katalog online
biblioteka online

Bazy danych J 2017-03-06

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U W X Y Z

Journal Citation Reports (JCR)
Baza stanowiąca podstawowe i wszechstronne źródło pozwalające na ocenę wartości merytorycznej czasopism naukowych i porównanie ich między sobą w oparciu o odpowiednie analizy cytowań; cytowania są podstawą obliczania wartości wskaźnika IMPACT FACTOR (IF), określającego stopień oddziaływania konkretnego czasopisma; baza tworzona jest w Institiute for Scientific Information ISI (Philadelphia, USA) stanowiącym obecnie część Thomson Reuters Corporation; uwzględnia ponad 8.600 tytułów czasopism naukowych (SCIENCE Edition - ponad 6.600, SOCIAL SCIENCES edition - ok. 2.000).
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: Science Edition 2001 +
                                 (CD-ROM: 2001-2003; online: 2004 +)
                                 Social Sciences Edition 2008 +
(online)
Interfejs: angielski
Dostęp:
sieć GUMed, proxy, proxy JCR; CD-ROM - Czyt. Inf. Nauk. BG
Tutorial:
ang


Journals Ovid – zob.: Your Journals@Ovid

Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.

W przypadku wystąpienia trudności w dostępie do baz prosimy o kontakt:
mgr Piotr Krajewski, tel. (58) 349 10 46, e-mail: biblbazy@gumed.edu.pl

 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2017-04-20 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed