Print this page

Polska Bibliografia Lekarska (PBL) - charakterystyka, dostęp i zakres chronologiczny


Polska Bibliografia Lekarska (PBL):

  • to najważniejsza polska medyczna baza bibliograficzno-abstraktowa,
  • jest podstawowym źródłem informacji o polskich publikacjach naukowych, klinicznych i fachowych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, a także o pracach popularnych z zakresu oświaty zdrowotnej,
  • jest tworzona w Głównej Bibliotece Lekarskiej (GBL) w Warszawie,
  • jest kontynuacją drukowanej Polskiej Bibliografii Lekarskiej…,
  • posiada zakres chronologiczny: od roku 1979 do bieżącego; od 1991 roku rekordy wzbogacone są o streszczenia dokumentów w języku polskim i angielskim,
  • zawiera blisko 400.000 rekordów; dane pochodzą z ponad 1900 tytułów czasopism polskich i zagranicznych; znajdują się tu również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL.

Do tworzenia charakterystyki rzeczowej (określania tematyki) literatury rejestrowanej w bazie PBL stosowany jest język haseł przedmiotowych Medical Subject Headings (MeSH), tłumaczony na język polski w Głównej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie i prezentowany w postaci bazy danych Tez-MeSH.


Dostęp do bazy:

Dla użytkowników GUMed baza Polska Bibliografia Lekarska dostępna jest w serwisie Biblioteki: Zasoby/bazy danych, jak również za pomocą opcji szybkie linki:

  • z komputerów należących do sieci GUMed,
  • z komputerów domowych poprzez serwer proxy dla uprawnionych użytkowników, w tym wszystkich studentów naszego Uniwersytetu.

 

Baza udostępniana jest w podziale na dwa zakresy chronologiczne:

  • Polska Bibliografia Lekarska od 1991 r.,
  • Polska Bibliografia Lekarska za lata 1979-1990,

dostępne są również rekordy w opracowaniu (prePBL).

zobacz ekran startowy bazy PBL

 

Na stronie internetowej Głównej Biblioteki Lekarskiej (zakładka Szukaj -- Bazy) można zapoznać się także z wersją demo bazy za rok 2002 oraz ogólnodostępną Polską Bibliografią Lekarską za lata 1901-1939.

zobacz dostęp do ww. baz ze strony WWW GBL    

szczegółowa charakterystyka bazy,
w tym możliwości wyszukiwania i przykłady wyszukiwań,
dostępna jest w treści przedmiotu (dla studentów WNoZ)
Podstawy naukowej informacji medycznej