► Źródła informacji o powstałych pracach doktorskich

► Ogólnodostępne podręczniki wspierające warsztat młodego badacza

Pomysł - badanie - publikacja:
Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych

wydany przez studentów oraz absolwentów naszej Uczelni ogólnodostępny podręcznik o tworzeniu nauki

Okładka

Wprowadzenie do Efektywnego Publikowania Naukowego
aut. T. Liśkiewicz, G. Liśkiewicz
ogólnodostępny poradnik napisany przez naukowców,
wydany przez Amber Editing, Łódź

 

► Literatura pomocna przy pisaniu rozprawy doktorskiej
    
dostępna w Bibliotece Głównej GUMed