Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Bieżąca prenumerata polska 2015-01-26

 Uwaga! Zasoby poszczególnych tytułów czasopism należy sprawdzić w katalogu online.

Tytuł czasopisma Numer ISSN Lokalizacja zasobu
30 Dni 1506-6487 BG
Acta Biochimica Polonica 0001-527X BG
Acta Haematologica Polonica 0001-5814 BG
Acta Neurobiologiae Experimentalis 0065-1400 BG
Acta Neuropsychologica 1730-7503 BG
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 0001-6977 Bibl. Wydz. Farm.
Advances in Clinical and Experimental Medicine 1230-025X BG
Aktualności Neurologiczne 1641-9227 BG
Alergia 1641-5728 BG
Alergia, Astma Immunologia: przegląd kliniczny 1427-3101 BG
Alergologia Immunologia 1731-9404 BG
Alergoprofil 1734-7572 BG
Analityka 1509-4650 Bibl. Wydz. Farm.
Anestezjologia i Ratownictwo 1898-0732 BG
Annals of Parasitology 0043-5163 BG
Archives of Medical Science 1734-1922 BG
Archives of Psychiatry and Psychoterapy 1509-2046 BG
Art of Dentistry / As Stomatologii 1731-500X BG
Asystentka i Higienistka Stomatologiczna 1895-6920 BG
Atest: ochrona pracy 1230-4700 Z.Hig.Epidem.
Badanie i Diagnoza 1233-5339 BG
Balneologia Polska/ Acta Balneologica 0001-527X BG
Bibliotekarz 0208-4333 BG
Biotechnologia 0860-7796 BG
Ból 1640-324X BG
Central European Journal of Urology (Urologia Polska) 2080-4806 BG
Charaktery 1427-695X BG
Chirurgia po Dyplomie 1895-6874 BG
Czasopismo Aptekarskie 1233-2755 Bibl. Wydz. Farm.
Czasopismo Psychologiczne 1425-6460 BG
Czasopismo Stomatologiczne / Journal of Stomatology 0011-4553 BG
Dental Dialog 2082-4246 BG
Dental Forum 1732-0801 BG
Dermatologia Estetyczna 1507-661X BG
Dermatologia Kliniczna 1730-7201 BG
Dermatologia po Dyplomie 2081-0105 BG
Dermatologia Praktyczna 2080-1157 BG
Diagnostyka Laboratoryjna 0867-4043 BG
Elektronika 0033-2089 Z. Radiologii
Endodoncja w praktyce 2299-145x BG
Epileptologia 1230-5294 BG
Etyka 0014-2263 BG
Family Medicine & Primary Care Review 1734-3402 BG
Farmacja Polska 0014-8261 BG
Folia Biologica 0015-5497 BG
Folia Medica Cracoviensia  0015-5616 BG
Folia Neuropathologica 1641-4640 BG
Forum Akademickie 1233-0930 BG
Forum Położnictwa i Ginekologii 2084-011X BG
Forum Stomatologii Praktycznej 2083-0572 BG
Gastroenterologia Polska 1232-9886 BG
Gastroenterologia Praktyczna 2080-9956 BG
Gazeta Farmaceutyczna 1230-9923 Bibl. Wydz. Farm.
Ginekologia i Położnictwo 1896-3315 BG
Ginekologia po Dyplomie 1508-0102 BG
Ginekologia Polska 0017-0011 BG
Herba Polonica 0018-0599 Bibl. Wydz. Farm.
Index Copernicus Journals Master List 2012 1730-4296 BG
Informator Nauki Polskiej 0537-667x BG
International Review of Allergology and Clinical 1232-9142 BG
Journal of Elementology 1644-2296 Bibl. Wydz. Farm.
Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research.The Journal of Spine Surgery 1897-2276 BG
Journal of Spine Surgery 2084-3747 BG
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 1731-5530 BG
Kardiologia po Dyplomie 1643-7713 BG
Kardiologia w Praktyce 1643-9961 BG
Klinika Oczna 0023-2157 BG
Klinika Pediatryczna 1230-7637 BG
Kontaktololgia i Optyka Okulistyczna 1509-4251 BG
Kosmetologia Estetyczna 2081-2949 Bibl. Wydz. Farm.
Kosmetyka i Kosmetologia 1231-4153 Bibl. Wydz. Farm.
Kosmos 0023-4249 BG
Kultura i Społeczeństwo 0023-5172 Zakł. Socj. Med. 
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 0023-589X BG
LAB Laboratoria Aparatura Badania 1427-5619 Bibl. Wydz. Farm.
Laboratorium 1643-7381 Bibl. Wydz. Farm.
Lek w Polsce 1231-028X Bibl. Wydz. Farm.
Lekarz Rodzinny 1426-2088 BG
Magazyn Pielęgniarki i Położnej 1425-6789 BG
Magazyn Stomatologiczny 1230-0888 BG
Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 0025-8601 BG
Medycyna Estetyczna i Anti-Aging 1897-3132 BG
Medycyna Faktów 1899-8666 BG
Medycyna Manualna 1428-0604 BG
Medycyna Metaboliczna 1428-1430 BG
Medycyna Nowożytna 1231-1960 BG
Medycyna Paliatywna 2081-0016 BG
Medycyna po Dyplomie  1231-1812 BG
Medycyna Pracy 0465-5893 BG
Medycyna Praktyczna 0867-499X BG
Medycyna Praktyczna - Ginekologia i Położnictwo 1507-5230 BG
Medycyna Praktyczna - Pediatria 1507-2134 BG
Medycyna Praktyczna - Psychiatria 1898-4878 BG
Medycyna Praktyczna - Neurologia  (Neurology - wyd. polskie) 2081-1470 BG
Medycyna Praktyczna - Onkologia 1896-4214 BG
Medycyna Praktyczna - Stomatologia 2084-5448 BG
Medycyna Praktyczna - Szczepienia 2084-4638 BG
Medycyna Rodzinna 1505-3768 BG
Medycyna Sportowa 1232-406X BG
Medycyna Środowiskowa 1505-7054 BG
Medycyna Wieku Rozwojowego 1428-345X BG
Menedżer Zdrowia 1730-2935 BG
Mikologia Lekarska 1232-986X BG
Na Ratunek 1896-8546 BG
Nefrologia i Dializoterapia Polska 1429-1029 BG
Neurologia i Neurochirurgia Polska 0028-3843 BG
Neurologia po Dyplomie 1734-8668 BG
Neurologia Praktyczna 1642-316X BG
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 1896-6764 BG
Neuropsychiatria: przegląd kliniczny 2080-4091 BG
New Medicine 1427-0994 BG
Niepełnosprawność i Rehabilitacja 1642-1981 BG
Nowa Klinika 1231-3025 BG
Nowa Medycyna 1233-5991 BG
Nowa Pediatria 1428-1848 BG
Nowa Stomatologia 1426-6911 BG
Nowe Książki 0137-8562 BG
Nowiny Lekarskie  0860-7397 BG
Nowoczesny Technik Dentystyczny 1733-6546 BG
Ogólnopolski Przegląd Medyczny OPM 1641-7348 BG
Okulistyka 1505-2753 BG
Okulistyka po Dyplomie 2083-5124 BG
OncoReview 2082-8691 BG
Onkologia i Radioterapia 1896-8961 BG
Onkologia Polska 1505-6732 BG
Opieka Okołooperacyjna 2083-7879 BG
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 1509-3492 BG
Otolaryngologia Polska 0030-6657 BG
Otorynolaryngologia 1643-658X BG
Pediatria po Dyplomie 1508-0110 BG
Pediatria Polska  0031-3939 BG
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism 1234-625X BG
Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 1899-5624 BG
Pharmacological Reports 1734-1140 Bibl. Wydz. Farm.
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 1897-3116 BG
Pielęgniarstwo Polskie  0860-8466 BG
Pielęgniarstwo XXI wieku 1730-1912 BG
Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2082-9876 BG
Polish Journal of Cosmetology  1731-0083 Bibl. Wydz. Farm.
Polish Journal of Environmental Studies 1230-1485 BG
Polish Journal of Food Nutrition Sciences 1230-0322 BG
Polish Journal of Microbiology 1733-1331 BG
Polish Journal of Pathology 1233-9687 BG
Polish Journal of Radiology 0137-7183 BG
Polish Journal of Rehabilitation Research 2299-534 BG
Polski Merkuriusz Lekarski 1426-9686 BG
Polski Przegląd Chirurgiczny 0032-373X BG
Polski Przegląd Kardiologiczny 1507-5540 BG
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 0032-3772 BG
Położna: Nauka i Praktyka 1898-6862 BG
Pomerania 0238-9045 BG
Poradnik Bibliotekarza 0032-4752 BG
Postępy Biochemii 0032-5422 BG
Postępy Biologii Komórki 0324-833X BG
Postępy Dermatologii i Alergologii 1642-395X BG
Postępy Fitoterapii 1509-8699 Bibl. Wydz. Farm.
Postępy Mikrobiologii 0079-4552 BG
Postępy Nauk Medycznych 0860-6196 BG
Postępy Neonatologii 1640-3959 BG
Postępy Psychiatrii i Neurologii 1230-2813 BG
Postępy Rehabilitacji 0860-6161 BG
Postępy Techniki Jądrowej 0551-6846  Z. Fizyki 
Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 1734-9338 BG
Postępy Żywienia Klinicznego  1896-3706 BG
Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2081-187X BG
Prawo i Medycyna 1506-8757 BG
Problemy Kryminalistyki 0552-2153 Z. Med. Sąd. i Krym. 
Problemy Medycyny Rodzinnej 1507-5222 BG
Protetyka Stomatologiczna 0033-1783 BG
Przegląd Biblioteczny 0033-202x BG
Przegląd Dermatologiczny 0033-2526 BG
Przegląd Epidemiologiczny 0033-2100 BG
Przegląd Gastroenterologiczny 1895-5770 BG
Przegląd Lekarski 0033-2240 BG
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2082-369X BG
Przegląd Menopauzalny 1643-8876 BG
Przegląd Okulistyczny 1733-1242 BG
Przegląd Pediatryczny 0137-723X BG
Przegląd Psychologiczny 0048-5675 BG
Przegląd Socjologiczny 0033-2356 Z.Socjologii 
Przegląd Urologiczny 1640-5102 BG
Przemysł Chemiczny 0033-2496 Bibl. Wydz. Farm.
Przemysł Spożywczy 0033-250X Bibl. Wydz. Farm.
Psychiatria i Psychologia Kliniczna 1644-6313 BG
Psychiatria Polska 0033-2674 BG
Psychogeriatria Polska 1732-2642 BG
Psychoonkologia 1429-8538 Bg
Psychoterapia 0239-4170 BG
Quintessence dla Lekarzy Stomatologów 0944-3010 BG
Rehabilitacja Medyczna 1427-9622 BG
Rehabilitacja w Praktyce 1895-4146 BG
Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 1507-1367 BG
Reproductive Biology 1642-431X BG
Reumatologia 0034-6233 BG
Rocznik Biblioteki Narodowej 0083-7261 BG
Rocznik Demogarficzny 1505-6716 BG
Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 1506-0632 BG
Rocznik Statystyczny Województw 1230-5820 Z. Higieny 
Roczniki Biblioteczne  0080-3626 BG
Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 0035-7715 BG
Służba Zdrowia 0239-4405 BG
Standardy Medyczne. Pediatria 2080-5438 BG
Stomatologia Współczesna 1231-3254 BG
Studia Socjologiczne 0867-6380 Z. Socj. Med. i Pat. Społ. 
Sztuka Implantologii 1897-385X BG
Świat Farmacji    1734-4506 Bibl. Wydz. Farm.
Świat Nauki 0867-6380 BG
Świat Przemysłu Farmaceutycznego 1898-7710 Bibl. Wydz. Farm.
Terapia 1230-3917 BG
TPS Twój Przegląd Stomatologiczny 1426-2789 BG
Ultrasonografia / Journal of Ultrasonography 1429-7930 BG
Wiadomości Botaniczne 0043-5090 Bibl. Wydz. Farm.
Wiadomości Chemiczne 0043-5104 Bibl. Wydz. Farm.
Wiadomości Lekarskie 0043-5147 BG
Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne 1895-4588 BG
Wspólne Tematy 1506-3690 BG
Współczesna Alergologia Info 1896-8120 BG
Współczesna Onkologia 1428-2526 BG
Wszechświat 0043-9592 Bibl. Wydz. Farm.
Wychowanie Fizyczne i Sport 0043-9630 Studium Wych.Fiz. 
Zagadnienia Informacji Naukowej 0324-8194 BG
Zakażenia 1644-4957 BG
Zdrowie 0137-8066 BG
Zdrowie Publiczne 0044-2011 BG
Żyjmy Dłużej 0514-4809 BG
Żywienie Człowieka i Metabolizm 0209-164X BG
Żywność: nauka, technologia, jakość 1425-6959 BG

 

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-10 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed