katalog online
biblioteka online

Polecane podręczniki - kierunek farmacja 1 rok 2014-01-15

ANATOMIA

Anatomia układu ruchu / Z. Ignasiak

Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego człowieka / Z. Ignasiak


BIOFIZYKA

Biofizyka: podręcznik dla studentów / pod red. F. Jaroszyka

Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki medycznej: dla studentów medycyny i farmacji / J. Terlecki

Wybrane zagadnienia z biofizyki / S. Miękisz


BIOLOGIA I GENETYKA

Podstawy biologii komórki: wprowadzenie do biologii molekularnej / B. Alberts, i in.

Seminaria z cytofizjologii: podręcznik dla studentów medycyny / pod red. J. Kawiaka i M. Zabla

Podstawy genetyki: dla studentów i lekarzy / pod red. G. Drewy i T. Ferenca

Podstawy genetyki medycznej / M. Connor, M.Ferguson-Smith

Histologia / W. Sawicki

Parazytologia i akaroentomologia medyczna: podręcznik dla studentów, nauczycieli akademickich, lekarzy praktyków i pracowników laboratoriów diagnostycznych / red. nauk. A. Deryło

Zarys parazytologii lekarskiej: podręcznik dla studentów / pod red. R. Kadłubowskiego i A. Kurnatowskiej

Anatomia roślin / E. Malinowski

Praktikum do ćwiczeń z botaniki farmaceutycznej / red. J. R. Ochocka

Botanika. T. 1: Morfologia. / A. Szweykowska, J. Szweykowski


BOTANIKA

Zarys botaniki farmaceutycznej. Podręcznik dla studentów farmacji / B. Broda

Taksonomia roślin i biosystematyka / A. Clive Stace

Anatomia roślin / K. Esau

Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych / Z. Hejnowicz

Anatomia roślin / E. Malinowski

Botanika: podręcznik dla szkół wyższych / E. Strasburger, F. Nolla, H. Schencka, A. F. W. Schimpera

Leksykon roślin leczniczych / pod red. A. Rumińskiej i A. Ożarowskiego

Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej / L. Rutkowski

Rośliny polskie / W. Szafer, S. Kulczyński, B. Pawłowski

Słownik botaniczny / pod red. A. Szweykowskiej i J. Szweykowskiego

Botanika. Systematyka / A. Szweykowska, J. Szweykowski

Ćwiczenia z botaniki. Cytologia, histologia i organografia / red. J. R. Ochocka

Fizjologia roślin / J. Zurzycki, M. Michniewicz


CHEMIA OGÓLNA I NIEORGANICZNA

Chemia analityczna jakościowa / pod red. R. Piękosia

Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej / Z. S. Szmal, T. Lipiec

Chemia ogólna i nieorganiczna / A. Bielański

Chemia ogólna z elementami biochemii / Teresa Kędryna

Chemia nieorganiczna / F. A. Cotton, G. Wilkiinson, P. L. Gaus


HISTORIA FARMACJI

Historia farmacji / R. Rembieliński, B. Kuźnicka

Polskie apteki / W. Roeske

Historia medycyny / red. T. Brzeziński

Przemysł farmaceutyczny w Polsce (1823-1939) / T. Kitka

Kremeres and urbang’s history of pharmacy / G. Sonndecker


HISTORIA FIOLZOFII

Historia filozofii, t.1-3 / W. Tatarkiewicz

Filozofia XX wieku / pod red. Z. Kuderowicza

Zagadnienia i kierunki filozofii / K. Ajdukiewicz

Wprowadzenie do filozofii / A. Anzenbacher

Filozofia. Wybór tekstów t. I-III / B. Markiewicz

Spotkania z filozofią / A. Sikora

Słownik pojęć filozoficznych / pod red. W. Krajewskiego

Etyka / P. Vardy, P. Grosch


LEKTORAT JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO

Język łaciński dla studentów farmacji / B. Cygan

Lingua latina pharmaceutica / M. Bugaj, W. Bugaj, A. Kierczak

Receptura dla studentów farmacji / L. Krówczyński

Receptariusz / S. Janicki, J. Szulc

Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie / A. Ożorowski, W. Jaroniewski

Słownik medyczny łac. – pol. I pol. – łac. / B. Dąbrowska

Podręczny słownik łac. –pol. I pol. – łac. / K. Karwowska

Słownik etymologiczny łacińskich nazw i terminów używanych w biologii oraz medycynie / J. Kreiner


LEKTORAT JĘZYKA NOWOŻYTNEGO

Język angielski

English for pharmacy / I. Ciecierska

An English course for pharmacy students / S. Jędraszko

English for pharmacists: Selected topics /A. Kierczak

English for pharmacy and medical analytics / E. Donesch-Jeżo

A manual of English for overseas doctors / J. Parkinson

Oxford Medical Dictionary

The Cambridge Encyclopedia / ed. by D. Crystal

Literatura pomocnicza. Podręczniki do gramatyki. Poziom „niższy”

Czasy i formy czasowników / M. Matasek

Ćwiczenia oraz repetytorium gramatyczne / M. Matasek

Ćwiczenia i testy gramatyczno-leksykalne dla studentów / M. Matasek

Język angielski: repetytorium gramatyki z ćwiczeniami / B. Jasińska i in.

Gramatyka angielska w teorii i w ćwiczeniach / J. Siuda

First Certificate Language Practice / M. Vince

Intermediate Language Practice / M. Vince

English Grammar in Use : A self-study reference and practice book for intermediate students / R. Murphy

Literatura pomocnicza. Podręczniki do gramatyki. Poziom „wyższy”

Advanced Grammar in Use : A self-study reference and practice book for advanced learners of English / M. Hewings

Grammar for CAE and Proficiency / M. Hewings

Advanced Language Practice / M. Vince

Język niemiecki

Język niemiecki dla studentów farmacji / J. Weiss-Wilk, M. Drebenstedt

Der Gesundheits-Brockhaus

Język francuski

Materiały do nauki języka francuskiego dla studentów farmacji / B. Jakimczyk

Le medicament / S. Demirdjian

Larousse Médical

Ponadto artykuły z bieżących czasopism specjalistycznych, materiały opracowane na bazie internetu, materiały przygotowane przez lektorów zamieszczone w Extranecie


MATEMATYKA

Wybrane zagadnienia analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa / M. Tosik, Irena Bautembach, Henryk Grzenkowski

Rachunek różniczkowy i całkowy. Teoria Przykłady Ćwiczenia. Podręcznik dla studentów farmacji / J. Chmaj


STATYSTYKA

Statystyka / B. Turczyński

Zbiór zadań ze statystyki / M. Tosik, I. Bautembach, H. Grzenkowski

Statystyka od podstaw / J. Jóźwiak, J. Podgórski

Metody wnioskowania statystycznego / A. Balicki, W. Makać

Metody opisu statystycznego / W. Makać, D. Urbanek-Krzysztofiak

Statystyka: analiza badań społecznych / G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński

Statystyka medyczna w zarysie / A. Petrie, C. Sabin


TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

Windows XP PL: biblia / A. Simpson

Windows XP: skuteczne rozwiązanie / K. Stephenson

Windows XP dla ekspertów (pełna wersja książki w formacie PDF na płycie CD-ROM dołączonej do pisma CHIP, 7/2003 - dostępna w czytelni czasopism Biblioteki Głównej GUMed)
 

 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2016-09-28 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed