katalog online
biblioteka online

Literatura pomocna przy pisaniu prac doktorskich oraz habilitacyjnych 2014-11-20

Antczak, M.: Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa: jak tworzyć i stosować: podręczni, Wydawnictwo SBP - Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. Sygn. V D 027, V E 010-Inf

Badania i publikacje w naukach biomedycznych. T. 1, Planowanie i prowadzenie badań / Cezary Watała [et al.], [alfa]-Medica Press, cop. 2011. Sygn. V E 013/a-Inf

Badania i publikacje w naukach biomedycznych. T. 2, Przygotowanie publikacji / Cezary Watała [et al.], [alfa]-Medica Press, cop. 2011. Sygn. V E 013/b-Inf

Kolman R.: Zdobywanie wiedzy: poradnik podnoszenia kwalifikacji: (magisteria, doktoraty, habilitacje). Bydgoszcz; Gdańsk: Oficyna Wydaw. BRANTA, 2004. Sygn. 696138-Inf

Kuziak M., Rzepczyński S.: Jak mówić, jak pisać? Bielsko-Biała: Park, 2005.

Młyniec W.: Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe. Poznań: Wydaw. SORUS, 2003. Sygn. V E 006-Inf

Weiner J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych: przewodnik praktyczny. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005. Sygn. V D 022; V E 005-Inf

Wojcik, K.: Tytuł Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską,  Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Sygn. V D 038, V E 014-Inf

 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-06-15 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed