Print this page

Opis bibliograficzny – normy i przykłady opisów różnych typów wydawnictw


► Normy w bibliografii

Jak wspomniano wcześniej opis bibliograficzny to wymienione w ustalonej kolejności cechy dokumentu wyraźnie go charakteryzujące i odróżniające od innych dokumentów.

Zasady sporządzania opisów bibliograficznych oraz bibliografii załącznikowej regulują normy:

  • opis bibliograficzny:
    PN-89/N-01224
  • bibliografia załącznikowa:
    PN-ISO 690:2012. Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji.

oraz normy pomocnicze:

  • PN-ISO 9:2000. Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Języki słowiańskie i niesłowiańskie.
  • PN-N-01178:1994. Zasady skracania tytułów wydawnictw ciągłych.
  • PN-85/n-01158. Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym.

► Opis bibliograficzny podstawowych typów publikacji

Na kolejnych ekranach przedstawione zostały opisy bibliograficzne podstawowych typów publikacji, tj. zarówno elementy wchodzące w skład opisu, jak również przykłady stosowanych opisów bibliograficznych.