katalog online
biblioteka online

Bazy danych Y 2017-07-05

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U W X Y Z

Your Journals@Ovid
Baza pełnotekstowa medycznych czasopism naukowych udostępniana na platformie Ovid; oferuje dostęp do 293 tytułów  wydawnictwa Lippincott, Williams & Wilkins ukazujących się na bieżąco oraz archiwalnych  (LWW Journal Legacy Archive) oraz 7 tytułów innych wydawców.
Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: różny
Interfejs: angielski
Dostęp:
sieć GUMed i proxy
Tutorial: ang

Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.

W przypadku wystąpienia trudności w dostępie do baz prosimy o kontakt:
dr Piotr Rysztowski, tel. (58) 349 10 46, e-mail: biblbazy@gumed.edu.pl

 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-06-15 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed