Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Bazy danych S 2017-10-31

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U W X Y Z

Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
Baz bibliograficzno-abstraktowa należąca do pakietu Web of Science produkowanego przez Clarivate Analytics. Baza zawiera opisy i abstrakty publikacji z ponad 7100 światowych czasopism z różnych dziedzin, a także, co istotne, informacje o cytowaniach poszczególnych autorów i publikacji.
Zakres dziedzinowy: medycyna, biologia, chemia, informatyka, fizyka, matematyka
Interfejs: angielski
Dostęp:
sieć GUMed i proxy
Tutorial: ang


ScienceDirect (Elsevier) - serwer ICM
Baza pełnotekstowa zawierająca ponad 2.000 tytułów czasopism wydawnictwa Elsevier, w tym znaczną kolekcję z dziedziny medycyny i nauk biologiczno-chemicznych. Udostępniana jest z serwera ICM Uniwersytetu Warszawskiego.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1995 +
Interfejs: angielski
Dostęp:
sieć GUMed i proxy
Tutorial: pol


ScienceDirect (Elsevier) - serwer wydawcy
Platforma grupy wydawniczej Elsevier udostępnia kolekcje:

  • czasopism (Journals) - zasób czasopism (tożsamy z kolekcją dostępną w bazie Elsevier na serwerze ICM), udostępniany bezpośrednio z serwera wydawcy na platformie ScienceDirect. Baza jest aktualizowana na bieżąco, daje możliwość zapisywania danych w programach do tworzenia bibliografii,
  • e-książek (Books) - ponad 5 tys. książek elektronicznych, e tym ok. 1.700 tytułów z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych.

Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1995 + (czasopisma); 2010 + (książki)
Interfejs: angielski
Dostęp:
sieć GUMed i proxy
Tutorial: ang


SciFinder - zob. Chemical Abstracts


Scopus
zobacz nowości z GUMed w SCOPUS
Baza bibliograficzno-abstraktowa zawierająca miliony rekordów z zakresu nauk przyrodniczych, medycznych, nauk o ziemi, fizyki, chemii oraz nauk społecznych; indeksuje wiele tysiecy tytułów czasopism różnych wydawców  (w tym wszystkie umieszczone w Medline); ponad połowa tytułów czasopism pochodzi z Europy, Ameryki Południowej i Azji; zawiera rekordy z kilkuset polskich czasopism, w wynikach wyszukiwania prezentuje również informacje pochodzące z patentów, materiałów konferencyjnych, książek i serii książkowych oraz stron internetowych; podaje liczbę cytowań publikacji i prace ją cytujące (1996+), co pozwala na przeprowadzanie różnego typu analiz; posiada intuicyjny interfejs w języku angielskim, jednak z uwagi na zawartość rekordów z wielu polskich czasopism możliwe jest również prowadzenie wyszukiwania wg polskich terminów.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa

Zakres chronologiczny: 1966 +
Interfejs angielski
Dostęp: sieć GUMed i proxy
Tutorial: ang


Social Science Citation Index (SSCI)
Bibliograficzno-abstraktowa baza danych należąca do pakietu Web of Science produkowanego przez Clarivate Analytics. Baza zawiera opisy i abstrakty publikacji z ponad 5300 światowych czasopism z różnych dziedzin, a także, co istotne, informacje o cytowaniach poszczególnych autorów i publikacji.
Zakres dziedzinowy: ekonomia, historia, filozofia, prawo, politologia, polityka, socjologia
Interfejs: angielski
Dostęp:
sieć GUMed i proxy
Tutorial: ang


Springer - serwer ICM
Baza pełnotekstowa zawierająca ponad 1.300 tytułów czasopism grupy wydawniczej Springer z rocznikami archiwalnymi od 1995 r. (dla większości tytułów), w tym ponad 150 tytułów niekontynuowanych; udostępniana jest z serwera ICM Uniwersytetu Warszawskiego.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1995 +
Interfejs: angielski
Dostęp:
sieć GUMed i proxy
Tutorial: pol


Springer (SpringerLink) - serwer wydawcy
Platforma SpringerLink wydawnictwa Springer udostępnia m.in. kolekcje:

  • czasopism (tożsamą z kolekcją udostępnianą na serrwerze ICM),
  • książek (blisko 23.000 tytułów). 

Baza jest aktualizowana na bieżąco i daje możliwość zapisywania danych w programach bibliograficznych typu EndNote.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1997 + oraz archiwa książek od 1840 r.
Interfejs: angielski
Dostęp:
sieć GUMed i proxy
Tutorial: ang


Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.

W przypadku wystąpienia trudności w dostępie do baz prosimy o kontakt:
dr Piotr Rysztowski, tel. (58) 349 10 46, e-mail: biblbazy@gumed.edu.pl

 

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-10 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed