Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

E-książki oraz serwisy WWW ogólnodostępne w Internecie 2017-12-07

książki, obrazy i atlasy medyczne

książki:

A 

B C  D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 A

A Digital Library of Pediatric Information

Amedeo: the Medical Literature Guide

ARUP Scientific Resource for Research and Education

Autoimmunizacyjne dermatozy pęcherzowe (M. Dmochowski)


B

Basics of MRI (J.P. Hornak)E

E-Books Directory

Educational Informatics

ECG Library (D. Jenkins, S. Gerred)

ECG Quiz (A. Ayer)

Embryo Images - Normal & Abnormal Mammalian Development

ENZYME - Enzyme Nomenclature Database

eSkeletons (University of Texas at Austin)

ExPASy: Bioinformatics Resource Portal


F

FreeBooks4Doctors!

FreeBookCentre.net


G

GASTROLAB - The Gastrointestinal Site

GDV - Genome Data Viwer

GeneralPediatrics.com: the general pediatrician's view of the Internet


H

Historical Anatomies on the Web

HONmedia - medical images and videos

Human Embryology Animations


I

Internet Ecyclopedia of Philosophy, The

Internet Pathology Laboratory for Medical Education (University of Utah)


K

Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes


L

Lekarski Poradnik Językowy


M

Medscape


N

National Academic Press

NCBI Bookshelf


O

OMIM - Online Mendelian Inheritance in Man

OPENPediatrics


P

Pathology of HIV/AIDS (E. C. Klatt)


S

Scitable - A Collaborative Learning Space for Science


W


Wheeless Textbook of Orthopaedics


obrazy i atlasy medyczne:

American Society of Hematology Image Bank

Atlas of Gastrointestinal Endoscopy

Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology

DermIS - Dermatology Information Systems

El Salvador Atlas of Gastrointestinal Video Endoscopy

Multi-Dimensional Human Embryo

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-10 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed