Print this page

Naukowa informacja medyczna

ROK AKADEMICKI 2015/2016

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne
realizowane przez Bibliotekę Główną GUMed
dla słuchaczy I roku Dziennych Studiów Doktoranckich GUMed

Forma zajęć:

wykład (1 godz.) w trybie online
ćwiczenia (4 godz.) przy stanowiskach komputerowych
w
Czytelni Czasopism Biblioteki Głównej

Terminy ćwiczeń:

Wydział Lekarski - zapisy online do poszczególnych grup


grupa 1

18.04.2016
g. 08:30-10:00

25.04.2016
g. 08:30-10:00

 

grupa 2

19.04.2016
g. 08:30-10:00

26.04.2016
g. 08:30-10:00

 

grupa 3

22.04.2016
g. 13:00-14:30

29.04.2016
g. 13:00-14:30

 

Wydział
Nauk o
Zdrowiu

21.04.2016
g. 08:30-10:00

28.04.2016
g. 08:30-10:00

 

Wydział Farmaceutyczny

20.04.2016
g. 08:30-10:00

27.04.2016
g. 08:30-10:00

 

Wszyscy słuchacze zobowiązani są do założenia indywidualnego konta w menedżerze bibliografii MENDELEY https://www.mendeley.com
(niezbędne na 2. zajęciach; zalecamy jako login podać adres w domenie gumed.edu.pl)

Warunki zaliczenia:

- zapoznanie się z treścią przedmiotu udostepnianą online
- obecność na ćwiczeniach

- prawidłowe rozwiązanie testu online
- dostarczenie pracy zaliczeniowej

Konsultacje:

Czytelnia Informacji Naukowej BG
w godzinach pracy Biblioteki
tel.
58 349 10 45,
biblinf@gumed.edu.pl, GG 9938031

Kontakt

sekretariat Biblioteki Głównej
tel. 58 349 10 40,
biblsekr@gumed.edu.pl

 Treść zajęć:

Moduł 1.

Teoria informacji

Moduł 2.

E-zasoby jako nowoczesne źródła informacji: bazy danych, czasopisma i książki w wersji elektronicznej, dostęp do nich, sposoby docierania do pełnych tekstów publikacji, bazy własne Biblioteki GUMed i bibliometria, źródła internetowe, w tym wyszukiwarki naukowe, biblioteki cyfrowe, repozytoria, źródła ogólnodostępne oraz kryteria oceny ich wiarygodności

Moduł 3.

Publikacje i publikowanie: typy i ocena wiarygodności publikacji, opis bibliograficzny, bibliografia załącznikowa i programy do jej tworzenia, elementy prawa autorskiego

Uwaga:

Do prawidłowego wypełnienia testu niezbędne jest korzystanie z baz danych, które dostępne są w sieci uczelnianej (m.in. z komputerów w Bibliotece) oraz z komputerów domowych poprzez serwer proxy - zamów usługę zdalnego dostępu do baz danych

Redakcja:

Autorzy:

mgr inż. Anna Grygorowicz

mgr Elżbieta Kraszewska
mgr Mirosława Modrzewska