►  Typy publikacji

Pośród różnych typów publikacji, obecnych w obiegu naukowym i rejestrowanych w bazach bibliograficznych, wyróżnia się: 

►  Kryteria oceny wiarygodności publikacji

Oceniając wiarygodność publikacji należy: 

Ważnym czynnikiem decydującym o wartości publikacji jest: