Print this page

E-czasopisma w zbiorach BG GUMed


W zasobach Biblioteki Głównej znajduje się ok. 24 tys. tytułów czasopism w wersji elektronicznej zawartych w prenumerowanych bazach czasopism pełnotektowych.

Dotarcie do konkretnego tytułu czasopisma ułatwia Full Text Finder, dostępny ze strony internetowej Biblioteki:

 • po aktywacji zakładki Full Text Finder w wyszukiwarce znajdującej się na stronie startowej Biblioteki,
 • poprzez opcję Szybkie linki,
 • w zakładce Zasoby/czasopisma i e-czasopisma, która oferuje również wykazy czasopism ogólnodostępnych w Internecie.

 

► Poszukiwanie konkretnego tytułu czasopisma

Zintegrowana z serwisem WWW Biblioteki wyszukiwarka daje możliwość bezpośredniego przeszukiwania serwisu Full Text Finder ze strony startowej Biblioteki.
W tym celu wystarczy aktywować tę zakładkę, wpisać np. tytuł poszukiwanego czasopisma, wybrać odpowiedni sposób przeszukiwania (spośród dostępnych opcji: tytuł, wydawca, ISSN, cokolwiek z powyższych) i kliknąć Szukaj.

Wyszukiwanie – porady praktyczne: 

 • w okno wyszukiwawcze można wpisać tytuł czasopisma, jego skrót lub dowolne słowo z tytułu lub skrót, np. Journal of Hypertension lub J hyper lub hyperten
 • w wynikach wyszukiwania otrzymuje się listę tytułów odpowiadających wprowadzonym terminom wyszukiwawczym,
 • pod tytułem czasopisma znajdują się linki bezpośrednio do niego odsyłające,
 • w przypadku, gdy czasopismo jest dostępne w kilku bazach i w różnych zakresach chronologicznych, użytkownik ma możliwość wyboru na jakiej platformie chce to czasopismo przeglądać (opcja: Dostęp do pełnego tekstu),

  ► Poszukiwanie artykułów z czasopism na temat

W celu znalezienia artykułów na konkretny temat można:

 • korzystać z multiwyszukiwarki, czyli jednocześnie przeszukiwać treści wszystkich e-czasopism subskrybowanych przez Bibliotekę (bezpośrednio ze strony startowej serwisu Biblioteki),
 • korzystać z baz bibliograficzno-abstraktowych, np. PubMed,Medline, Scopus,
 • korzystac z wyszukiwarki Google Scholar,
 • przeszukiwać poszczególne bazy czasopism pełnotekstowych tworzących serwis Full Text Finder (bazy znaleźć można w zakładce Zasoby/bazy danych strony Biblioteki):
  • bazy poszczególnych wydawców:
   • BMJ Journals,
   • Elsevier (baza Science Direct),
   • Karger,
   • LWW Journals (kolekcja Your Journals@Ovid)
   • Oxford Journals,
   • Springer (baza SpringerLink),
   • Taylor & Francis,
   • Wiley-Blackwell (baza Wiley Online Library),
   • LWW Journals (kolekcja Your Journals@Ovid),
  • bazy agregatorowe – zawierające bazy czasopism pełnotekstowych różnych wydawców (a także bazy bibliograficzno-abstraktowe); przykładem są bazy EBSCO oferujące kilka baz pełnotekstowych m.in.: Academic Search Complete, Medline Complete, Dentistry & Oral Sciences Source, Health Source: Nursing/Academic Edition;

Polecane strategie wyszukiwawcze:

 • rozpoczynać wyszukiwanie od opcji zaawansowanej (advanced search),
 • szukać haseł jako fraz "…", np. "partial denture",
 • zawężać wyszukiwanie np. do pola abstraktu, tytułu artykułu, do zakresu czasowego,
 • stosować maskowanie * np. therap* (zostaną znalezione rekordy z hasłami: therapy, therapeutic, therapies…), *vascular (cardiovascular, microvascular, microcerebrovascular),
 • stosować zastępowanie liter znakiem "?" np. wom?n (znalezione zostaną: woman, women).

Warto pamiętać, że... bazy czasopism pełnotekstowych:

 • posiadają różne interfejsy, ale podobne zasady wyszukiwania,
 • stosują terminy wyszukiwawcze w języku angielskim,
 • nie stosują języka haseł przedmiotowych MeSH,
 • dają możliwość bezpośredniego przesłania wyników do programu zarządzającego bibliografią np. Mendeley czy EndNote,
 • umożliwiają zakładanie bezpłatnych indywidualnych kont ułatwiających zarządzanie wynikami,
 • oferują pełny tekst w formatach PDF i/lub html oraz odsyłacze do podobnych artykułów, artykułów cytujących,
 • pozwalają wydrukować, wysłać pocztą e-mail lub zapisać artykuł na dysku,
 • w bazach agregatorowych – w przypadku niektórych czasopism – występuje embargo, czyli brak dostępu do pełnych tekstów najnowszych artykułów.