Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Lista czasopism otrzymywanych w ramach wymiany i darów 2016-01-14

czasopisma polskie: dary, wymiana
czasopisma zagraniczne:
dary, wymiana

   czasopisma polskie otrzymywane z darów:
 

1.    Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine (ISSN 2081-3678; sygn. 5081)

2.    Aesthetica (ISSN 2353-3412; sygn.. mat. inf. BG)

3.    Alkoholizm i Narkomania (ISSN 0867-4361; sygn. 3837)

4.    Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie (ISSN 2391-9515; sygn. 5469)

5.    Annales Academiae Medicae Gedanensis (ISSN 0303-4135, sygn. 2396)

6.    Arterial Hypertension (ISSN 2449-6170; sygn. 3880)

7.    Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie (ISSN 1233-5037; sygn. mat. inf. BG)

8.    Choroby Serca i Naczyń (ISSN 1733-2346; sygn.5333)

9.    Current Problems of Psychiatry (ISSN 2081-3910; sygn. 2669)

10.  Dermatologia i Kosmetologia Praktyczna (ISSN 1895-9717; sygn. 5457)

11.  Dermatologia i Uroda (ISSN 1895-9725; sygn. 5457)

12.  Diabetologia Kliniczna (ISSN 2084-4441; sygn. 3927)

13.  Endokrynologia Pediatryczna (ISSN 1730-0282; sygn. 5305)

14.  Endokrynologia Polska (ISSN 0423-104X; sygn. 1380)

15.  Farmacja Pomorza Środkowego (ISSN 1231-5737; sygn. mat. inf. BG)

16.  Folia Morphologica (ISSN 0015-5659; sygn. 2264)

17.  Forum Bibliotek Medycznych (ISSN 1899-5829; sygn. 5030)

18.  Forum Nefrologiczne (ISSN 1899-3338; sygn. 5459)

19.  Gastroenterologia Kliniczna (ISSN 2081-1020; sygn. 5056)

20.  Gazeta AMG (ISSN 1506-9745; sygn. 4038)

21.  Gazeta Farmaceutyczna (ISSN 1230-9923; sygn. mat. inf. BG)

22.  Geriatria (ISSN 1898-7486; sygn. 5032)

23.  Hematologia (ISSN 2081-0768; sygn. 5040)

24.  HIV & AIDS Review (ISSN 1730-1270; sygn. 5300)

25.  Journal of Physiology and Pharmacology (ISSN 0867-5910; sygn. 1751)

26.  Kardiologia Inwazyjna (ISSN 1507-1502; sygn. 3925)

27.  Kardiologia Polska (ISSN 0022-9032; sygn. 2061)

28.  Kurier dla Seniora (ISSN 2300-312X; sygn. mat. inf. BG)

29.  Lek w Polsce (ISSN 1231-028X; sygn. 122)

30.  Lekarz Wojskowy (ISSN 0024-0745; sygn. 1262)

31.  Librorum Amator (ISSN 2353-5296; sygn. 168)

32.  Magazyn Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (ISSN 2449-6189; sygn. mat. inf. BG)

33.  Medium: gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej (ISSN 1425-9397; sygn. mat. inf. BG)

34.  Medycyna Praktyczna-Chirurgia (ISSN 1428-2712; sygn. 3863)

35.  Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie (ISSN 0137-6543; sygn. 2357)

36.  Medyczne Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie (ISSN 2553-3048; sygn. mat. inf. BG)

37.  Mukowiscydoza (ISSN 1428-8303; sygn. 5059)

38.  Onkologia w Praktyce Klinicznej (ISSN 1734-3542; sygn. 5336)

39.  OSOZ Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia (ISSN 1897-5828; sygn. mat. inf. BG)

40.  Panacea: leki ziołowe (ISSN 1644-0358; sygn. 5309)

41.  Pneumonologia i Alergologia Polska (ISSN 0867-7077; sygn. 1009)

42.  Polish Hyperbaric Research (ISSN 1734-7009; sygn. 300 860 Kl. Med. Hiperbar. MIMMiT)

43.  Pomorski Magazyn Lekarski (ISSN 1730-1149; sygn. 5298)

44.  Przegląd Farmaceutyczny (ISSN 1426-4102; sygn. mat. inf. BG)

45.  Psychiatria (ISSN 1732-9841; sygn. 5340)

46.  Puls Medycyny (ISSN 1642-5154; sygn. 4017)

47.  Rynek Zdrowia: medycyna, finanse, zarządzanie (ISSN 1733-7917; sygn. 5371)

48.  Studia Medyczne (ISSN 1899-1874; sygn. mat. inf. BG)

49.  Świat Lekarza (ISSN 1899-9069; sygn. mat. inf. BG)

50.  Świat Medycyny i Farmacji (ISSN 1508-1850; sygn. 5366)

51.  Świat Problemów (ISSN 1230-6592; sygn. 2977)

52.  Telefon Zaufania (ISSN 1642-9834; sygn. 124)

53.  Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia (ISSN 1506-4727; sygn. 2980)


   czasopisma polskie otrzymywane  w ramach wymiany:

1.    Alma Mater/Uniwersytet Medyczny w Lublinie (ISSN 1230-0497; sygn. mat. inf. BG)

2.    Biuletyn AGH (ISSN 1898-9624; sygn. mat. inf. BG)

3.    Biuletyn Informacyjny: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (ISSN 2082-2650; sygn. mat. inf. BG)

4.    Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (ISSN 1899-5810; sygn. mat. inf. BG)

5.    Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences (ISSN 2084-980X; sygn. Wydz. Farm. 300 585)

6.    Dental and Medical Problems (ISSN 1644-387X; sygn. 2347)

7.    Fakty UMP (ISSN 1899-2978; sygn. mat. inf. BG)

8.    Medyk Białostocki (ISSN 1643-2734; sygn. mat. inf. BG)

9.    Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego (ISSN 1233-2062; sygn.1478)

10.  Polimery w Medycynie (ISSN 0370-0747; sygn. 1900)

11.  Primum (ISSN 2353-6055; sygn. mat. inf. BG)

12.  Vivat Akademia: Periodyk AGH dla Absolwentów AGH (ISSN brak; sygn. mat. inf. BG)

13.  Wiadomości Akademickie: pismo Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (ISSN 1508-2180; sygn. mat. inf. BG)

14.  Wiadomości Uniwersyteckie : miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (ISSN 1233-216X; sygn. mat. inf. BG)

15.  Życie Uniwersyteckie/Uniwersytet w Poznaniu (ISSN 1231-8825; sygn. mat. inf. BG)


   czasopisma zagraniczne otrzymywane z darów:

1.    Allergy (ISSN 0105-4538; sygn. 2585)

2.    DE Magazin Deutschland (ISSN 1617-9552; sygn. Czyt. Ogólna)

3.    International Journal of Oral-Medicine Sciences (ISSN 1347-9733; sygn. mat. inf. BG)

4.    La Presse Medicale & Quartely Medical Review (ISSN 0755-4982; sygn. 3213)

5.    Lakartidningen (ISSN 0023-7205; sygn. 5041)

6.    New England Journal of Medicine, The (ISSN 0028-4793; sygn. 3224)

7.    Pediatric Allergy and Immunology (ISSN 0905-6157; sygn. 5444)


   czasopisma zagraniczne otrzymywane w ramach wymiany:

1.    Acta Medica Medinae (ISSN 0365-4478; mat.inf. BG)

2.    Bratislava Medical Journal (ISSN 0006-9248; sygn. 1356)

3.    Casopis Lékaru Ceských (ISSN 0008-7335; sygn. 3232)

4.    Folia Medica (Plovdiv) (ISSN 0204-8043; sygn. 2148)

5.    Journal of Osaka Dental University (ISSN 0475-2058; sygn. 2510)

6.    Prague Medical Report (ISSN 1214-6994; sygn. mat. Inf. BG)

7.    Revista Medica del Instituto Mexicano del Seguro Social (ISSN 0443-5117; sygn. 2533)

 

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-10 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed