katalog online
biblioteka online

Bazy danych A 2017-01-12

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z

Academic Search Complete (EBSCOhost)

wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy

wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia
z woj. pom.
(wymagana rejestracja)

Pełnotekstowa baza danych firmy Ebsco z ponad 5.990 czasopismami, z których 5.030 stanowi pozycje recenzowane naukowo. Zawiera ponadto abstrakty z prawie 10.000 czasopism i ok. 500 monografii, raportów, materiałów konferencyjnych.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa

Zakres chronologiczny: różny; możliwe embargo np. 3, 6 lub 12-miesięczne
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Dostęp:
sieć GUMed i proxy oraz zarejestrowani pracownicy ochrony zdrowia
Tutorial: ang, pol


AHFS Consumer Medication Information (EBSCOhost)

wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy

wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia
z woj. pom.
(wymagana rejestracja)

AHFS Consumer Medication Information (baza danych firmy Ebsco) jest zaufanym źródłem i uznanym standardem informacji o lekach dla pacjentów. Baza AHFS, opublikowana przez American Society of Health-System Pharmacists, obejmuje ponad tysiąc monografii informacyjnych leków napisanych językiem zrozumiałym dla konsumentów. Została wyróżniona nagrodą Top Ten Award Winner w konkursie na materiały edukacyjne dla konsumentów zorganizowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Pomocy Społecznej (Department of Health and Human Services National Consumer Education Materials Contest). Baza jest aktualizowana co miesiąc.
Zakres dziedzinowy: farmacja, farmakologia

Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim i hiszpańskim
Dostęp:
sieć GUMed i proxy oraz zarejestrowani pracownicy ochrony zdrowia
Tutorial: ang


AccessMedicine
Baza oferuje dostęp do blisko 90 tytułów książek elektronicznych z dziedziny medycyny wydawnictwa McGraw-Hill (w tym do Harrison's Online), a także do bazy leków oraz
rozmaitych wykładów; treści książek wzbogacone są o liczne zdjęcia, filmy i animacje; baza posiada możliwość wyszukiwania zagadnień, pobierania zawartości do telefonu komórkowego oraz tworzenia własnego modułu nauczania (Custom Curriculum).

Wykładowcy zainteresowani uruchomieniem modułu Custom Curriculum proszeni są o kontakt z Mirosławą Modrzewską biblbazy@gumed.edu.pl, tel. (58) 349 10 45.

zobacz prezentację modułu Custom Curriculum
(Zarządzanie kontem – tworzenie własnego programu nauczania)

 Bezpośredni dostęp do modułu Case files - bank przypadków medycznych

Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: aktualizowana na bieżąco

Interfejs: angielski
Dostęp: sieć GUMed i proxy
Tutorial: ang


AccessPharmacy
Multimedialna platforma e-learningowa z zakresu farmacji dla studentów, wykładowców i specjalistów z tej dziedziny; oferuje m.in.:

  • kolekcję podręczników głównie z zakresu farmacji i farmakologii,
  • ponad 20 funkcjonalnych kalkulatorów dawek, przewodniki po testach laboratoryjnych oraz zintegrowaną bazę leków,
  • ponad 150 przypadków różnych terapii lekowych oraz instrukcji profesjonalistów,
  • ponad 500 najważniejszych tematów z międzynarodowych programów nauczania,
  • filmy video, ilustracje, grafy; pytania/testy z diagnozowania i dawkowania leków,
  • multimedialne wykłady i prezentacje w PowerPoincie dla uczniów i wykładowców,
  • szczegółowe opisy interakcji leków zaczerpnięte z Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics.

zobacz broszurę informacyjną, prezentację bazy

Zakres dziedzinowy: farmacja i farmakologia
Zakres chronologiczny: aktualizowana na bieżąco

Interfejs: angielski
Dostęp: sieć GUMed i proxy
Tutorial: ang


Agricola (EBSCOhost) wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy
wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. (wymagana rejestracja)

Baza bibliograficzna udostepniana przez firmę Ebsco, tworzona przez U.S. Department of Agriculture's National Agricultural Library. Obejmuje ponad 4,1 mln danych z artykułów z czasopism, monografii, rozpraw, patentów, materiałów audiowizualnych oraz raportów technicznych związanych z rolnictwem.
Zakres dziedzinowy: rolnictwo
Zakres chronologiczny: 1970 +
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Dostęp:
sieć GUMed i proxy oraz zarejestrowani pracownicy ochrony zdrowia
Tutorial: ang, pol


AIDSinfo
Baza danych opracowywana przez amerykański Department of Health and Human Services. Zawiera najnowsze informacje dotyczące badań klinicznych nad HIV/AIDS, zapobiegania zakażeniu i leczenia, wskazówki praktyczne dla osób zarażonych wirusem HIV, ich rodzin i otoczenia, służby zdrowia, naukowców i badaczy.
Zakres dziedzinowy: AIDS

Interfejs: angielski
Dostęp: ogólnodostępna


ARIANTA
Katalog naukowych i fachowych polskich czasopism elektronicznych tworzony w Uniwersytecie Śląskim, obejmujący blisko 4 tys. tytułów.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Interfejs: polski, angielski
Dostęp: ogólnodostępna


Arts & Humanities Citation Index - A&HCI  (Web of Science)
Baza bibliograficzno-abstraktowa należąca do pakietu Web of Science produkowanego przez Thomson Reuters Corporation. Baza zawiera opisy i abstrakty publikacji z ponad 1200 światowych czasopism z różnych dziedzin, a także, co istotne, informacje o cytowaniach poszczególnych autorów i publikacji.
Zakres dziedzinowy: architektura, lingwistyka, literatura, religioznawstwo, sztuka
Interfejs: angielski
Dostęp: sieć GUMed i proxy
Tutorial: ang

Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.

W przypadku wystąpienia trudności w dostępie do baz prosimy o kontakt:
mgr Piotr Krajewski, tel. (58) 349 10 46, e-mail: biblbazy@gumed.edu.pl

 

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2017-04-20 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed