katalog online
biblioteka online

Polecane podręczniki - kierunek pielęgniarstwo (II°) 1 rok 2014-08-25

Dziecko przewlekle chore i niepełnosprawne

Pielęgniarstwo w pediatrii - pod red. Ewy Barczykowskiej, Roberta Ślusarza, Marii T. Szewczyk., Warszawa: Borgis Wydawnictwo Medyczne

Zarys pediatrii: podręcznik dla studiów medycznych - po red. B. Pawlaczyka, Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL

Pielęgniarstwo pediatryczne: podręcznik dla studiów medycznych - red. nauk. Bogusław Pawlaczyk, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne – pod red. M.E. Muscari, Lublin: Wydaw. Czelej

Luxner K. L. – Pielęgniarstwo pediatryczne Delmara, Wrocław: Elsevier Urban i Partner

Krawczyński M. – Propedeutyka pediatrii, Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL

Wybrane standardy i procedury w pielęgniarstwie pediatrycznym – pod red. D. Rakowskiej-Róziewicz, Lublin: Wydaw. Czelej


Podstawy psychoterapii

Formański J. - Psychologia: podręcznik dla szkół medycznych, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie : praca zbiorowa - red. Anna Kwiatkowska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Wenancjusz Panek, Lublin: Wydaw. Czelej

Psychologia w praktyce medycznej - red. nauk. Anna Jakubowska-Winecka, Dorota Włodarczyk, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Psychologia w medycynie (wybrane zagadnienia) - pod red. Bogusława Borysa i Mikołaja Majkowicza, Gdańsk: AM


Teoria pielęgniarstwa

Filozofia i teorie pielęgniarstwa - pod red. Jolanty Górajek-Jóźwik, Lublin Wydawnictwo Czelej

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej: ICNP® : wersja 1.0 / oficjalne tł. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie; [red. nauk.: Jolanta Górajek-Jóźwik et al. ] , Warszawa : Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie; Lublin: Wydawnictwo Makmed

Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej: podręcznik dla studiów medycznych - red. nauk. Jolanta Górajek-Jóźwik, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Wrońska i. - Rola społeczno-zawodowa pielęgniarki: studium z zakresu współczesnego pielęgniarstwa, Warszawa: Centrum Edukacji Medycznej

Procedury pielęgniarskie: podręcznik dla studiów medycznych - red. nauk. Maria Kózka, Lucyna Płaszewska-Żywko, Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL


Pielęgniarstwo specjalistyczne: pielęgniarstwo onkologiczne

Standardy w pielęgniarstwie onkologicznym i opiece paliatywnej - pod red. M.E. Krasuskiej, A. Stanisłaka, K. Turowskiego, Lublin: AM

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej: podręcznik dla studiów medycznych - red. nauk. Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik, Edyta Skolmowska, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej – pod red. K. de Walden-Gałuszko i A. Kaptacz, Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL (wypożyczane na 30 dni)

Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową: materiały pomocnicze dla pielęgniarek pracujących na oddziałach onkologicznych – pod red. A. Koper i J. Wrońskiej, Lublin: Wydaw. Czelej

Pielęgniarstwo onkologiczne : podręcznik dla studiów medycznych - red. nauk. Anna Koper, Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL

Onkologia: podręcznik dla pielęgniarek – pod red. A. Jeziorskiego, Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL

Opieka paliatywna - Max S. Watson [et al.] , Wrocław: Elsevier Urban & Partner

Opieka paliatywna - red. Shaun Kinghorn, Sandra Gaines, Wrocław: Elsevier Urban & Partner 


Pielęgniarstwo specjalistyczne: pielęgniarstwo operacyjne i zabiegowe

Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego – pod red. E. Walewskiej, Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL

Ciuruś M.J - Pielęgniarstwo operacyjne, Lublin: Wydawnictwo Makmed

Dison N. – Technika zabiegów pielęgniarskich, Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL

Chirurgia: podręcznik dla studentów wydziałów nauk o zdrowiu - red. nauk. Stanisław Głuszek, Lublin: Wydawnictwo CZELEJ

Pielęgniarstwo operacyjne - red. Gertraud Luce-Wunderle, Anita Debrand-Passard, Wrocław Elsevier Urban & Partner

Procedury pielęgniarskie w chirurgii : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Elżbieta Walewska, Lucyna Ścisło, Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL

Rowiński W., Dziak A. – Chirurgia dla pielęgniarek, Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL

Harmsen G. – Przebieg operacji od A do Z: praktyczny przewodnik dla instrumentariuszek, Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL


Zarządzanie w pielęgniarstwie

Zarządzanie w pielęgniarstwie: podręcznik dla studentów studiów magisterskich Wydziałów Pielęgniarstwa oraz Wydziałów Nauk o Zdrowiu - pod red. Anny Ksykiewicz-Dorota, Lublin: Wydawnictwo CZELEJ

Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej: podręcznik dla studentów studiów licencjackich Wydziałów Pielęgniarstwa oraz Wydziałów Nauk o Zdrowiu - pod red. Anny Ksykiewicz-Dorota, Lublin: Wydawnictwo CZELEJ

Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych: teoria i praktyka - Krzysztof Opolski, Grażyna Dykowska, Monika Możdżonek, Warszawa: CeDeWu

Frączkiewicz-Wronka A. - Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Warszawa: ABC - a Wolters Kluwer Business

Suchecka J. - Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej , Warszawa; Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business


Nefrologia i pielęgniarstwo nefrologiczne

Dializoterapia w praktyce pielęgniarskiej - red. Bolesław Rutkowski, Gdańsk: Wydaw. Medyczne MAKmed

Leczenie nerkozastępcze w praktyce pielęgniarskiej - pod red. Bolesława Rutkowskiego, Gdańsk: "Via Medica"

Choroby nerek - red. nauk. Michał Myśliwiec, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL


Kardiologia i pielęgniarstwo kardiologiczne

Pielęgniarstwo kardiologiczne: podręcznik dla studiów medycznych - red. nauk. Dorota Kaszuba, Anna Nowicka, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Kardiologia - pod red. Tadeusza Mandeckiego, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWLBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2016-09-26 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed