katalog online
biblioteka online

Wystawy zorganizowane w 2014 r. 2015-05-20

Twarze ksiażek - wystawa beletrystyki
    towarzysząca uruchomieniu profilu BG GUMed na facebooku
    (autorka wystawy: K. Błaszkowska; plakat: M. Omilian-Mucharska)

 

Czy można coś wyczytać z twarzy książek – tak jak z twarzy mijanych codziennie przechodniów?
Książki, tak jak twarze, bywają skupione, blade, nieprzeniknione, pogodne, znajome, rozpalone, srogie, szczere, zmięte, wyraziste…

Czyż nie? Sprawdźcie Państwo sami! Każda z prezentowanych na wystawie książek ma coś wypisane na twarzy…

zobacz listę książek zaprezentowanych na wystawie


  Poczet chorób królów polskich
   
(autorki wystawy: K. Błaszkowska, M. Omilian-Mucharska)

Królowie polscy to bardzo różnorodna grupa, są wśród nich popadający ze skrajności w skrajność sangwinicy i cholerycy (głównie Piastowie i królowie elekcyjni) oraz zrównoważeni melancholicy (Jagiellonowie).

 

Szukając wspólnych cech polskich królów, zauważa się głównie otyłość. Szczególnie otyli królowie to Jan III Sobieski, Kazimierz Wielki, Stefan Batory, Zygmunt III, Stanisław Leszczyński. Przyczyną było rzecz jasna łakomstwo, np. Michał Korybut Wiśniowiecki potrafił za jednym posiedzeniem zjeść 1000 pomarańczy. Właśnie przejedzenie było prawdopodobnie powodem jego śmierci.

Od tego obrazu odbiegają Jagiellonowie – wstrzemięźliwi i szczupli.
Władcy nie stronili także od alkoholu, np. Leszek Biały odmówił udziału w wyprawie krzyżowej, gdyż podczas niej pozbawiony byłby swych ulubionych trunków.
Zdecydowana większość królów nie dochowywała również wierności swym małżonkom, choć są wyjątki: przykładnym mężem był Władysław Jagiełło i Jan Sobieski.

A co o polskich królach mówią lekarze? Wszystkich, którzy chcą poznać odpowiedź na to pytanie zapraszamy do zapoznania się ze zarchiwizowaną wystawą!


 „Andreasa Vesaliusa Traktat o budowie ciała ludzkiego – De humani corporis fabrica”
(wystawa przygotowana przez Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; kuratorzy wystawy: dr hab. Walentyna Krystyna Korpalska, dr hab. Michał Szpinda, dr Krzysztof Nierzwicki)

Na wystawie zaprezentowano tablice anatomiczne (powiększone do naturalnych rozmiarów człowieka) zaczerpnięte z pierwszego podręcznika do anatomii, napisanego na podstawie sekcji zwłok ludzkich. Do przygotowania ilustracji do dzieła zaangażowani zostali artyści z kręgu Tycjana.

Twórca nowoczesnej anatomii – jak określa się często Vesaliusa – urodził się przed pięciuset laty i właśnie następujące po sobie rocznice 470-lecie pierwszego wydania „De humani corporis…”

(przypadająca w roku 2013) oraz 500-lecie urodzin i 450-lecie śmierci Vesaliusa (przypadające w roku 2014) stały się pretekstem do przygotowania niniejszej wystawy.

Pierwsze wydanie dzieła „De humani corporis fabrica” Adreasa Vesaliusa miało miejsce w 1543 roku. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu posiada w swoich zbiorach egzemplarz drugiego wydania z roku 1555. W zbiorach Biblioteki Głównej GUMed znajduje się z kolei opublikowana w roku 1934 w Monachium pozycja zatytułowana „Andreae Vesalii Bruxellensis icones anatomicae” – reprint tablic anatomicznych z dzieła Vesaliusa.

Podkreślić należy fakt, że w organizację tego przedsięwzięcia zaangażowali się reprezentanci anatomii, historii medycyny i historii książki. Kuratorami wystawy są bowiem Kierownik Zakładu Historii Medycyny i Pielęgniarstwa CM UMK, dr hab. Walentyna Krystyna Korpalska, Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej CM UMK, dr hab. Michał Szpinda, prof. UMK oraz dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, dr Krzysztof Nierzwicki, który przybył na uroczyste otwarcie, aby przedstwić historię życia i dzieła Vesaliusa. Przeniesienie wystawy z Torunia do Biblioteki Głównej GUMed na okres od marca do maja 2014 r. stało się wynikiem współpracy Katedry Anatomii GUMed, Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych GUMed oraz Biblioteki Głównej GUMed.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z otwarcia wystawy.

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-02-23 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed