Print this page

Nowoczesne źródła informacji: bazy danych, e-czasopisma i e-książki


Moduł 2. E-źródła przedstawia:

 • najważniejsze e-źródła w ofercie Biblioteki Głównej GUMed: katalogi online, bazy danych z zakresu medycyny i farmacji oraz bazy interdyscyplinarne:
  • bibliograficzno-abstraktową bazę Polska Bibliografia Lekarska – podstawową i najważniejszą polską bazę medyczną,
  • najważniejsze źródło naukowej informacji medycznej – bazę Medline,
  • bazy z indeksami cytowań: Web of Science oraz Scopus,
  • bazę faktograficzną Journal Citation Reports z wartością wskaźników Impact Factor,
 • zasady Evidence Based Medicine (EBM) i jej źródła,
 • e-czasopisma i e-książki,
 • bazy własne Biblioteki oraz zagadnienia związane z bibliometrią i stosowanymi wskaźnikami bibliometrycznymi,

a także:

 • sposób na szybkie i kompleksowe przeszukanie zasobów Biblioteki – multiwyszukiwarka,
 • sposoby docierania od abstraktu do pełnego tekstu publikacji (narzędzie linkujące oraz usługi międzybiblioteczne),
 • źródła internetowe: kryteria oceny ich wiarygodności, źródła ogólnodostępne, w tym biblioteki cyfrowe, a także wyszukiwarki naukowe.