Print this page

Teoria informacji


Moduł 1. Teoria informacji omawia główne terminy i zagadnienia z zakresu informacji naukowej:

  • informacja i naukowa informacja medyczna,
  • źródła informacji,
  • bibliografia (podstawowe pojęcia),
  • bazy danych i ich elementy: słowa kluczowe i języki informacyjno-wyszukiwawcze, w tym Medical Subject Headings (MeSH), operatory logiczne.