Print this page

InCites Journal Citation Reports (JCR) - źródłem IF


InCites Journal Citation Reports (JCR) - baza tworzona przez Clarivate Analytics, to podstawowe i wszechstronne narzędzie oceny wartości merytorycznej czasopism w oparciu o zawarte w niej wskaźniki, a głównie o wskaźnik Impact Factor (IF). Tylko w tej bazie można sprawdzić, jak jest wartość wskaznika IF czasopisma.

Impact factor to wskaźnik cytowalności czasopisma. Należy pamiętać, że wartość wskaźnika IF dla czasopisma nie jest stała - co roku ukazuje się nowy wykaz.

Dostęp do bazy możliwy jest w serwisie Biblioteki: Zasoby/bazy danych lub za pomocą opcji Szybkie linki, a także bezpośrednio z platformy Web of Science (górny pasek ekranu).

Baza udostępnia dane o czasopismach z dwóch kolekcji: Science Edition (SCIE) i Social Sciences Edition (SSCIE) 

Niektóre opcje wyszukiwawcze dostępne w bazie JCR:

  • przeglądanie grupy czasopism reprezentujących: tę samą dziedzinę nauki lub konkretnego wydawcę lub kraj publikacji,
  • wyszukiwanie konkretnego tytułu czasopisma,
  • wyszukiwanie czasopism Open Access.

 

Należy pamiętać, że IF danego czasopisma zawsze należy rozpatrywać w porównaniu z innymi czasopismami z tej samej kategorii. Na przykład IF czasopisma "Science Translational Medicine"  za 2016 rok wynosi 22.073, co daje 8 miejsce w kategorii Cell Biology i 2 w kategorii Medicine, Research & Expermiental.

   


zobacz też
JCR tutorial oraz JCR help