katalog online
biblioteka online

Bazy danych D 2017-12-12

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U W X Y Z

Dentistry & Oral Sciences Source (EBSCOhost)
wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy
wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. (wymagana rejestracja)

Baza z zakresu stomatologii zawiera indeksy i abstrakty ponad 330 czasopism i kilkudziesięciu monografii. Ponadto baza obejmuje ponad 250 czasopism pełnotekstowych. Tematyka bazy obejmuje wszystkie aspekty związane ze stomatologią, jak np.: endodoncję, chirurgię szczękową, stomatologię sądową, patologię, chirurgię i radiologię szczękową i jamy ustnej, ortodoncję, stomatologię dziecięcą, periodontologię i protetykę. Baza jest aktualizowana raz na tydzień.
Zakres dziedzinowy: stomatologia
Interfejs: angielski
Dostęp: sieć GUMed i proxy
Tutorial: ang

 


DOAJ - Directory of Open Access Journals
Pełnotekstowa baza, tworzona zgodnie z ideą OPEN ACCESS, zawierająca ponad 4.000 tytułów czasopism w wersji elektronicznej reprezentujących różne dzidziny nauki, m.in. medycynę, biologię, chemię. Baza opracowywana jest przez Lund University Libraries (Szwecja).
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Interfejs: polski
Dostęp:
ogólnodostępna
Tutorial: ang

                                                                                                                                                      

Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.

W przypadku wystąpienia trudności w dostępie do baz prosimy o kontakt:
dr Piotr Rysztowski, tel. (58) 349 10 46, e-mail: biblbazy@gumed.edu.pl

 

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-06-15 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed