katalog online
biblioteka online

Bazy danych N 2017-12-12

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U W X Y Z

Nature Journals Online
Na platformie Nature Publishing Group udostępniono następujące tytuły czasopism:

 • International journal of obesity: journal of the International Association for the Study of Obesity
 • Leukemia
 • Modern pathology
 • Nature
 • Nature genetics
 • Nature medicine
 • Nature Reviews. Cancer

Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: 1950-obecnie

Interfejs: angielski

Dostęp: sieć GUMed i proxy


Nauka Polska
Przedstawia zawartość prowadzonej od 1990 r. przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) bazy; w tym elektroniczną wersję "Informatora Nauki Polskiej”; baza zawiera dane na temat polskiego środowiska naukowego i prowadzonych na terenie naszego kraju badań.
Zakres dziedzinowy: nauka polska
Zakres chronologiczny: różny

Interfejs: polski

Dostęp: ogólnodostępna
Tutorial: pol

Poszczególne moduły bazy:

 • Badania
  prace naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz ekspertyzy naukowe wykonane w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych.
 • Ludzie nauki
  osoby związane z nauką w Polsce, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora oraz osób bez stopnia naukowego, pełniących funkcje kierowników prac badawczych lub zarządcze w jednostkach zaplecza naukowego.
 • Instytucje
  jednostki naukowe, a także instytucje decyzyjne i doradcze wywierające wpływ na politykę naukową państwa: PAN, PAU, organy administracji centralnej i organizacje pozarządowe.
 • Targi, wystawy i konferencje
  krajowe i międzynarodowe imprezy organizowanych przez krajowe placówki naukowe oraz inne polskie jednostki związane z nauką, takie jak PAN, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe itp.


Newspaper Source (EBSCOhost) wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy
wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. (wymagana rejestracja)

Baza z kolekcji EBSCOhost udostępnia pełne teksty 35 krajowych (USA) i międzynarodowych gazet, w tym The Washington Post, The Times (London) oraz wybrane pełne teksty z ponad 375 gazet regionalnych (z obszaru USA); ponadto zawiera pełnotekstowe transkrypcje wiadomości telewizyjnych i radiowych.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa

Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim

Dostęp: sieć GUMed i proxy oraz zarejestrowani pracownicy ochrony zdrowia
Tutorial: ang, pol


Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.

W przypadku wystąpienia trudności w dostępie do baz prosimy o kontakt:
dr Piotr Rysztowski, tel. (58) 349 10 46, e-mail: biblbazy@gumed.edu.pl

 

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-06-15 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed