katalog online
biblioteka online

Bazy danych R 2017-12-12

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U W X Y Z

Regional Business News (EBSCOhost)

wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy

wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom.
(wymagana rejestracja)

Baza z kolekcji EBSCOhost oferuje pełne teksty artykułów z 75 regionalnych czasopism, gazet i serwisów informacyjnych o tematyce biznesowej z obszaru Stanów Zjednoczonych.
Zakres dziedzinowy: biznes, ekonomia
Zakres chronologiczny: 1979 +
Interfejs: polski
; wyszukiwanie w języku angielskim
Dostęp: sieć GUMed i proxy oraz zarejestrowani pracownicy ochrony zdrowia
Tutorial: ang, pol
 

Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.

W przypadku wystąpienia trudności w dostępie do baz prosimy o kontakt:
dr Piotr Rysztowski, tel. (58) 349 10 46, e-mail: biblbazy@gumed.edu.pl

 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-06-15 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed