Moduł 3. Publikacje i publikowanie zawiera omówienie wybranych zagadnień związanych z publikowaniem w nauce, w tym praktycznymi zastosowaniami bibliografii: