czyli Biblioteka wielka i wieczna.
 

To najwyższe odznaczenie nadawane organizacjom i instytucjom działającym w obszarze bibliotekarstwa, upowszechniania książki przyznał Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Ceremonia wręczenia tego wyjątkowego medalu miała miejsce w dniu 23 września bieżącego roku, w trakcie posiedzenia Konferencji Dyrektorów Akademickich Szkół Polskich, w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. Pełniąca obowiązki dyrektora BG GUMed Anna Grygorowicz otrzymała medal z rąk Wiceprzewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, pani Ewy Kobierskiej-Maciuszko.
Nasza Książnica jest, po Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, drugą biblioteką uczelni medycznej wyróżnioną tym laurem. Medal przyznawany jest przez SBP od 1995 roku, a zaprojektował go znany medalier Józef Misztela.
 

 

 

2010-08-06 Nowa platforma wydawnictwa Wiley-Blackwell

Informujemy, że 7 sierpnia br. platforma Wiley InterScience została zastąpiona przez Wiley Online Library.

Na nową platformę została przeniesiona cała zawartość bazy, czyli dostęp do publikacji wydawnictwa Wiley-Blackwell: 1 500 czasopism, 9 000 książek elektronicznych, 11 baz danych, a także indywidualne konta użytkowników.
Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z Wiley Online Library, w czym pomocny będzie tutorial (pdf). 

2010-03-25 Zasoby BG GUMed w PBC i Europeanie!

Biblioteka Brytyjska w Londynie, Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Luwr w Paryżu…
Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dołączyła do instytucji zasilających w zasoby cyfrowe portal Europeana, czyli Europejską Bibliotekę Cyfrową. Stało się to możliwe dzięki uczestnictwu BG GUMed w projekcje Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (p_b_c).

Obecnie, pośród dokumentów elektronicznych znajdujących się w p_b_c, dostępnych jest 25 publikacji z naszych zbiorów. Kolekcja będzie wzbogacana sukcesywnie o kolejne pozycje.

zobacz zasoby BG GUMed w p_b_c

2010-02-10 Wirtualna Biblioteka Nauki – dostęp do zasobów dla pracowników i studentów GUMed

Informujemy, że otwarta została Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN). Zasoby licencyjne dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju, nasi użytkownicy znajdą w zakładce Zasoby/bazy danych.

Ogólnopolską licencją dla instytucji akademickich (zasoby finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) zostały objęte:

Nowością dla naszych użytkowników jest dostęp do Web of Science, czyli interdyscyplinarnych baz bibliograficzno-abstraktowych na platformie ISI Web of Knowledge, służących do poszukiwania informacji na wybrany temat, jak i do prowadzenia analiz cytowań konkretnych publikacji lub autorów.

Uzyskaliśmy również możliwość korzystania z dostępnego na platformie Web of Knowledge programu do tworzenia bibliografii EndNote (wymaga indywidualnej rejestracji).

Nie zmieniły się zasady udostępniania dotychczas prenumerowanych przez Bibliotekę Główną baz: JCR i EBSCO oraz czasopism Elsevier i Springer, które obecnie objęte zostały licencją akademicką.

Zapraszamy do korzystania z nowych możliwości!

2010-01-07 SciFinder w prenumeracie

Zapraszamy użytkowników sieci na Wydziale Farmaceutycznym GUMed na platformę SciFinder do korzystania z bazy Chemical Abstracts!

Chemical Abstracts to największa na świecie specjalistyczna baza danych, indeksująca czasopisma, książki naukowe, materiały konferencyjne i patenty z dziedziny chemii. Możliwe jest wyszukiwanie m.in. według nazwisk, słów kluczowych, nazw substancji i schematów reakcji chemicznych.

Uwaga: korzystanie z bazy wymaga indywidualnej rejestracji.

Wejście dla już zarejestrowanych użytkowników (wyłącznie z komputerów sieci Wydziału Farmaceutycznego) https://scifinder.cas.org

2009-11-13 Grypa H1N1 - najważniejsze informacje

Wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, studentom i pacjentom polecamy na bieżąco aktualizowane, rzetelne źródła najistotniejszych informacji naukowych na temat grypy H1N1 oraz grypy sezonowej:
 

  


H1N1 (Influenza) Searchable Information Center (platforma ebrary)

World Health Organization

Centres for Diseases Control and Prevention

2009-05-06 Nowa strona WWW Biblioteki Głównej!

Zapraszamy do korzystania z nowego serwisu internetowego Biblioteki Głównej. Mamy nadzieję, że lepiej spełni on Państwa oczekiwania, dostarczy więcej niezbędnych informacji i ułatwi korzystanie z naszych zasobów i usług, szczególnie tych dostępnych online.

Swoje opinie o nowej witrynie internetowej Biblioteki
mogą Państwo wyrazić aktywując formularz ikoną

Prosimy też o zgłaszanie niedziałających linków. Państwa uwagi pomogą nam rozwijać i doskonalić nasz serwis. 

2008-11-12 Zapisy do Biblioteki przez Internet...

Informujemy, że od listopada 2008 r. udostępniamy wszystkim uprawnionym użytkownikom opcję zapisania się do Biblioteki przez Internet za pomocą elektronicznego formularza zapisu
Zapraszamy!

2008-10-16 Subito już dostępne w Bibliotece Głównej...

Informujemy, że od października 2008 r. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Biblioteki rozszerzyła zakres swoich usług o elektroniczne sprowadzanie kopii artykułów z bibliotek zagranicznych poprzez system subito.

więcej o subito i usługach Wypożyczalni Międzybibliotecznej

2007-05-29 Konkurs na slogan reklamujący Bibliotekę rozstrzygnięty!

Głosami bibliotekarzy BG AMG wybrano dwa slogany:
Zostań lekarzem z bibliotekarzem!
autorstwa Anety Świtaj (BG AMG) oraz
http://www.biblioteka.amg.come.to.me hasło Małgorzaty Omilian-Mucharskiej (BG AMG)

 

Zwycięzcom nagrody książkowe wręczył JM Rektor AMG, prof. Roman Kaliszan.

Kolejne miejsca zajęły slogany:
Zaloguj się do wiedzy. Hasło: Biblioteka AMG autor: M. Omilian-Mucharska (BG AMG)
Morze informacji? Może biblioteka? autor: A. Grygorowicz i E. Kraszewska (BG AMG)
Eee..., biblioteka? E-biblioteka! autor: E. Kraszewska (BG AMG)
Po co szukać - to się wie! Biblioteka AMG autor: M. Koberda (IV WL)
W odpowiedzi na nasz konkurs ogłoszony z okazji Tygodnia Bibliotek 2007 wpłynęło 59 sloganów, w tym 24 propozycje zostały zgłoszone przez studentów. 
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za wspólną zabawę!

2007-05-07 Tydzień Bibliotek 2007 w Bibliotece Głównej...

CZY WIESZ, ŻE NASZA BIBLIOTEKA...

ma 62 lata • ma prawie 7 600 zarejestrowanych czytelników, w tym ponad 5 000 studentów AMG • odnotowuje ponad 20 000 odwiedzin miesięcznie • posiada księgozbiór liczący prawie 600 000 jednostek, w tym przeszło 360 000 książek naukowych i ponad 100 000 tomów czasopism • ma ponad 100 000 zbiorów specjalnych, tj. mikrofisz, prac doktorskich, płyt CD... • posiada księgozbiór beletrystyczny liczący prawie 30 000 książek • rocznie prenumeruje blisko 600 tytułów drukowanych czasopism, w tym 247 zagranicznych • w roku 2006: wypożyczyła ponad 54 000 pozycji, odnotowała prawie 63 000 odwiedzin w czytelniach, udostępniła na miejscu ponad 110 000 pozycji, wzbogaciła swój księgozbiór o prawie 4 000 książek, w tym 800 zagranicznych, naprawiła ponad 1 000 podręczników w swojej introligatorni • udostępnia 27 baz danych, w tym 15 pełnotekstowych • prenumeruje prawie 10 000 tytułów czasopism w wersji elektronicznej • oferuje 12 książek w wersji elektronicznej • stosuje nowoczesne narzędzia informatyczne typu lista czasopism online AtoZ, narzędzie linkujące LinkSource • sprowadzi kopię poszukiwanego artykułu w formie elektronicznej nawet w ciągu kilku godzin • umożliwia korzystanie ze swoich zasobów elektronicznych z komputerów domowych • oferuje dostęp do Internetu z 33 terminali komputerowych, w tym za pomocą sieci bezprzewodowej • posiada autorską, profesjonalną stronę domową nagrodzoną w 2004 roku II miejscem w ogólnopolskim konkursie na najlepszą witrynę internetową bibliotek szkół wyższych, instytutów naukowych i instytucji centralnych • pozwala internetowo zamawiać książki i kontrolować stan konta • pocztą mailową przypomina o mijającym terminie zwrotu wypożyczonych pozycji • wykorzystuje nowoczesne komunikatory takie, jak Gadu-Gadu, e-mail, Skype • realizuje zajęcia dla studentów w formie e-learningu • opracowuje i udostępnia zbiory poprzez nowoczesny system VIRTUA online • jest ważnym elementem warsztatu naukowego pracowników Uczelni • tworzy bazę Bibliografia Publikacji Pracowników AMG (1989-) • współuczestniczy w przygotowywaniu ocen parametrycznych • wspiera wszelkie procesy nauczania prowadzone w Uczelni • prowadzi dydaktykę, w tym zajęcia fakultatywne z naukowej informacji medycznej • realizując prace własne prowadzi badania efektywności wykorzystania posiadanych zasobów i jakości oferowanych usług • tworzy także inne źródła informacji: Baza prac magisterskich i licencjackich AMG, Wykaz nowych nabytków zagranicznych, katalogi elektroniczne (m.in. VIRTUA, CKCZ) • trzykrotnie była organizatorem corocznej ogólnopolskiej Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych • czynnie uczestniczy w środowiskowych konferencjach naukowych • aktywnie współpracuje z innymi medycznymi bibliotekami w Polsce, a także akademickimi bibliotekami Trójmiasta • jest otwarta w dogodnych godzinach, sześć dni w tygodniu • umożliwia użytkownikom w czytelniach wolny dostęp do książek i czasopism • bibliotekarze służą wszelką pomocą przy wyszukiwaniu literatury • potrzebne informacje uzyskasz zarówno na miejscu, jak i wirtualnie • poprzez swoją stronę internetową wskazuje ważne i użyteczne źródła informacji dostępne w sieci www • organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu naukowej informacji medycznej, w tym bezpośrednio w klinikach i zakładach

 

Tydzień Bibliotek 7-13 maja 2007
więcej o Bibliotece

2005-09-15 Konkurs na ekslibris Biblioteki AMG rozstrzygnięty!

Jury w składzie prof. dr hab. Roman Kaliszan – JM Rektor AMG, prof. dr hab. Jadwiga Sadlak-Nowicka, mgr inż. Anna Grygorowicz oraz mgr Agata Sęp przyznało:

I miejsce - Matyldzie Nowak
II miejsce - Janowi Juszkiewiczowi
III miejsce - Ryszardowi Baloń

Nagrody za zajęcie I, II i III miejsca zostaną wręczone w dniu 12 października 2005 r. o godz. 13.30 w gmachu Biblioteki Głównej AMG, ul. Dębinki 1, podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej.

Jury przyznało również 3 równorzędne wyróżnienia książkowe. Książki trafiły do: Anny Wrzosek-Elbich, Anny Marii Modzelewskiej oraz Andrzeja Taranka.

  I nagroda - praca Pani Matyldy Nowak

Dyrektor Biblioteki Głównej postanowił dodatkowo uhonorować dyplomami prace Ernesta Niemczyka, Grzegorza Stuglika, Kamili Naczk, Przemysława Koberdy, Sebastiana Obst oraz Mirosława Antos.

W konkursie wzięło udział 85 uczestników, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Nadesłano 190 prac wykonanych różnorodną techniką. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w naszym konkursie, a autorom nagrodzonych prac GRATULUJEMY!

2005-01-27 Materiały z XXIII Konferencji Bibliotek Medycznych dostępne online...

W EBIB-ie ukazał się 10 numer materiałów konferencyjnych zawierający opublikowane referaty z XXIII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych zorganizowanej przez naszą Bibliotekę w czerwcu 2004 roku. Zachęcamy do lektury!

2004-11-22 Sukces naszej Biblioteki! II miejsce w konkursie "Najlepsze witryny internetowe bibliotek polskich"...

Z wielką radością informujemy, że nasza strona internetowa zajęła II miejsce w tegorocznym konkursie „Najlepsze witryny internetowe bibliotek polskich” organizowanym przez Komisję Wydawnictw Elektronicznych i Komisję Automatyzacji przy ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w kategorii biblioteki szkół wyższych, instytutów naukowych oraz instytucji centralnych.

zobacz nagrodzoną witrynę WWW Biblioteki

2004-06-18 XXIII Konferencja Problemowa Biblioteka Medycznych...

 

 

W dniach 21-22 czerwca br.
Biblioteka Główna
Akademii Medycznej w Gdańsku
ma zaszczyt być organizatorem
XXIII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych