katalog online
biblioteka online

Bazy danych I 2017-12-12

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U W X Y Z

IBUK Libra
Platforma IBUK Libra jest czytelnią online, na której znajduje się kilkaset książek naukowych, w tym podręczniki akademickie. Aby w pełni korzystać z bazy należy jednorazowo założyć osobiste konto myIbuk. Umożliwi to:

  • wyszukiwanie wewnątrztekstowe
  • dodawanie zakładek
  • zaznaczanie fragmentów tekstu
  • wprowadzanie własnych notatek
  • tagowanie fragmentów
  • eksport notatek > prześlij/udostępnij notatkę/zakładkę
  • tryb optymalny/zgodny
  • wstawianie przypisów (wkrótce)

Uwaga: należy korzystać z aktualnej wersji Google Chrome, Safari lub Mozilli.
Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Interfejs: polski

Dostęp: sieć GUMed i proxy
Tutorial: pol, FAQ,
Video: Funkcje platformy IBUK Libra, Rejestracja i logowanie dla posiadaczy kodów PIN, Osobista półka myIBUK


Impact Factor - zob.: Journal Citation Reports (JCR)


International Nuclear Information System (INIS)

Baza zawierająca ponad 3 miliony rekordów bibliograficznych oraz ponad 850.000 pełnotekstowych dokumentów w 63 językach, pochodzących z trudnodostępnej literatury, np. raportów technicznych, preprintów, dysertacji; tematyka bazy dotyczy szeroko pojętego pokojowego wykorzystania energii atomowej, w tym także w medycynie; baza jest opracowywana przez International Atomic Energy Agency (IAEA) we współpracy z ponad stu krajami członkowskimi.
Zakres dziedzinowy: energia atomowa
Zakres chronologiczny: 1970 +
Interfejs: angielski
Dostęp:
sieć GUMed i proxy
Tutorial: ang


Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.

W przypadku wystąpienia trudności w dostępie do baz prosimy o kontakt:
dr Piotr Rysztowski, tel. (58) 349 10 46, e-mail: biblbazy@gumed.edu.pl

 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-06-15 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed