Print this page

Naukowa informacja medyczna

ROK AKADEMICKI 2018/2019


WYKŁAD
w ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych
realizowanych przez Bibliotekę Główną GUMed
dla słuchaczy I roku Dziennych Studiów Doktoranckich GUMed

Forma zajęć:

wykład (1 godz.) w trybie online

ćwiczenia (4 godz.) przy stanowiskach komputerowych
w Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Głównej

Terminy ćwiczeń:

Wydział Lekarski + Wydział Farmaceutyczny z OML
- zapisy online do poszczególnych grup (tylko dla WL i WF)
od godz. 12:00 4 lutego 2019 r. (poniedziałek)
do godz. 15:00  29.03.2019 (piątek).

Osoby niezapisane na zajęcia, prosimy o kontakt e-mailowy  (bibliografia1@gumed.edu.pl ) lub telefoniczny (58 349-10-45 w godzinach pracy Czytelni Informacji Naukowej) w celu przydzielenia do grupy. 


grupa 1

01.04.2019
g. 08:30-10:00

08.04.2019
g. 08:30-10:00

 

grupa 2 (brak wolnych miejsc)

02.04.2019
g. 08:30-10:00

09.04.2019
g. 08:30-10:00

 

grupa 3 (brak wolnych miejsc)

03.04.2019
g. 13:30-15:00

10.04.2019
g. 13:30-15:00

  grupa 4

05.04.2019
g. 08:30-10:00

12.04.2019
g. 08:30-10:00

 

Wydział Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT
 

04.04.2019
g. 08:30-10:00

11.04.2019
g. 08:30-10:00

 


Wszyscy słuchacze zobowiązani są do założenia indywidualnego konta w menedżerze bibliografii MENDELEY https://www.mendeley.com
(niezbędne na 2. zajęciach; zalecamy jako login podać adres w domenie gumed.edu.pl)
 

Warunki zaliczenia:

- zapoznanie się z treścią przedmiotu udostępnianą online
- obecność na ćwiczeniach

- prawidłowe rozwiązanie testu online  do 17.05.2019  (w II terminie, poprawkowym do 13.06.2019)
- dostarczenie pracy zaliczeniowej do 17.05.2019 (w II terminie poprawkowym, do 13.06.2019 - tylko ci słuchacze, którzy nie przesłali pracy w I terminie)

Konsultacje:

Czytelnia Informacji Naukowej BG
w godzinach pracy Biblioteki
tel.
58 349 10 45,
biblinf@gumed.edu.pl, GG 9938031

Kontakt

sekretariat Biblioteki Głównej
tel. 58 349 10 40,
biblsekr@gumed.edu.pl

 Treść zajęć:

Moduł 1.

Teoria informacji

Moduł 2.

E-zasoby jako nowoczesne źródła informacji: bazy danych, czasopisma i książki w wersji elektronicznej, dostęp do nich, sposoby docierania do pełnych tekstów publikacji, bazy własne Biblioteki GUMed i bibliometria, źródła internetowe, w tym wyszukiwarki naukowe, biblioteki cyfrowe, repozytoria, źródła ogólnodostępne oraz kryteria oceny ich wiarygodności

Moduł 3.

Publikacje i publikowanie: typy i ocena wiarygodności publikacji, opis bibliograficzny, bibliografia załącznikowa i programy do jej tworzenia, elementy prawa autorskiego

Uwaga:

Do prawidłowego wypełnienia testu niezbędne jest korzystanie z baz danych, które dostępne są w sieci uczelnianej (m.in. z komputerów w Bibliotece) oraz z komputerów domowych poprzez serwer proxy - zamów usługę zdalnego dostępu do baz danych

Redakcja:

Autorzy:

mgr inż. Anna Grygorowicz

mgr Elżbieta Kraszewska
mgr Mirosława Modrzewska