Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

2018-08-31

GREEN, GOLD OPEN ACCESS

Dwa główne modele, za pomocą których realizowana jest idea otwartości, to tzw. Green Open Access i Gold Open Access (zielona i złota droga):

  • Green Open Access / zielona droga – archiwizowanie własnych publikacji (preprintów/postprintów) w otwartych repozytoriach; przed zdeponowaniem pracy autor musi sprawdzić, np. serwisie SHERPA/RoMEO lub na stronie wydawcy, jaka jest polityka wydawcy w tym zakresie,
     
  • Gold Open Access / złota droga – publikowanie w recenzowanych otwartych czasopismach, tj. czasopismach Open Access; koszty publikacji, tzw. APC (Article Processing Charges) ponosi autor; publikacja jest dostępna od razu bezpłatnie na stronie wydawcy dla wszystkich użytkowników Internetu.
     

Możliwy jest jeszcze model hybrydowy, w którym wydawca tradycyjnego czasopisma, z dostępem tylko dla subskrybentów, umożliwia autorowi – po wniesieniu opłaty APC, na opublikowanie artykułu w modelu gold Open Access.

Informacja Naukowa:
tel. 58 349 10 45
biblinf@gumed.edu.pl