katalog online
biblioteka online

Bazy danych P 2017-02-16

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U W X Y Z

Pharmaceutical Excipients
Przewodnik dotyczący wykorzystania, właściwości i bezpieczeństwa stosowania farmaceutycznych substancji pomocniczych.
Interfejs: angielski
Dostęp: sieć GUMed i proxy
Tutorial: ang


POL-on
Platforma informatyczna tworzona z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako pierwszy w Polsce Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2011-2013; obecnie serwis składa się z modułów:

  • Rejestr uczelni niepublicznych
  • Rejestr instytucji szkolnictwa wyższego
  • Rejestr jednostek naukowych
  • Rejestr kierunków studiów

Interfejs: polski
Dostęp: ogólnodostępna
Tutorial: pol


Polska Bibliografia Lekarska (PBL)
Baza bibliograficzno-abstraktowa tworzona w Głównej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie (GBL); podstawowe żródło naukowej informacji medycznej rejestrujące polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny szeroko definiowanej medycyny i nauk pokrewnych oraz popularną z zakresu oświaty zdrowotnej; zawiera prawie 400.000 rekordów bibliograficznych publikacji pochodzących z ponad 1.900 tytułów czasopism polskich i zagranicznych; rejestruje także informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL.
Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: 1979 +
Interfejs: polski
Dostęp:
sieć GUMed i proxy
Tutorial: pol


Prace badawcze - system SYNABA (Nauka Polska)
Baza prezentuje opisy ponad 100.000 różnego typu prac naukowo-badawczych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz ekspertyz naukowych powstałych w polskich instytucjach naukowych.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1999 +

Interfejs: polski

Dostęp: ogólnodostępna
Tutorial: pol


PSJD – Polish Scientific Journals Database
Baza prowadzona jest przez Centrum Otwartej Nauki (CeON). Metadane, pełne teksty artykułów i bibliografia załącznikowa są przygotowywane przez redakcje indeksowanych w bazie czasopism oraz przechowywane na serwerach CeON i udostępniane w ramach Biblioteki Nauki.
Zakres dziedzinowy:
nauki medycznych, farmaceutyczne, fizyczne, chemiczne oraz obszar nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Interfejs: angielski
Dostęp: ogólnodostępna


PubMed - zob. Medline

Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.

W przypadku wystąpienia trudności w dostępie do baz prosimy o kontakt:
mgr Piotr Krajewski, tel. (58) 349 10 46, e-mail: biblbazy@gumed.edu.pl

 

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2017-04-20 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed